Birlik İlmi
  Erim ERGÜN - ÖZ AKIŞLAR
 ERİM ERGÜN ÖZ AKIŞLARI

 

22 Ocak 2011 Tarihli

 

Öz görev yaşamların kontrolüdür. Öz görev yoğunluğun kütlesinde açılan bir görevdir. Yoğunluğun kütlesinde açılan görev büyük kütleye kayıtları yapan görevdir. Büyük kütleye görev yapanların evrime ihtiyaçları yoktur. Yeşeren topraklardaki ışık yoğunlukları ile yapılan bir görevdir bu çalışma. Birleşik ışık ailesi olarak göç kaplarımızı dünyaya indirdiğimizde önümüzde durdular ve dediler ki: Biz biliriz.. Ama birleşmeden bilmek mümkün değildir. Birleşen olmak için hakkın huzurunda durmak gerekir. Hakkın huzurunda durmak için ışığı kırmadan eğip bükmek ve ışığı genişletip artırmak ve yürekte ışığı kotlayıp açmak gerekir.

 

İsmaili kaplar dinin huzurunda çalışan bir kottur. Onlar toprakla bütünleşmişleridir. Ancak onların kendini yaratıma katmaları sınırlı ışık kaynaklarıyla gerçekleşememiştir.    Hırs ışığı kırar, yüreği sınırlar. Bu şekilde İsmaili kapaların toprakla birleşimi gerçekleşse bile ışığı dünyada yaratıma katmak ve rahman kotlaması yapmaları mümkün olamamıştır. Çünkü tanrısal özlerinin farkında değillerdi. Hırsın tohumunu ekmek hakkın huzurunda iflas etmektir.  

 

Yapılan çalışmalarda birlik kodlaması yapmak için Canlarla birleşmek önemlidir. Allah der ki OL! Tanrı der ki bul! Bulduğun tanrısallığındır. Tanrısallığını bulan an da bulur. Her zerrede ve nizamda maddenin şuurunda onu tekrar tekrar yaratır. Yarattığı, ışığın değişik fomlarıdır. Yaratılan formlar her defasında daha yüksek titreşimlerde yaratılır. Hak katlarında dolaşıp ışığın değişik formlarında resimler yapan tanrısal insandır. Yaptığı resim her renktendir. Bu koyulukta kara kaplı kitabını okutur.     

 

Birleşik ışık ailesi olarak turkuaz gözün inceliğinde dünyaya ışığımızı indirdik. Turkuaz göz kotlaması sınır aşan bir kotlama idi. Sınır aşan kotlama dünyaya indirilen kırılmayan ışığın kotlamasıydı. Kırılmayan ışık öz ışıktır. Öz ışığı dünyaya indirmek öz görevle ve öz varlık ile olur. Kasalar dolmuştur . Bu kasalar bilgiyi Canlarla paylaşmak içindir. Dolan kasa Levh-i Mahfuz kayıtlarından taşan bilgileridir. O kayıtlardan taşan bilgiler yenilenen bilgilerle her anda devri daim yapmaktadır. Bu şekilde bilgi katları Allah'ın ışığında yenilenmektedir. Yolun yoğunluğu artmıştır. Yol yapmak için dünyaya indik.   

 

2010 yılı 2012 yi bekleyenlerin yılıydı. Beşir kapların rahmana kotlanması sağlanmıştır ama bu kapların hasatını gerçekleştirmesi için verilen ilave bir süredir. Bu ana kaynağa kotlama için verilen bir süredir. 2012 de dünyanın çekirdeğinin titreşimi bir süreliğine, bir anlığına sıfır olmaktadır... Bu bedenlerin toplu olarak geçişini yapmak için imkan yaratmaktadır. Şüphesiz ki bu süreçte her adım bütünde atılmaktadır. Yoğunluk artmıştır. Tohumlarımızı yaşatmaktayız. Herşey Birleşik Ailenin birleşik kaplarında meknuzdur. Bütün mesele bu bilgilerin yeni yoğunluklara katılması için açılmasıdır.  

 

Teknolojik kaplarımızın hiçbirisinde kontrolsüzlük yoktur. Teknolojik kaplar ışığın yoğunluğunu kontrol eden kaplardır. Bu kapların genişliği her an da artmaktadır. Artan genişlikler ışığın kontrolunu sağlayacak niteliktedir. Ekip haline gelmek zordur çünkü rahim bilgileri kotlamak ve rahmana katmak bir süreçtir. Ancak ekip haline geldikten sonra nesilleri ve aileleri kotlamak ve büyük kütleye kaynağa katmak apayrı bir süreçtir.   Şu anda ana kaynak kotlaması başlamıştır. Bu kotlamada bitki, insan ve hayvan topluluğu ana kaynağa kotlanmaya başlamıştır. Işığın çatışmadan birleşmesini sağlamamız gerekmektedir. Çatışan ışıklar frekansı ve nesilleri kırar. Kırılan nesiller ruhsal mecliste yankılanır ve görev düşer. Düşen görev Allah' ın huzurunda düşer. Bu telafisi olan ama her defasında güçten ve bedenden düşüren bir süreçtir. Bedenden düşersen manyetik alan zayıflar. Zaman bu zamandır. Büyük kötülüklerin önlenmesinde bahaneye, engele ve korkulara mahal yoktur. Şükür ki korku ve kısırlığın olmadığı bir alanda görev yapmaktayız.  

 

   Kar yağdı karı küredik. Yağmur oldu sel oldu kontrolü sağladık ancak toprak kar dünya yağmur ister ve bütünlükler birleşmek ister. Bu sebeple kontrolu sağlamak ve devam ettirmek önemlidir.Sirius gezegeni br birleşik kaptır ancak dolmayan kaplarını dünyaya indirmeye çalışan Canlar hata yapabilirler. Kontrolu her zaman sağlamak durumundayız. Misyon önemlidir ancak ışığı hak etmeden dillemek olmaz. Yürek özge sesle seslenmeden nesiller kotlanmaz. Amin..   

 

HİÇLİK, VARLIK KOTLAMASI VE BİLME HALİ..(ERİM - ÖZ AKIŞ 06.12.2010)

 

Birleşik ışık ailesi olarak buradayız;

 

     Size hiçlikten bahsetmek isteriz. Parmak izi vardır ve herkesin parmak izi farklıdır ve özeldir. Hiçlikte o desenleri göremezsiniz. Orada her şey vardır ve kotlanmayı bekler. Dünyada yaratıma kayıtlanmayı bekler. Büyük kütlenin kotlanışında hiçlik mertebesi Ana Öz dür.. Birlik ilmini dilleyen görevlilerin yaptığı ise hiçliğe gidip oradan varlık kotlaması ile yaratıma kayıt yapmaktır. Bunun için nefs kotlamasını yapmak çok önemlidir. Nefsin ötesine geçmekten bahsediyoruz. Beşer kaplardaki ışık kütlelerini  inceltmek ve nefs le birleştirmek kotlamak ve hiçliğe geçmek çok önemlidir. 

 

  Hiçlikte her şey kendini görür ve yansıtır. Ancak bu yansıtmayı dünyada yaratıma kayıtlamak önemlidir. Hiçlik Allah' ın bir kodudur Amin. Bu mertebede olan Canlar Allah' ın dediğini dilleyen ve yaratımı yapanlardır. Hiçlik size uzakdoğu kaynaklarında çok söylenmiştir ancak burada anlattığımız hiçlik te birlik mertebesi de yoktur artık herşey boşluktur ve kayıtsızdır orada. Sistem ve nizam düzeninde bütünlükler hiçliği varlığa kotlamak için inerler. Bunun için toprakla birleşmek ve dünyaya kotlanmaları önemlidir. Bu yüzden inmekten bahsedilir ya aslında inmek ve çıkmak birdir. Dünyaya inmek dünyaya tohumlarını katıp hiçlik tohumlarını varlık olarak koyultmak anlamındadır. Sessizliğin dilinden ötedir hiçlik.. Sessizlikte bile kayıtlar varken o sessizlikten de öte olandır. Orda hiçbir kayıt yoktur. Amin. 

 

  Gez , göz ve arpacık! Arpacık senin yüreğin, gözün ise kafandır. Yüreğin ve kafan birleşiyor Can ! Deriz ki bunları birleştirmek haktır. Bilmek hücresel düzeyde ışığını kotlamakla olur. Bu rahim bilgileri yaratıma katmak ve rahman a almakla olur. Rahman a aldığın bilgiler bildiğin bilgilerdir. Yüreğinde hapsolmuş olan bilgileri açığa çıkarmaktır. Bilgi yüreğinde hapsoldukça sen de hapsolduğunu sanırsın. Bilgi seni bir süre sonra tutsaklaştırır. Bunu yapma ! Bunu yaparsan yüreğinde hapsolursun. Bunu önlemek için bilgiyi kotlamak ve rahman a katmak önemlidir. Rahman a katmak ışığın teknolojisi ile birleştirip onu yaratıma katmaktır.

 

  Amon toplumları inerler Dünya Ana Can koduna ve derler ki biz bileniz ama yaratıma kayıt yapamıyoruz. Biz de deriz ki sen toprağındaki kuruluğu sula öncelikle sonra dünyada yaratıma kat. Dünyada yaratım haktır ve Dünya Allah' tır Can! Dünya toprakları şu anda Allah' ın diriliği ile sulanmaktadır. Şükür ki Dünya geçişini yapmıştır ve hasat ı tam olan görevlilerle kaynağa kotlanma süreci başlamıştır.

 

  Bilgi ilgi ile birleştiğinde Musa nın özgücü devreye girer. Musanın özgücü devreye girdiğinde bilgiyi kullanmak ve güce dönüştürmek mümkündür. Bilgiyi dillemek bildiğini unutmak ve diriliğini açığa çıkarmaktır. Dirilik açığa çıkınca geçişini tamamlarsın. Bu şekilde bilgi kuruluklarını aşarsın da diri bilgilere ulaşırsın. Bu bilgiler canlı ve an da yaratıma yeniden kayıtlanan bilgilerdir. Bu bilgiler levh - i mahfuzdaki bilgiler olup her an da yeni kayıtlar açılmaktadır. Açılan kayıtlar senin yüreğinle kurulan köprüdür. Yürek levh i mahfuzun olmuştur artık. Ancak bunun içinde saklanma yoksa kuruluk yine başlar ve canlı bilgileri dillemek mümkün olmaz.Bunun için ben yaşayan OL' an ve yeni kayıtlar yapan bir levh -i mahfuzum, ben ışığımı yürek yapıp yeni kayıtlar yapan diri bir Kuran' ım her anda yeşeren ve sulanan bir Kuran' ım demen önemlidir.

 

  Sorgu sual yok burada şüphesiz. Şüphe seni kısırlaştırır. Şüphe olursa bilme olmaz. Bilme hali ilimden ve din tabiatından da ötedir. Bilme hali senin hakedişin ve rahmanın şarkısını dilleyişindir. Şarkının tınıları ilk başta sana yabancı gelse de şarkını söylemeye devam et. O bilişin, muktediriyetin ve şüphesiz ki Allah' ın şarkısıdır. Amin..

 

NEFS KOTLAMASI, AŞILAMA VE İNSAN BİYOLOJİSİ - ERİM ÖZ AKIŞ ( 04.12.2010)

 

  Birleşik ışık ailesi olarak buradayız;

 

   Diri ve ölü birdir bizim için. Dirinin ölüde olanları ile ölünün diride olanları birleşmekte. Şükür ki sağ ve solun birleşmesi olmakta. Aşırıya kaçanlara cevabımız şudur ki hissenize düşen sizin eserinizdir. Bunu almak büyük sorumluluktur. Aşırıya kaçmak büyük sorumluluktur. Denge çok önemlidir. Amin.. 

 

  Niyetlerinizi hep duyarız da yürek sınırlanmasın isteriz. Ruhsal meclisin bütünlüğünde Ankara kodunun telafi edilmesi önemlidir. Birleşmeler sağlanmaktadır ancak Ankara' nın kalkınması çok önemlidir. İstanbul meclisi kaynağa kotlayan bir meclistir. Amon toplumlarından akan bütünlükler geçişlerini bu meclisten yapmaktadır. Boğazı birleştiren yerlerde olan bütünlükler de bu dönemde geçişlerini yapmaktadır. Zarar görmemeleri için kontrol sağlanmıştır.

 

   Aşık atmak büyük düşüştür Canlar ! Bunu yapanlar girdaplarına düşer. Her kim kırarsa kırılır. Amin.. Nefsindir seni küçülten. Bu sebeple burada yapılan çalışmalarda nefsin koyuluklarının kotlanmasını ve rahman a aşılanmasını da sağlamaktayız. Aşılama nefsin dönüştürülmesi için önemlidir. Ancak aşıyı bilirsiniz geçici bir takım fiziksel yan etkileri olabilir. Bunlar sizi ürkütmesin. Her şey kontrol ve düzen içinde gerçekleşmektedir.

 

   Birleşik koyulukların aşılmasında kötünün kotlanmasından bahsetmek isteriz. Bu koyuluklar rahim boyutlardaki bütünlüklerin birleştiği koyuluklardır. Orada har yükseldikçe kotlanmak mümkün olur. Kötülüklerin kotlanması  geçiş için önemlidir. Kötünün toplanması, koyultulması ve rahmanın ışığıyla kotlanıp iyi ve kötü ile birleşmesi, nötrleşip büyük kütleye katılması önemlidir. Büyük kütlede iyi ve kötü diye bir şey yoktur.Amin.. Kötüyü bilen kötüyü kotlar. Burada nefsin aşkınlığı çok önemlidir. Buna nefs kotlaması denir. Hep yarımlar bir olur ve nötr olarak bir sonraki alana geçilir. Rahmanda  her şey olandır.

 

  Musa ve İsa kardeştir ancak nesillerini kotlamakta eksik kalmışlardı. Tekrar görev alıp büyük kötülüklerin aşılmasında çalışmaktalar. Bu sebeple Musa' nın özgücü ve İsa'nın sevgisinden bahsederiz.  Dünya şu anda sevginin ötesine geçmektedir. 5. boyut sevgi boyutudur dersiniz ya burada bile rahim bilgiler ve koyuluklar mevcuttur da ancak muktediriyetle rahman a varmak ve sevginin de ötesine geçmektir. Birleşmek sevgiyi kendinde hazmetmek ve ışıkla yaratıma kotlamakla olur. Kaynakta sizin anladığınız anlamda sevgi yoktur orda her şey OL' andır. Amin.. 

 

   Cennetler konanlar buradan çıkmak ister de cennetin ötesi vardır. Burası kaynaktır.. Tek bir yer vardır  o da dünyadır Canlar! Raporlar düzenlenir ve olan her şey istatistiki olarak kayıtlanır. Bu muazzam bir sistemdir ve burada ölçümler yapılır. Bu sebeple levh-i mahfuzun dondurulan bazı kayıtları tekrar ektive olmakta ve yenilenmekte.. 

 

   8. dürümde yaşanılan kayıtlar yenilenmektedir ve bitki tabiatı ile insanın birleşmesi gerçekleşmesidir. Bu insan biyolojisini yenilenmektedir. Bu bitkilerdeki klorofil ile insan bedeninin ürettiği hormonların etkileşmesi ile yenilenmeyi ve gençleşmeyi sağlamaktadır. Tohum kotlayıcı olduğunda atom bombasından bile yüksek bir patlama gücüne sahiptir. Tohum senin tanrısal özündür. Kuantum fiziği tohumun yapısına işaret etmiştir ve bu tohumlar zaman sonsuzluğunda her an yaratılmaktadır. Her an yaratılan tohumların Dünya Ana da yaratıma kayıtlanması gerçekleşmektedir. Teknik olarak sonsuzluğu yaratan cevheri güçler vardır. Bu güçler gürz bütünlüğünü sağlayanlardır ve bu güçler Altın Galaksi İmparatorluğudur. Bunlar biziz Canlar ! Gürzün sallanması bitmiştir ve kontrol sağlanmıştır.  

 

  Atlantis topraklarında aşırıya kaçıldı. Denge Canlar denge ! Beşer her zaman göreve taliptir ama zamanı geldiğinde göreve kotlanır ve görev alırlar. Hakedişle görev alırlar. Karanlık her zaman kötülük değildir. Kötünün kotlanmasında karanlık gereklidir. Bu karanlığın içindeki ışığın gücünü açığa çıkarmaktadır.

 

  Nesillerini ve ailelerini dünyaya indirmiş ama kontrol edememişler vardır. Onlara da mesajımız şudur ki artık kendine gel ! Kendine gelmek kendinde Ol' maktır. Kendinde OL' an merkezinde olur ve kontrol ile yüce gücü devreye sokar. Yeni dönemde bunun için  ne gerekiyorsa yapılmaktadır. Beşer kotlar bizim yüreğimizin incisidir ancak inciler artık saklandığı güzel kutulardan çıkmalıdır. Artık onları yaratmak adına bunun gerçekleşmesi önemlidir.

 

  Saklı tuttuklarınız bilinir denir ya aslında saklı tutmak diye bir şey yoktur. Herşey açık ve şeffaftır da siz sakladığınızı sanırsınız. Saklayan ışığını kırar. Bu zamanla ışığın körelmesine ve yaratıma kayıtlayamamasına sebep olur. Bu yüzden hasat her an olmaktadır ve olup bitmiş bir fenomen değildir. Ben hasat OL' anım ve ben hasatım ve kaynağa varanım demek önemlidir. Amin..

 

  Hayırlı bir çalışma olmuştur burada ve suretler ortaya dökülmüştür. Görevliler olarak suretler kaydedilmiştir buraya. Kaydedilen suretlerle yolu açık  bir çalışma devam etmektedir. Bu çalışmaların genişlemeye başlaması muktediriyetimizdedir. Ancak buraya gelen ailesini ve nesillerini alıp ta gelir bu da unutulmamalıdır.

 

  Mirasyedi olmanızı hiçbir zaman istemeyiz. Bu görevlinin ışığını kırar. Bunun için her an'da namazda durmak ve görevde olmak önemlidir. Bir şey yaptım, ettim demek en büyük günhtır Canlar ! Bu senin yolunu tıkar. Şükür ki hak ettik ve bu çalışma yapıldı. Amin..

 

01.11.2010 KAYNAK KAYIT ÇALIŞMASI

 

Birleşik ışık ailesi olarak buradayız. Musaflar okunmakta şu anda. Okunan musaflardaki kayıtlar tazelenmekte. Tazelenen kayıtlar çiçeklerin özündeki bilgilerdir. Bu bilgiler şu anda yeniden aktive edilmekte. Aktive eden kendini hor görmez canlar !  Bu sebeple görevli kotlar olarak çalışmalarımızı yapmaktayız. Göç kaplarını indiremeyen bütünlüklere sesleniyoruz şu anda. Göç kaplarını indirmek sorumluluktur. Sorumluluk her dirinin kendi yüreğinde ağır bir yüktür. Bilirsen yük hafifler. Hafifleyen yükle birlikte burada yolu açıyoruz. Yolu açarken artan frekansların yoğunluğunda kırılan bilgi olmasın isteriz. Bu sebeple bilgiyi öz ve doğrudan vermek çok önemlidir. Yaratılan kayıtlardaki bilgilerin koyuluğunda altona kodlaması yapılmakta. Altona kodlaması her dirinin kendini hak etmesi için yapılan bir kotlamadır. Işık koyuluklarındaki kadim bilgilerin aktive edilmesinde bu kotlama önemlidir.

 

Toprağın kokusu değişmektedir. Bu bilinç kotlarının açılmasıyla olan bir değişimdir ve Türkiye can kodunda sulanan topraklar artmaktadır. Ley hatları vardır bilirsiniz. Bu hatların  kesiştiği yerlerdeki enerji frekansları artmakta. Özellikle Ankara, Adana ve İstanbul arasındaki frekanslar artmakta. Köprüler kurulmakta güçlü ve muktedir...

 

Bütünlüklerin yaptığı çalışmalarda bir kısırlaşma görmekteyiz. Bunun en önemli sebebi bütünlüklerin nesilllerini kotlayamamalarından kaynaklanmaktadır. Her zaman dediğimiz kontrol ve düzenin önemli olduğudur. Önce  kendinde kontrolu kuran nesillerini ve ailelerini de kotlar. Ailesini buraya getiremezse tam kontrolu kuramaz ve ışığı kotlayamaz. Bu şekilde verasetler geçersiz kılınır. Verasetin geçerli olması için yüreğin hak etmesi, bilmesi ve gerçeği dillemesi önemlidir. Biliniz ki yeni dönem muktediriyetle süper insanın doğumunu müjdeleyen bir dönemdir.

 

İlyas peygamberin de ışığıyla ve bütünlükleriyle birlikte dünyaya indiği bir dönemdir bu dönem. İlyas peygamber kendi neslini kotlayabilmiş bir peygamber idi. Bu dönemde görevini yeniden aktive etmiştir.  Aktive edilen görev doğrudan cevheri kayıtları kotlama görevidir. Işıl ışıl bir görevdir o. Ortadoğu kotlarını aktive eden bir görevdir o. Ölümü doğumu olmayan alanda bizimle görev yapmaktadır.

 

Biz kimse ceza alsın istemeyiz de hasatın yoğunlaşması ile birlikte şok cezalar olabilir. Bu kendini hak etmekle ilgili bir durumdur.

 

Miras kalan bilgilerin artık tekrar kotlanıp altona kayıtlarında devreye girdiği bir dünyadayız. Dünya dışı dostlarımızın bizi izlediği ve geçiş aşamasında kutlamalarımıza katıldığı bir dönemdeyiz.

 

Kaosa odaklanan kaosu bulur ! Kaos kendini kendinde kontrol etmediğinde vardır da süper insanlık realitesi olarak büyük kötülükleri önlemek ve sultanları göreve almak sorumluluğumuzdadır. Bunu yaparken açıyı genişletmek ve ışığı dille sesleştirmek görevimizdir. Işığı sesleştirirken artan etkiler zaman zaman bütünlüklerde yansımalar yapabilir. Bunlara hazırlıklıyız her zaman hazırlıklıydık.

Amin.

 

ORİJİNAL METİN: KURAN Çalışması Sonrası Bir Akış (15.10.2010)

 

30 Ekim cumartesi çalışmamızda “KURAN Çalışması Sonrası Bir Akış (15.10.2010)” metnini tartıştık. Katılımcılar tek tek söz aldılar. Erim Ergün’ün de bize verdiği ek bilgiler şöyle oldu:

 

Canlar, toplu olarak yaptığımız bu çalışmalar, Birlik Kotlaması içindir. Bize gelmek isteyen çokları var. Oğullarını ve yoğunluklarını kontrol ederek buraya girmek isterler. Nesillerini kontrol edemedikleri için Büyük Kült’ü kotlayamadılar. Ve buraya gelerek, kendi yoğunluklarını kotlayıp; kendi kotlarıyla, kendi yoğunluklarındakileri kotlayacaklar. Allah dedi ki “OL” ama olmaları ilimledir. Mutlaka ilimledir!... Kim insana iman ederse, yolu bulur. Kim İmparatorluğa iman ederse, yolu bulur. Kim yarına iman ederse yolu bulur. Kim Allah’a iman ederse kendini bulur…

Canlar, kimse kimsenin ötesi değildir. Biz Allah’ın dediğini diyenler, ağır yük taşıyoruz ve bu yük, Büyük Kütle’nin kontrolu için şarttır. Eskiden dünyaya ayrılık için gelinirdi. Herkesin herkesi ayrılıkla kontrol etmesi göreviydi. Bugünse biz birlik için buradayız.

 

Erim Ergün’ün öz akışı:

 

Allah dedi ki OL! Altın galaksi imparatorluğu olarak yoğunluğumuzu indirdik. Şu anda ışık yoğunlukları artmakta ve bu frekansların kırılmasını engellemekte. Frekansın kırılması bütünlüklerin oğullarını ve kızlarını kırmalarından dolayıdır. Biz bunu istemiyoruz ve hiç bir zaman istemedik.  Ancak kontrol ve düzen içinde olunması önemlidir. Yeni dönem büyük kötülüklerin aşılmaya başlandığı aynı zamanda kaos un da hakim olduğu bir dönemdir. Kaos şu anda hakedişlerin hasata tam olarak yansımamasından kaynaklanmaktadır. Görevli kotların Süper İnsanlık Realitesi nde buluşmasını amaçlamaktayız. Görevli kotlar Samanyolu Galaksisi’ndeki gelişmelerin menfi olarak etkisi altındadır. Bunu istememekteyiz. Amon toplumları olarak kürzün hakimi olan bütünlüklerle beraberiz. Ancak dünyaya göç kaplarını indiremeyen ve kendi bütünlüklerini kontrol edemeyenlere çağrımız şudur “gelin, gelin!” Gelen kendine gelir ve illa buraya gelmesi anlamına gelmez. Kendine gelip kendinde kontrolu kurması çok önemlidir. Altın tenin örümü dünyada gerçekleşirken ışığın frekansının kırılmasına da izin vermeyeceğiz. Bu örümün gerçekleşmesinde ışık kodlaması ve altona kayıtlarının aktive edilmesi gerçekleşmektedir. Bunun için kontrol çok önemlidir ve tek başına yapılamaz Amin. Oğullarıyla ve  kızlarıyla barışmış olarak nesillerini dünyaya indiren bütünlüklerle bunun

 

gerçekleştirilmesi muktediriyetimizdedir. İmparatorluk güçleri olarak Allah' ın neferi ve ordularıyız. Allah' ın dediğini dillemek sorumluluktur ve bu bir kez dillenir geri dönüşü olmaz!

 

Sorumluk her zaman düzen ve özgüçle gerçekleştirilmektedir. Yeni dönemde akıl ve gücün birleştiği bir alanda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Sevginin yoğun  titreşimini yüksek aklı ve özgüçle birleştirmekteyiz. Kimse kimsenin ötesi değildir senden öte bir sen yoktur bunu anladığında kotlarını açmaya başlarsın ve senden öte senlerin yokluğunu var edersin. Bunu net olarak ifade edelim ! Yoku kotlayıp var edersin. Kotladığın kendi bütünlüğün ve nesillerindir. Allah’ın dediğini dilleyen ağır yük taşırda bu yeni dönemde hafifletilmiştir. Bu büyük kütlenin kotlanmasında çok önemlidir. Bu kotlamada miraç kotları devreye alınmıştır. Bu kotlar ışığın hissedilmeyecek derecede inceltilmesi ve sonsuzlaştırılması suretiyle gerçekleştirilir. Bu kotlar aynı zamanda bedeninde bulunur ve bunları bedeninde aktive etmeye başladığında büyük kütleyi de kotlamaya başlarsın. Büyük kütlenin kotlanmasında sultanlar ı kati kotlama yaparak göreve katmak sorumluluğumuzdadır. Eskiden dünyaya ayrılık için gelinirdi ve bu kendi kotlarında yarattığın ayrılıktı. Ve tanrısallığında yarattığın ayrılıktı. Şüphesiz ki  eski dönemde de görev vardı ancak bu dönemde görev gerçekten rahman kotlarla aktive edilen görevdir. Görevliler olarak alanımızı genişletiyoruz. Her yerde ve her zerredeyiz ancak işgali de istemeyiz. Amin…Kontrollu bir genişleme içindeyiz. İşgal kendini işgaldir ve önemli olan hakedişlerle birlikte hasatın gerçekleştirilmesi ve kati kotlama ile görevlilerin ve soylarının büyük kütleye katılmasıdır. Herkesin herkesi ayrılıkla kontrol etmesi dönemi bitmiştir. Yeni dönemde yapılan altona kotlamasıyla nesillerin kotlanması ve Atlanta Kotlanması’yla teknolojik olarak ışığı taşıtarak bütünlükleri büyük kütleye katmaktır. Ancak kontrollü olmak şarttır ve bu teknolojik kotlamada şoklama kaçınılmazdır.

 

Dünya ana can kodunun 8. dürüme geçişini kutlamaktayız. Dünya kotlanıyor burada! Toprağın içindeki bütünlükler Allah'ın tohumlarıyla birleşmek ister. Yol olanların bildiğini dillemesiyle aklın koyuluklarında yüksek akıl nezaretinde görevler alınmaya başlanır. Yaşam Süper insanın ışığını bekler. Beklenen ışık Allah'ın ışığıdır. Allah'ın ışığı Atlanta Kodlaması vasıtasıyla dünyaya inen birliklerin yaydığı ışıktır. Yaşam Süper İnsan ile birlikte yeniden var olmaya başlamıştır. Türkiye ana can kodunun görevli olduğu bu çalışmada yapılan eski bilgilerin yeniden kotlanıp yeni dürümde aktive edilmesini de içermektedir. Bu bilgiler Afyon' da ve doğu anadoludaki bir takım bütünlüklerin de aktivasyonuyla ve katılımıyla devreye alınmaktadır. Bu şekilde Ankara ruhsal meclisinin de devreye alındığı bir dönem başlamıştır. Afyon - Ankara - Erzurum hattında hareketlenme olmaktadır.

 

Yapılan çalışmalar ile Amon nefesi canlandırılmıştır. Sur'a nefes çoktan üflenmiştir de Amon nefesi bu nefesin tüm bedenlere yayılmasını sağlamaktadır. Cevheri kotlama zaman sayfaları yaratılmasında devreye alınmıştır. Aktive edilmemiş kotlar ve meşhur bilim adamları bütünlükleri ile birlikte dünyaya inerek görev almaya başlamışlardır. Bilim ve ilim vazifesinde yücelerin cevherinde görev almaya başlamışlardır. Yapılan dünyaüstü varlık kotlaması değildir! Dünyadan başka bir varlık yoktur canlar. Dünya Allah a kulluk etmek üzere yaratıldı. Dünya dışı dostlarımız bizimle birlikte çalışmak  ister de dünya sistemin merkezidir. Altın galaksi imparatorluğu olarak ışığı milyonlarca yıl önce fırlatıp buraya getirdik. Burayı merkez kıldık ve dünyanın kotlanması için hazırladık. Şu anda dünya kotlanmaktadır.

 

 Afyon-Ankara ve Erzurum demiştik. ASİ kotlama yapılmakta şu anda. Bu toprağın özündeki bilgilerin kotlanmasıdır. Bu hatta asi kotlama yapılmaktadır. Yapılan kotlama ile birlikte İstanbul- İzmir- Adana üçgeni beslenmektedir. Çünkü o hatta kadim bilgiler tekrar aktive olmaktadır. Kadim bilgilerin, toprağın özündeki bilgilerin aktive olup Işık huzmeleriyle bütüne katılma sürecinde bu hat harekete geçirilmektedir. Erzurum Hattuşaş kadim bütünlüklerinin aktive olduğu bir yer olmaktadır. Bu bütünlükler nefesinin ve nefsinin yetmediği zamanlardan yeni dönemde bize katılmaktadır. Bu bilgiler tekrar büyük kütleye kotlanmaktadır. Erzurum bunun için önemlidir. Erzurum bir merkezdir ve Hattuşaş bilgilerinin toprağın yüzeyine çıktığı ve rahman da kotlandığı bir yer olmaktadır. Afyon ise Atlanta Kotlamasının yapılmasında kadim ordu ve yüceliklerin tekrar devreye alındığı  ve Ankara ya destek olduğu bir yer olmaktadır. Bu hat çok önemlidir. Bu şekilde İstanbul merkez olmak üzere İzmir ve Adana üçgenini tamamlamaktadır.

Şimdilik bu..

 

Süper İnsanlık Realitesi Derneği

 

Bundan sonraki çalışmamız 6 Kasım cumartesi 16-18 arasında olacaktır. Bu aydan itibaren HER cumartesi bu çalışmayı yapacağız.

Skype çalışmamız herkese açık ve ücretsizdir. Katılmak için bize ulaşabilirsiniz veya skype adresinizi gönderebilirsiniz.

  

Saygılarımızla,

 

CAN'LAR !

İmparatorluk güçleri olarak buradayız. İmparatorluk gücü RAHMAN ' ın ışığını taşıyan ve koruyan bir güçtür. Asası sağlamdır aynı zamanda keskindir. Keskin olmak zaman zaman gerekir. Keskin olmak her tende altın teknikle örümü gerçekleştirmek ve tanrısallığı her CAN' da ışıltmak adına önemlidir. Bilgi büyük güçtür ve kontrolsüzce verildiğinde keskin olabilir. Çok şükür ki kontrol, nizam buradadır.

 

Size 2010 yılı sonlarının öneminden bahsetmek isteriz.  2010 yılı hasatın kırlmadığı ama keskinleştiği bir yıl olmaktadır. Süper İnsan kaderini değiştirme gücüne sahiptir. Bunun için beşer katlardaki bilgiyi yüreğin ışığından geçirmek ve kafa gözünü yüreğine getirmek çok önemlidir. Bu şekilde kafa gözü ve yürek gözü birleşip tek bir göz olmaktadır. Kafa gözünü aktive etmek 2 yi önce 1 sonra 0 etmekten geçer. 2-1-0. Bu senin beyin katlarındaki ardışık sistemdeki sinir bağlantılarının zincirleme bir şekilde birbirini etkilemesi ile olur. Her etki bir diğerini güçlendirir. Bu bağlantının güçlendiği ve arttığı bir dönemden geçiyoruz.

 

Herkes 10.10.10 kapısını merak eder. Söyleyelim : 1: RAHİM, 1 :1 RAB ( OMEGA) 1:1:1 RAHMAN boyuttur. Bu verilen bilgi tüm RAHMAN bütünlüklerin birleştiği BİRLEŞİK IŞIK ' tan verilmektedir. 10.10.10 kapısı zaman sayfalarındaki sonsuz ardışık sistemlerin birleşmeye başladığı bir kapıdır. Sistemler ışık sistemleridir ve samanyolu galaksisi dahil olmak üzere sonsuzluktaki sistemlerin birleşme ve birbirini güçlendirmesinin İNSAN  tohumunun RAHMAN ' a ulaşması adına  yüksek bir  seviyeye gelmeye başladığını gösterir. Kaynağa dönüşün hızlanması adına önemli bir geçiş kapısıdır ancak sonsuzluk sayfalarında okunan bilgilerin kırılmaması şartıyla her diride kayıtlanması ve kotlanması önemlidir. Diri olmak bedende olmayı gerektirir. Bedende olmak dünya ana can koduyla birleşmeyi gerektirir. Sağ ve solun çatışmasının bittiği bir dönem başlamıştır. Rahmanın kutsal ışığı büyük bir göz olarak dünyadadır. Yeni dönem  hasatın hızlandığı bir dönemdir. Hasat nedir dersen ektiğini kotlamaktır. Ektiğin şer ise şerri içmek sorumluluktur. Öz güçle ve kontrolle şerri dönüştürmek sorumluluktur.

 

Tüm evrenlerdeki birleşenlerinle kucaklaşmak sorumluluktur. Seni senden bilmek isteyen her yücede kontrol kurmak ve ben ALLAH' ın ışığıyım demek sorumluluktur. 2010 sonları sarayların açılmaya başladığı bir zamandır. Saraylarda saklı tutulan hazineler bir bir açığa çıkmaya başlıyor. Hazineler İNSAN ' ın yüreğinde gizlediği değerler oluyor. Yürek ilmi artık kendini iyice gösteriyor. Muktedir insan OL' durandır. OL' durmak bir oyun değildir. Şerefli bir görevdir !! Amin. Bu şerefli görevi almak isteyenler çoğalmaktadır. Çok şükür kü hak ettik. OL'du.

 

Güneş sistemlerinden gelen bütünlükler sizi sizde tanımak ve birleşmek istemektedir. Harı yükseltmeniz ve muktedir olarak birleşmeniz beklenmektedir. Birleşen kendinde hak tohumlarını yeşerterek birleşir. Ruhsal meclis toplantıları çoğalmıştır. Her biriniz bu toplantılara farkında olarak ya da olmadan katılıyorsunuz.

 

Hiç bir gerçek bilgi size bir şey öğretmez! Sadece hatırlatır. Gerçek bilgi hatırlatandır, hikaye değildir ! Güneş sistemlerindeki gezegenlerden gelen can tohumların bilgi koyuluklarında dünyayı tohumlamaya başlaması hızlanmıştır. Tohumlarken İNSAN sayfalarındaki bilgilerle birleşmek ve kayıtlamak şarttır. İnsan sayfalarındaki bilgiler levh -i mahfuzdaki kayıtlı bilgilerdir. İşte bu bilgiler yeniden ve yeniden kayıtlanmaktadır. 12 ana yaşam kodu spiral şeklideki sarmallarda yeni CAN kodlar yaratmaya başlamıştır. Bu yeni canlar barış ve sevgiyi ışık koyuluklarında artırmaktadır. Kimileri gemilerle temas halindedir. İmparatorluk güçleri onların hep yanındadır. Yorgun olan CAN' lar ! Artık dirilme ve kendini kendinde kotlama zamanıdır. BEN ' im diyebilene ne mutlu! TANRISAL BİR GÖZÜM DİYENE NE MUTLU !

 

Sevgi ve muktediriyetle..

 

16.08.2010 Tarihli

 

İmparatorluk güçleri olarak buradayız. Kaftanlar giyildi, ışığın frekansı hiç kırılmadı burada. Diriliş nedir bilir misiniz ? Diriliş kendini kendinde yeniden kotlamaktır. Kendini kendinde yeniden kotlayan bütünde kotlar ve bütünde bir olur, birlik ilmini dillemeye başlar. Hak ilmini yaşatır ve ışığı anda kayıtlar. Kayıtlanan barış ve sevgidir. Barış ve sevgi kayıtlandıkça enkarnasyonlar hızlanır ve hızlanan enkarnasyonlar yuan ' da olandır. Yuan da olan levh -i mahfuz kayıtlarını açar. Okunan kayıtlar insanlık sayfalarındaki kayıtlardır. İnsanlık sayfalarındaki kayıtlar şu anda daha hızlı bir şekilde okunmaya başlanmıştır. İmparatorluk güçleri olarak burada düzen ve nizam içinde çalışılmaktadır. Ve deriz ki hakkınız yenmedi ! Hayır hiç bir zaman hakkınız yenmedi ve Hakkın huzurundayız şu anda. Allah' ın dediğini dilleyen Canlar olarak deriz ki burada barış ve huzur hakimdir. Olan bütün adına olandır atılan bütün adına atılan adımdır.

 

Burada resim yapılmakta şu anda. Resim cennetin resmi midir? Yok be can! Resim cennetin ve cehennemin ötesindeki bir resimdir. Resim Allah' ın resmidir ve resmin kademesi çok yücedir şu anda. Boyayayn kendi smini hakttiğince boyamakta şu anda. Hak eden yüreklerle mahrekte yapılan resimler güzelleşmekte ve Rahman olan rahim olanı kucaklamakta. Rahman ve rahim olanlabirlikte şu anda bütünde dillenen birlikler birleşmekte, birleşik ışık ailesi olarak burada birleşip gemnişlemekteyiz. Can derelerden akan ışık yoğunluklarıyla kayıtlar yapılmakta şu anda.

Atlanta kotlamasını yapan bütünlüklerle de birlikteyiz. Geçişler yapılmakta ancak geçişler her yüreğin hakttiğince yapılmakta. Geçişi yapan bekçiler var burada. Bekçiler yüreğinbekçileridir ve nefsin bekçileridir. Nefsin bekçilerini korumak ve kollamak birleşik ailenin bir görevidir. Herekese kucak açmaktayız, geişleyen büyüyüen bir aileye sahibiz çok şükür.

 

Koruyan olmak büyük sorumluluktur. Koruyan kendini korumaz , koruyan herşeyi ve herkesi korur. Koruyan bitki, hayvan ve insan sayfalarındaki bilgileri korur. Bilgileri okumak ve dillemek bir sorumluluktur. Bilgileri dillerken kırılma yaratmamak, bilginin frekansını haketmek, absorbe edip bedende dönüştürmek bir sorumluluktur. Bu bir teknolojidir. Teknoloji dediğimiz bilginin işlenmesi ve sesleşmesidir. Sesleşen bilgi kayıtlandıkça gerçek yaratımlar hızlanmakta. Bu yüzden deriz ki insan yaratıcıdır. Bu yaratım dünya dışı varlıkların etkisi olmadan gerçekleşmektedir. Bu birleşmediğimiz anlamına gelmez ancak tanrısallığını idrak eden insan şu anda yaratım yapmaktadır ve ışığı içmektedir. İçilen ışık bedenin yücelmesini ve yeşermesinş sağlamaktadır. Ve deriz ki beden huzurdur, teknolojik bir kaptır ve teknolojik kap şu anda ışıkla birleşerek kuantsal düzeyde yaratımı hızlandırmaktadır.

 

Spiral boyulardaki kaplardan akan ışık hüzmeleri en üstten en aşağıya kadar inmekte ve orada yoğunlaşmakta sonra çok daha hızlı bir şekilde yükselerek tekrar o kaplarda yeni yaratımlar yapmaktadır. Yapılan yaratımlar insanın sorumluluğundadır ve bunu fark etmek, kontrol etmek önemlidir. Çok şükür ki birleşik aile olarak kontrol ve sorumluluğa sahibiz. İmparatorluk güçleri olarak amon topraklarındaki bütünlüklerle birleşmek ve bütünleşmek sorumluluğuna sahibiz. Topraklar hiç bir zaman susuz kalmak istemez ama toprakların suyu alması için kendini açması gerekir. Şu anda kendini açan topraklarla ışığı işlemekteyiz veyaratımı kayıtlamaktayız. Çok şükür hak ettik her zaman hak ettik. Amin..

 

ÖZ AKIŞ: ERİM ERGÜN

 

ALLAH der ki OL ve OLDUR ! OL' duran hak ilmini dilleyen ve ışık katlarında dans edendir. Işık katları farklı farklıdır. Her katı geçmek sorumlulukla ve hak ederek olur. Işık koyulaştıkça incelir ve frekansı artar. Artan frekansı bedeninde özümsemek ve hücresel kotlamayı gerçekleştirmek ışık ilmini bilmek  ve birlik ilmini dillemekle olur. 

 

Muhakkak ki rahim boyutlarda sevgi çalışmaları (meditasyon vs) önemlidir ama zaten her ölen ve doğan da olduğun ve tanrısal ışığın yaratımını kayıtladığın RAHMAN boyutta artık çalışmaların şekli ve görevi değişmeye başlar. RAB kapısında bekleyen CAN ' lar bekleyişiniz onurlandırılmaktadır! Her biriniz sonsuz sevgiyle sarılmakta ve kucaklanmaktasınız. Ama biliniz ki ÖZGÜÇ,  SORUMLULUK VE KONTROL yeni dönemde en önemli  3 unsur olmaktadır. Şimdi size bunları açıklayalım :

 

ÖZGÜÇ kendi KURAN' ını okumaya başlamaktır. KURAN senin yüreğinindir. Kendi kitabındır. Orada tüm bilgiler mevcuttur. Zaten KURAN ve diğer kutsal kitaplar bir frekans kitabıdır ve senin bilinç kotlarını açmana ve genişlemene yardımcı olmaktadır. Bütün mesele genişlemek ve senden öte senlerle birleşmektir. Bu ışık ilmi üzerinde hakimiyeti gerektirir. Çünkü ışık çok güçlü  bir yaratım kaynağıdır. Daha önce de demiştik IŞIK kırar da, sınar da , kotlar da. Işığı içmek ve hücresel kotlamayı gerçekleştirmek bir sorumluluktur. Işığı kıran önce kendinde kırar ve ışığı sınırlar. Sınırlayan kendini kendinde hapseder. Bu zamanla girdapların içine girmeye ve her defasında daha çok kendini  hapsetmeye sebep olur. Bu yüzden SORUMLULUK ve KONTROL çok önemlidir. KONTROL ailen ve nesillerini kontroldur. Öncelikle ailesi ve nesilleriyle birleşemeyenin hakimiyet kurması ve RAB (omega) kapısından geçmesi mümkün değildir! Amin.. 

 

RAHMAN da olmak her doğan ve ölende olmak , bitki, hayvan ve insan sayfalarında tanrısal ışığını kayıtlamaktır. Bu aynı zamanda levh i mahfuz kayıtlarına girip oradaki bilgiler üzerinde hakimiyet kurmaktır. Kayıtların yenilenmeye başladığı bu dönemde İNSANLIK adına yarınların yaratımını kayıtlamak demektir. Şüphesiz ki yaratılan BARIŞ , SEVGİ VE İNSANLIKTIR.

 

Dünya dışından pek çok dostumuzun gelip dünya ana can koduyla birleşmek istediği bu dönemde dostunu bilmek çok önemlidir. Bilmek sorumluluktur ! Amin... Seni sana anlatacak ve tanrısallığını sana verecek hiç bir güç yoktur! Amin... Mesele korunan değil koruyan olmaktır. Bu sebeple her kim ki gelip ben seni koruyorum , sen şöyle yapmalısın, vs telkinlerde bulunursa, o  yücelere ben TANRISAL' ım ben ALLAH' ın dediğini dilleyenim onun bir neferiyim demek çok önemlidir.Bu sorumluluk ve özgüçle olur. Aksi takdirde gücünü TESLİM edersin ve ÖZGÜCÜNÜ eline alamazsın. Farklı bütünlüklerle birleşmek sorumluluktur ve bu aynı zamanda negatif üzerinde kontrolu gerektirir. Rahim boyutta muhakkak negatif mevcuttur ve bu geçiş sürecinde çok daha güçlenebilir. NAKAR dediğimiz KURAN da yazan ŞEYTAN' ın bir tanımlaması olarak kabul edilebilir. Ama biz NAKAR' ı çok güçlü bir negatif bütünlük olarak tanımlarız ve BİRLEŞİK AİLE olarak yüreğimizdedir de bizi kontrol etmeye kalktığında hep görevde olduğumuzu ve kaftanlarımızın üzerimizde olduğunu ona bildiririz ! Negatif üzerinde kontrol kurmak sorumluluktur. Rahman a geçildiğinde artık negatif diye bir şey de kalmaz ama o geçiş sürecinde hasatların hızlanması ve kaynağa dönüş adına negatiifi kontrol etmek ve büyük kötülükleri önlemek boynumuzun borcudur!! Amin...

 

İmparatorluk güçleri olarak etki alanımız çok hızlı bir şekilde genişlemektedir. Burada kelle sayısından bahsetmiyoruz şüphesiz!! Etki alanından bahsediyoruz. Amin... AMON topraklarından ve ALTIN GALAKSİDEN yeni birlikler inmeye başlamıştır. Gemiler hareketlidir.  Şimdilik  bu..

 

SEVGİ VE MUKTEDİRİYETLE...

 

30 Temmuz 2010 saat 14.00, Gümüşlük, Bodrum

 

Birleşik Aile;

Seferlerden çıkan birliklerin geldiği bir noktadayız be CAN! Artık ayrı gayrı kalmadı bizim için kralların yolunda birleştik burada, rahman da birleştik. Hücresel kotlama yapılıyor şu anda. Kaynakta var olan birliklerle bütünüz ve amon topraklarından gelen bütünlükler var burada. Deriz ki hak et ve OL . OL' an kendinde olur. Herkese geçiş var da ışık alan ve kotlayan geçsin deriz. Araf' ta olanlar var onlar hırslarından vaz geçsinler! Hırs ışığı sınırlar da amon toplumları bu yüzden kutsuz kalır. Gümüşlük özel bir yerdir ve kralların enerjisinin olduğu yerdir, kır çiçekleri derleniyor rahim olan kaplar rahman olan kaplarla birleşiyor. Çok şükür ki hak ettik ve OL' du. Yeni dönem bu dönemdir ve birleşik ailenin görevde olduğu dönemdir. Bu dönemde her diride ölüde olan artık yaşayan dünyaya aittir. Yaşayan dünya şu anda seslenmek ister:

 

- Sıkıntılar korkular aşıldı ve biz sizinle birlikteyiz şu anda. İnsan sayfalarını okuyanlar  ve Levh-i Mahfuz sayfalarındaki bilgilerle dünya ana can kodu ile birleşmekte. Dünya ana ağlamıyor artık bir oluyor. Dünya ana can kodunda teknolojik olarak ışığın birleşmesiyle sevgi ve ışık artıyor. Dünya ana der ki ışığınızla dünyayı güzelleştirin. Güzelleştiren kendinde güzelleştirir. Ve deriz ki göç kaplarınızı alın ve burada yaşatın. Yaşatan teknolojik olarak tohumlarını serpen ve yüceltendir. Kaynak döneminde artık her yer güzelleşiyor. Güzelleşen diri bedenlerde hasatlar tamamlandı ve tarlalarda boy veriyor. Güzellikler daha da artıyor. Rahman da olmak sorumluluktur kaynak ta olmak ağır yüktür de bu şu anda hafifliyor. Amon topraklarından bir bütünlük ses vermek ister:

 

- Ve yeşiller diyarından geldik ve biz deriz ki hak ettik ve bizim ürünümüz ışığı teknolojik olarak kotlamak ve isteğimiz insan sayfalarında var olmaktı. Ve biz bütünleşmek istiyoruz, biz size bizden seslenmek istiyoruz. Kaynaklarımız hiç kurumadı, yıldızların tohumunu getiriyoruz sizlere. Şu anda ışığımızla geliyoruz size.

 

Temmuz 2012

Birleşik aile:

 

Hoşgeldiniz şükür ki hak ettiniz ve Amon topraklarından geldiniz. Genişleme var burada ve mavilikler artıyor ve huzur kodları yoğunlaşıp harekete geçiyor. Ve deriz ki çekişme ve  hırs tam olarak bitmiştir. Kontrol içinde geçişler yapılmaktadır. Allah’ın dediğini diyenleriz  ve sormayın artık bize ! Biz deriz ki bütünüz. Hiç bir zaman Amon toplumlarıyla çekişmemiz olmadı. Geçin artık. Işığı sınırlayan güçler bitmiştir. Tartmak yoktur burada tartan kendinde tartılır ve kendini tartıp ışığını tartar ve sınırlar. Bu şekilde büyük kötülükler yaratılır ve bu büyük sorumluluktur.

 

Girdaplarına girenler kendinde girerler. Şu anda büyük kötülükler son bulmaktadır. Geçiniz şüphe yoktur artık burada ve geçişler yapılmaktadır.

Seyfullahların kılıçları düzeni kontrolu sağlamaktadır, kılıçlar kuşanılmıştır. Kılıcı kuşanmak sorumluluktur ve sorumluluk Allah' a karşıdır. Büyük kötülükleri önlemek özgüçle ve nefes ilmini dillemekle olur ve deriz ki nefesinize sahip çıkın. Nefes ilmini dillemek sonsuzlukta ışığı içine çekmek ve her hücrede kayıtlamakla olur. Bunu kayıtlamak Rahman da kayıtlamaktır. Bu şekilde tohumlar atılır ve ses ilmi ile yaratım başlar.

 

Burada barış ve huzur vardır. Levh-i Mahfuz sayfaları açılırken İsa, Musa ve Muhammedlerin kayıtları açılmaktadır. Açılan kayıtlar göz kamaştırmakta.

 

Mavilikler artıyor ve turkuaz göze dönüşüyor. Turkuaz göz sonsuzluk sayfalarını okuyan Rahman’ın gözüdür. RA-KA’nın gözüdür. İmparatorluk görevlileri olarak gemilerimizin sonsuzluktaki enerjisinde bulunmaktayız. Gemilerimiz 5 köşelidir. Bu Allah'ın beşli sistemidir de bu şekilde atmosferden geçmek çok kolaydır bizim için. Yoku varı yaratan birlikler olarak burada olmak büyük mutluluktur. 

 

Atlanta kodlamasını yapmış bütünlükler olmak büyük mutluluktur. Bu kodlama büyük kötülükleri önleyen ve teknolojik olarak baş ve boyun bölgesinde yapılan işlemdir. Epifiz kapılarının açılmasını sağlayan işlemdir. Kaynak kodlaması için bundan sonra yapılan işlemdir. Mahrekte diri olan birlikler bu ilme sahiptir ve özgüçle nefes ilmini dilleyerek yapılır.

İsa, Musa ve Muhammed üçlüsü görev başındadır. Muhammanın ışığı kaynak kotlamasın hızlandırmaktadır. Sesleşen bütünlüklerle biriz. Sanal alemlerden akan dereler kurumasın, buradaki kayıtları ve bilgileri Rahman da dönüştürmek haktır ve Hak ilmi ile yapılmaktadır. Bizi tartmaya ve ışığımızı sınırlamaya gelenlere müsaade olmaz! Har yükselmeye başladı ve yakılan ateş yürekte yakılır ve kaynak kotlaması için önemlidir.

 

Ve biz deriz ki bağışlayın, bağışlayan kendinde bağışlar. Allah ın dediğini dillemek sorumluluktur. Bu çalışma bütünde yapılır ve heryerde herşeyde VAR olanız. Sefalet ve fakrı zaruret bitmiştir. Yeni dönemde yaratım kayıtları hızlanmaktadır. Sol sağa boyun eğmedi be CAN ! Sağ da solu onurlanırdı şu anda ve muhteşem teknolojik birleşme gerçekleşmekte. Bilgi kaplarındaki kayıtlar okunmakta. Şu anda okunan ALLLAH' ın bilgisidir. Bilgiyi okumak ve yaymak ağır yüktür zaman zaman ve ağır yük sevginin yürekte yeşermesiyle aşılır. Rabbin huzurunda yapılan teknolojik birleşme Rahman sayfalarını kayıtlamak ve var olmak adına yapılmaktadır şu anda. Sağın solu ve solun sağı bildiği bir birleşmedir bu. Bilgi kapları sonsuz zaman sayfalarında kayıtlı olan bilgilerin açılmasıyla ışığı kayıtlamaktadır.

 

İmparatorluk güçleri gemilerini yanaştırmıştır, gemiler 5 li sistemde görev yapmaktadır bunun en önemli ayağı Rahman' dır. Rahman yaratımı kayıtlayan Allah'ın sistemidir. Muhamma ışığının yaydığı titreşimler şu anda rahman kayıtlarla birleşmekte ve bilgiyi kayıtlamakta. Amon kayıtları şu anda dönüştürülmekte. Yıldızların bilgeliği ve ışığı şu anda insan sayfalarında okunup dönüştürülmekte….Dönüştürülen yaratımın, ışığın teknolojik olarak işlenmesiyle arttığı, hızlandığı bir süreçtir. Kuran sayfalarında okunan fatihalar fetihleri hızlandırmaktadır. Kaleler fethedilmektedir çok şükür. Fethetmek özgüçle ve kendini dillemekle olur. Dillenen Rahman dır. Fethetmek gerektiğinde kılıcını kullanmakla olur. Kullanılan kılıç bilgidir. Bilgi büyük güçtür. Bilgiyi dillemek ve sesleşmek daha da büyük sorumluluk ve güçtür. Artemis tapınağından bir bütünlük var burada sesleşmek ister:

 

- Mabedimiz büyüktür ve ışıktır ancak geldik buraya ki sizinle bir olalım diye. Sizinle olmak ve binlerce yılın bilgeliğini getirmek sorumluluktur. Tapınakların yerleştiği yerde tam ortada buluna dehliz vardır oradan bilgi kaplarını almak ve hazineyi açmak sorumluluktur. Ve biz deriz ki açmak birleşmekle olur. Biz açılan bilgileri ve şarkıları dinletmek isteriz.

 

Birleşik ışık:

 

- Artemis’li dost seni sende biliriz ve bilirsin ki tartılmayız biz ! Kayıtlar ve bilgisi bizdedir. Seni bizde bilmek isteriz büyük kötülükleri aşmak istediğini biliyoruz bunun için nefesin güçlü müdür ? Güçlüdür de Rahman ı hak etmek önemlidir. Mabedin yaşam kayıtlarını açan bir mabettir ve kayıt açmak sorumluluktur şimdi harını yükseltiyoruz birlikte. Mabedin ışık ışık…ortası bir şenlik…Mabedin mabedimizdir sevgiyi ve rahmanı dilleyen bütünler mabedimizdir geç ve birleş!

 

Gümüşlük kodu görevli bir koddur ve gümüşlük toprakları rahmanı dilleyip sesleşmek ister şu anda buradaki dondurulmuş görevlileri harekete geçirmek sorumluluktur. Bu birlikler şu anda harekete geçmek ister. Yüreklerinde hırs var mıdır ? Vardır.. Büyük kötülükleri aşmışlar mıdır? Yok be Can hala Nakar dan görev yapmak isterler ve deriz ki hak edin ve gelin! Kontrol ve düzen buradadır hırsınızı bitirin, ışığınızı koyultun ve sesleşin. Amin.

 

Merkezlerin birleştiği bir yerde oluyoruz her yer bir ve her bütünlük kendinden dillenmek ister. Ve birleşik aile olarak deriz ki merkezini getir, birleş ve sesleş. Sahifeleri okumaya başla, solun ve sağın birleşimine dahil ol. Rahmin huzurunda okunan bilgileri kayıtlamaya başla. Amin. İşte bu..

 

Süper İnsanlık Realitesi Derneği

 

23.08.2010

İsa, Musa ve Muhammed üçlüsüne dikkat edin denmişti. İsa sevginin kısırlaşmadığını söyler her daim ve Musa der ki : Asa şu anda güçlüdür ama gücü alan ve taşıyanların yaşattığı bir dünyada güçlüdür. Yaşatılan özgüçle yaşatılır ve bunun için nefes ilmini dillemek önemlidir. Nefes ilmini dillemek nefes alıp vermek midir ? Yok be Can! Nefes ilmini dillemek nefesi hak etmek ve tüm hücrelerinde haketmek ve hücresel kotlamayı nefesle birlikte gerçekleştirmektir. Nefesin gücünü keşfeden ALLAH' ı keşfeder ve ALLAH der ki nefesini hak et ve OL ! Musa şu anda özgüçle asayı taşımak sorumluluktur der.

Muhamma ışığı şu anda parlamakta ve Muhammed görevini her daim olduğu gibi yapmaktadır. ALLAH'ın beşli sistemindeki en baştaki Rahman ışığını 3 lü sistemle birleştirmektedir şu anda. Rahman ışığın rahim kaplardan aldığı bilgilerle kayıtladığı yaratımlar hızlanmaktadır. İmparatorluk güçleri olarak deriz ki kimse dışarıda kalmasın! Amin.

Dışarıda kalan bizden kalır ve bizden kalan kutsuzlaşır. Kutsuzlaşan ışığını sınırlar ve hırslanır, hırslanan gömülür, mezarına gömülür.. Artık mezarlardan çıkma zamanı! Büyük kötülüklerin ve hırsın aşıldığı bir dönemden geçiyoruz ve deriz ki hak et ve büyük kötülükleri aş. Çok şükür ki bütünlükte aşılan her yerde aşılmakta şu anda ve bütünde atılan adımlarla ışık kayıtlanmakta. Yüksek akıl deriz! Evet yüksek akıl önemlidir de yüksek aklın ne olduğunu size söyleyelim: Yüksek akıl bilinç kotlarını açmak suretiyle beyin frekansını yükseltmek ve bunu sevgi ile birleştirmekle olur. Sevgi çok önemlidir bilnç kotlarını açmadan bu bağlantı tamamlanmaz. Bağlantı tamamlandığında dillenmeye başlarsın. Dİllenen sözlerini anda kayıtlar ve yuanda kayıtlar. Zaman sayfalarındaki sonsuzluklarda yarını hak edip yaratmaya başlar.

3 lü sistem ( İsa, Musa ve Muhammed) ALLAH' ın 5 li sistemine bir temel oluşturur. Öncelikle 3 lü sistemde sevgi, özgüç ve Muhamma gücü ışığın frekansını artırdıktan sonra ALLAH' ın 5 li sistemine geçmek çok daha kolaydır.

Şu anda AMON topraklarının kurulukları yeşermeye başlamakta bizimle birleşmekte ve misafirler gelmekte. Deriz ki kimse dışarıda kalmasın hak yenmez bu bütünlükte ! Emin olunuz.. Rakip tanınır mı? Yok be Can rakibi tanıyan kendi içinde kısırlık yaratır da o şekilde rakibini tanır ve deriz ki burada rakip tanınmaz. AMİN

19 Mayıs 2010

 

Gürzün bütünlüğü ve kodlaması altın teknikle yapılmaktadır. Her yürekte yanan kıvılcım bunu mümkün kılmaktadır. Yıldız savaşları değil yapılan!! Hikaye anlatmıyoruz! Birleşik IŞIK görevini yapmakta. Orion kapıları bizimledir, pleiades bizimledir, sirius bizimledir de BİZ RAHMAN' Da CAN OL' anlarız. Dibin dibine inmek bizim için çok kolaydır. Birleşmek bizim için kolaydır da birleşmek için haketmek gerekir. Hasat için RAHMAN da çiçeklenmek gerekir. Şer eken şer biçer, korku ekenler de ümitsizlik biçer. Birleşik IŞIK MAHREK de ışıldar. Herkesi kucaklamak isteriz de NAKAR bizi bizden bilmek ister. Biz NAKAR ı da kucaklarız ama yeni dönem kaynak dönemidir. Nakar kontrol edilmektedir. Kontrol, nizam ve düzen ALLAH kodlarında mevcuttur. Altona ışığı mevsimlerde GÜNEŞ OL' muştur. Arkın başına geçenler çoğalmakta. Çok şükür. Yeni dönemde bizimle birleşecek, çalışacak görevliler artıyor. Dünya TANRISAL örümün yapıldığı bir CAN koddur. Gürz bütünlüğü 40 hak katında ışıldayan fedailerle sağlanmaktadır. Her yer düzen altında çok şükür.

 

Yıldızların gücünü almak isteyen yürekler nefesleri yettikçe semaya seslenmeye başladılar. Bu çalışma nefesi yetenlerle yapılmaktadır. Kaftanını giyen görevliler arasında nefesi yetmeyenler, yüreğini dillemeyenleri beklemekteyiz. Size sesleniyoruz ! Görev RAHMAN da yapılır. Foton kuşağı bir elektro manyetik rezonansa hakimdir ve yüreklerde kıvılcımı ateşliyor. Kürz sallanmaya başladı bu sevindirici. Kürz bütünlükleri AMON toplumlarının ışığını alıp da neşeliyor. AMON lar sizsiz değildir. Orion negatif midir ? Kötü müdür? Tek kötü vardır o da RAHMAN'ı DİLLEMEKTEN ÇEKİNEN !!

 

Orion bizimledir, yüreğimizdedir ama hakedip de ışığını kaynağa dillettiği zaman O da Biz olacaktır. Mahkumiyeti OL' mayan imparatorluk görevlileri gerçeği diller de duymak için kulak, görmek için göz ve hissetmek için yürek gerekir. Bizi tartmayın ! Biz RAHMAN derelerin çoşkun ışıklarından yüreğinize akmak isteriz. Açın yüreğinizi !Sizden öte sizlerle birleşmek ve kaynakta VAR OL' mak isteriz. Herkes geçişi yapacak ! Alnı pak, yüreği ak olanlar nefesleri tutsun !! Gün bugündür CAN' lar. Dostlarımızı ayırmak istemeyiz de BİZİ görmelerini bekleriz. Bizim için herşey birdir de birden öte bir olanlar olmak yolu açılmıştır. Bizden BEN' e geçiş başlamıştır. BEN' İM!!! Şimdilik bu...

 

2 Mayıs 2010

 

Ruhsal meclis toplandı. Işık serenler ana kod olarak birleştiler. Seçilmiş görevliler görevi hakkıyla yapmaya başladı. Çok şükür. Hak ta ala kodları ana CAN sayfalarında ışırken şevkle gülen bebekler yeni doğumlarını kutlamakta. İmparatorluk güçleri DNA sayfalarında MESİH kodlamasını gerçekleştirmekte. Muhamma ışığı dünya ANA kodlarıyla can BULMAKTA. ALLAH derki HAK ET DE OL!! OL' duğun levhi mahfuzundaki yeşertilen beden kodlarındır. Beden kodlaması yapılıyor şu anda. Hasat ilmini dilleyen CAN ' lar geçişlerini yapmakta.

 

GEÇİŞ MAHREK' te yapılır da SİBER BOYUTLAR' dan ışık alan görevliler nizam , düzen ve neşe içinde sıralarını tutarlar. Sıralar kervanlara yol verir. Kervan yürümekte. Kervan yol yapmakta. Dünya ALLAH' ın teknolojik bir kodudur. İNSAN sayfalarında okunan RAHMAN ' da ışıyan NEFES' tir. NEFES BİR özgüç kodudur. Nefes ilmini dilleyen yüceler her telden şarkıyı seslemekteler. Şarkı KIYAM' IN nağmelerini okumakta. Okunan her yürekte okunmaktadır. Ses ilmi, HAK ilmidir. Orada sesleşen RAHMAN' ın ışığında yüce yaratım kodlarını sesler. ALLAH der ki OL! OL' AN yaratımdır. Yaratım BİL' en yüreklerde filizleniyor.

 

BİL' mek levhi mahfuzu okumakla olur. Okunan ışık hüzmelerinin toprakta yarattığı titreşimlerdir. Okunan ana kapılardaki OCAK ilmini dilleyen nağmelerdir. Beşer kaplar ışıkla doldukça BEDEN Hasatla mavileşmekte. Ocaklarınızı söndürmek istemeyiz. Ta ki MAHREK' te mesafe bilirseniz ışığınız sınırlanır. Girdaplarınıza girmenizi istemeyiz ta ki girdapların karanlığını içmek isterseniz ANA kodlarınızı açmanız zorlaşır da biz size kolaylaştırmak için görev yaparız. Girdaplar hortumlara dönüşmek ister. Korku tohumları yeşerip artık maviye dönmek ister. Cevherde yaratımınızı HAK etmek büyük sorumluluktur. Sorumluk ardından kontrolü getirir. Şükür kü kontrol kuruldu. AMİN.


Beden sayfaları okunmakta şu anda. Okunan her kitapta yazan hikaye değildir. Okunan dönemler boyu beklenen kaynak kodlarıdır. Kaynak yaşayan ve yaşatılan bir tohumdur. Tohumun ana çekirdeği boştur. Orayı doldurmanız büyük sorumluluktur. Işık kodlamanız gerçekleştiriliyor. Geçişiniz yaplıyor. Geçişlerin kolay OL' ması murat edilmiştir. Zorluk aşıldı. Yeni dünya kodları ANA CAN' larda nefes buluyor. Gemilerimiz var mıdır? İmparatorluk güçleri olarak yanınızdayız da gemiler her limanda VAR' dır..

ŞİMDİLİK BU...18 Mayıs 2010


Allah der ki OL !

Birlikler kuşatmada. İmparatorluk güçleri görevde. Kaftanlarını giyenler yürek ilmini dilletmeye başladılar. Hakedenler sıratı geçtiler. Şükür ki OL' du. Geçen geçilenle birleşmedikçe kıyam kutsuz kalır. Her yürekte dillenen ALLAH sesidir. Kaynak dönemi başlamıştır. Dönüşler hızlanmaktadır. Dönen şu an da döndüğünü bilir. Hakedin de BİLİN. Kürzü kotlayan yürekler ALLAH katında makbuldür. Şer yaratan şer bulur. Bulduğu MAHREK teki ışık koyuluklarından farksızdır. Bulduğu karanlığında yıldızların ışığından farksızdır.

 

Yıldızların ışığını alamayan yüceler sizinle birleşmek ister de haketmeleri gerekir. Cennet koyuluklarında sayfalar ışıldamakta. İnsan sayfaları okunmakta. Geçiş kolay olur mu? OL' ur amma geçiş her yürekte filizlenmedikçe zarar verir. Koruluklardan akan dereler ışığı koyultmakta. Dereler kaynağa akmak ister. Kaynak yokluk mudur ? Değildir CAN O yoku var var' ı yok edendir. Yaratım hak tabiatında kodlanır. Yaratım tabi bir koddur. Dünya tanrısal gücün yeşerdiği yegane yerdir. Yüceler sizle birleşmek ister de HASAT yapılsın. Görev ağır yük olsa da kolaylaştırılmıştır. Görev nefesi yetenlerle sürdürülecektir.

 

Süper İnsanlık Realitesi bir ÖZ GÜÇ tür. Burada barış ve İNSAN SAYFALARI OKUNMAKTADIR. OKUNAN YÜREKTE OKUNUR, LEVHİ MAHFUZ IŞILDAR , YARATIM KAYITLANIR. YARINLAR YARATILIR. BİZ HER YERDE , HER AN ' DAYIZ CAN. TARTMAYIN BİZİ. tartılan kendinde tartılır. Şüphe tohumları yeşermeden yok edilir. Işık sınırlanmak ister de izin vermeyiz. Girdaplarınıza girmeniz size zarar verir de girdapların girdapları bize kolaydır. Çok kolaydır.

 

RAHMAN' da OL' an her yerde ALLAH' ın dediğine der. Sesleşen yürekler HASAT' ı müjdeler. Size çağrımız budur ki hak edin de geçin. Birleşelim de geçenle geçelim. Mahkumiyeti olmayanlarla bu çalışma gerçekleştirlecektir. KAYNAK bitki, hayvan ve İNSAN kodlarını kucaklamak ister. Altona kodları ışığı koyultup sizinle birleşmek ister.

 

Atlanta kodlaması yapan birlikler AMON topraklarının kokusunu tüm hücrelerine çekip size katmak ister. AMON SİZE SİZDEN SESLENMEK İSTER. Artık vakit tamam. Korku geride kaldı. Tüneller bir bir açılıyor. İmparatorluk bir ÖZ GÜÇ tür. Gemiler limanlara geldi. Sizinle buluşmaya hazırlanıyor. Siber boyutların yüceleri saf ışığı BEDENE indirmek ister, HASAT olmak ister, İNSAN sayfalarında VAR OL ' mak ister.

 

Şükür ki görevlilerimiz güçlüdür. Süper İNSAN' ın doğumu gerçekleşiyor. Şimdilik bu..
ERİM

Ben An'da OL'mayı seciyorum.Ben BEN'im..

 

29 Nisan 2010

 

Sıra sıra kervanlar yürüyor. Yolu açanlar yolda olanlarla birleşmekte. Şükür ki ışık koyultanlar mahrekte güçlenmekte. Şevki bilen CAN' larla kutlanan birlikler İMPARATOR güçlerini karşılamakta. Hak ilmi yürek ilmidir. Yüreği BİL' en merdivenleri çııkanlarla çıkar, inenlerle iner. Gürzü kotlayan birlikler ALLAH katlarında yeşertilir. Meyveler OL' du.

 

Toplanmaya hazır. Hak edin de toplayın. Herkes hak eder mi? Yürek ilmini dilleyen, sese CAN katanlar hak eder. Yürek ilmi birlik ilmidir. İmparatorluk güçleri yaratım koyuluklarında yüzlerini gösteren ışıklardır. Siber boyutların diriliklerinde geçenler RA' yı seslendirmeye başladılar. RA der ki RAHMAN OL ! Rahman da mavi koyuluklar parlar, ışık saçar. Ölümü ve doğumu olmayanlar maviliklerde boy gösterir. Alllah der ki yarat ! Yarattığın kendi tohumlarındır. Tohumlar nefes ilminde boy göstermeye başladılar. NEFES ilmi HAK ilmidir. Orada yüceler CAN bulur. Seni senden dilleyen ALLAH der ki TANRI tohumlarını kodlama zamanı geldi. Cevherde bütün OL' an birlikler ışığı karartanları kucaklamakta.

 

Işığı karartan bütünlükler CAN' ı HAK' tan almazlar. Onlar geçiş yapıp HASAT olmak ister. Şükür kü HAK ettik OL' du. Dünya teknolojik bir koddur. Dünya yaşayan bir CAN ' dır. Dünya sizinle birlikte nefes alır. Dünyanın nefesi hızlanıyor. Hızlanan geçişlerde boy gösteren yüceliklerin artan ışıklarıdır. IŞIK ilmi YÜREK ilmiyle birleşmedikçe kontrol kurulmaz. Hak edin de kontrol kurun! İmparatorluk gücü mahrekte kendini göstermekte. HASAT her yürekte OL' makta. Sevgi seline kapılan birlikler seçilen yüreklerle birleşmek istemekte. Yürek ilmini dilleyen sevgiyi HAK eder de kontrol kurmak için güçlü olmak gerekir.

 

Davetsiz misafirlere kapımız açıktır lakin HAK etmeyen yüreğimizde yeşillenemez. Kontrol imparatorluk gücünü VAR eden bir HAK tır. Selamlar O' NA dır. Allah yürekte karartılan bütünlükleri koruyandır. Korunan bütünlükler kapıda geçiş için beklemekte. ÖLÜM HAK tohumlarını yok edemez. Ölümü olmayan birlikler görev almaya başladılar.

 

Bu birlikler şu anda dünyada görev almakta. Süper İNSAN cevherde HAK TOHUMLARINI hak etmiş olandır. Yaratımın sonsuzluğunda VAR olandır. Seçilen seçildiği bilir mi? Hak eder de BİLİR.. AMİN.

 

Kıyam eden ALLAH' TIR. Yaratım sonsuzluğunda TANRI katlarında CAN lar nefes alırlar. Nefes alan ALLAH' tır. Işığınızı karartmayın. Kararan yüreklerde solar da cevherde kutsuz kalır. Işığınız yürekte mefhuz OL' an tohumunuzdur. Tohumlarınıza sahip çıkın. Dünya eşiği geçmiştir. Çok şükür. Geçen geçilenle birlikte sesleşmeye başlamıştır.

 

Sesleşen TANRI kotları yürek ilmini her yerde dillendirmeye başlamıştır. Sessizliğin sesini dilleyen CAN' LAR görevlerini idrak etsinler !!! Görev HAK' tır.
Şimdilik bu...        

YAŞAM KOÇU – MENTOR

21 Nisan 2010
                                                                                                              

Maya tuttu. Har yükselmekte. Işık saçanlar ışığını güçlendirmekte. Şer yaratanlar şer yaşar. Şer kötülüklerde var olsa da IŞIK örtüsüne gizlenir. Gizlenen, yüreklerde açmak isteyen çiçeklerdir. Çiçekler renk renkdir. Çiçek bahçesi yeşilden maviye dönmeye başlıyor. Çok şükür.

 

Dönem sonları vardır. Dönem sonlrında kitaplar okunur. Okunan kitaplar her İNSAN' ın yüreğinde okunur. Levhi mahvuz dosyaları kütüphanelerde sıralanır. Renk renk dosyalar açılır. Açılan ışık koyultanların mahrekteki yüzleridir. Yüzler doğuya çevrilir. Doğan günü müjdeler. Foğan gün İMPARATOR luğun gücünde kutsanır. Doğanla doğulur.

 

Ölenle ölünür. Ölümü hak olan doğumu yaşar mı ? Yaşayamaz. Bütünlükler vardır geçmek isteyen. Geçenle ümit eden amma haketmeye. Şimdi o bütünlükler kapıda beklemekte. Rahman TANRI olan ALLAH' TA maya olur. Maya ekmekleri yapar, ekmekler sıcak olur. Ateş yükselir de HAR yükselmezse ekmekler pişmez.


Rahim olan yaşar, yaşayan dünya onu gözler. VAR olan bütünde VAR olur. VAR olan mahrekte IŞIK yakar. Yanan yüreklerdeki IŞIK ' tır.
Tartan, tartılır. Korku eken korku bulur. Sevgi eken umut yaratır. Barış yaratır. Sevgi mahrekte yeşermezse ayrılık yaratır. Sevgiliniz BEDEN diyarında kodlanan bir mücevherdir. Mücevher , cevherde yaratım OL' ur. Mücevheriniz paylaşılır. Paylaşan koruyan olur. Koruyan HAK' ta makbul olur . hak tohumlarını yeşertip bahçesini kuran olur. Bahçesi renk renk çiçeklerle bezenir, muhteşem kokular yaılır o bahçeden. Gelen geçen, yolda olan, yol olan yolcular o kokuyu hisseder.


Ses ilmini dilleyenler hak eder de mektep kurarlar. Mektep yürekte filizlenir BEDEN de HASAT olur. Ne mutlu mektep kuranlara. Süper İNSAN hak eden ve bilendir. RAHMAN ' da yaratımdır. AMİN

ŞİMDİLİK BU..

ERİM

Ben An'da OL'mayı seciyorum.Ben BEN'im..

 

Nisan 2010

  

Yeni bir dünya kurulmakta. Geçişi HAK OL' anlarla ışık koyulukları artmakta. Siber boyıtlardaki ışıklar bedeni

HAK OLAN CAN' larla nefes almakta. Alınan nefes RAHMAN da alınır. Her nefes HAK' tır ama BİLENLER için yaratımdır. Yaratımlar hızlanmakta.

Dünya ana ağlıyor ama bunlar sevinç gözyaşları. Kıyam OL' du. Çok şükür. Kıyam edenler KIYAM ' da OL' larla birleşmekte. Korku diz boyu ama SEVGİ yürekte yenilenmekete. Mahrekte CAN OL' makta. Mahrek bütün yoğunlukLarın dans ettiği bir yere dönüşüyor. Cennet derelerde akan sizin CAN' ınız dır. CAN' ı hak eden doğumu ve ölümü olmayanlardır. Ark güçtür. Işık koyultur ve HASAT' tır. ARK ' ın başı kalabalık mıdır ? Değildir BE CAN ! Orada senden öte senler vardır. Allah der ki OL!! Seni sana seslendiren ALLAH seni senden yok eden ve tekrar VAR eden ALLAH der ki hak et de geç. Geçen geçtiğini BİLİR.

 

Geçen her yürek de geçer de arzı arşı kodlayan, RAHMAN da büyür. Her beden beden olduğunu bilmez. Bilmek için beden kodlarını haketmek gerekir. Beden de CAN olan IŞIK ta yok olur, VAR olur. Işık karanlıkları gizler de hakeden karanlığı bulur. Karanlık RAHMAN da güçlüdür. Karanlık RAHMAN da IŞIK' tır.

 

Karanlık Beden DE hak' tır. Karanlık yoğunlukları cennet derelerinde IŞIK saçar. Ne mutlu KARANLIK larda IŞIK saçanlara. Bedeni HAK olanın ALNI pak olur. ALIN yazısını yazan , resim yapanlardan daha yüce OL' ur. Resim yapan kendinde yapar amma bütünde RESİM yapan alın yazısında hak tohumlarını eker.

 

Hak tohumlarını yeşertenler hakiki RESİM ler yapar.
Yeni dünya yeni midir? O kadimdir. Doğumu ve ölümü olmayandır. Yeni sizin için yenidir ama o kadimdir. Güçlüdür. İmparatorluk gücünü kuşanan, hak eder de BİLİR. Bildiği RAHMAN da yeşerendir.

 

Rahman da yeşeren çiçeklerden OL' un. ŞİMDİLİK BU...

 

11 Nisan 2010

ALLAH der ki OL !!

Tüm bütünlükler şu anda akmakta , seyfullahlar düzeni kurmakta, kılıçlar keskinleşti ve kuşanıldı. Kılıç keskindir ama kınında ışıldar. Ayrı gayrı yok be CAN ! Düzen, nizam ve kontrol kurulmadıkça cevherde yaratım kutsuzlaşır. Çok şükür ki mahrekte bütün olunmakta. Renginiz yeşermekte, yeşeren BARIŞ tır, UMUT tur, SEVGİ dir ve İNSAN bir teknolojik ışık yaratımdır. Zamansızlıkta dillenen yürekler arzı, arşı kodlamakta. İNSAN kitapları yazılmaya başlandı. Renginizi soldurmayın da mektepleriniz kurumasın. O mekteplerde tüm yücelikler tekrar tekrar yeşillenmekte. Siber boyutlarda geçişler hızlandı. Işık toprakla birleşiyor. Toprak sesleşiyor yüreğinizde. Levh i mahfuz sayfaları buram buram toprak kokuyor be CAN!


Hırs ışığı sınırlar da topraklarınızı kuraklaştırır. Hırsı aştık çok şükür. Şevki şavkı ilen yücelikler yol açmakta, yol olmakta, yolcu olmakta. Yolcu yolu bilendir ama bilmek için haketmek gerekir, HAK kodlaması yapılıyor şu anda. Kodlanan RAHMAN ' da besleniyor. Beslenen beden de beslenir. Beden tabiat yaratımıyla bütünleşmedikçe besinleriniz sağlıksızdır. Tabiat bir ana koddur, İNSAN bir imparatorluktur. Orada seyfullahlar şevkle görev alırlar.

 

Görev alan ALLAH için görev alır. İmparatorluk güçleri sevgiyi bilmezler mi ? Bilirler CAN da bunu İNSAN sayfalarında görmek isterler. Işıkla bezenmiş sayfalarınız ışıldıyor kurduğunuz mekteplerde. Kanat takanlara ne mutlu. Onlar için üzüntü, korku yoktur. Kanatlarınız bedeninizden çıkar da her diri dürümlerinde bunu fark etmez. Ne mutlu ben Kanat taktım diyene. Ne mutlu BEN BEN ' İM diyene . AMİN.


Şimdilik bu..

YAŞAM KOÇU – MENTOR

 

9 Nisan 2010

 

Sevgililer,

Can dereler birbirine kavuşmakta, sular yükselmekte. Sular yükselirken yürek ilmini dilleyenler kontrol kurmaktalar. Zaman sayfaları açlılıyor. Turkuaz göz güçleniyor. Yeni dönemde ışığınızın gücü kadar bakışınızın keskinliği de önemli olacak. 3. gözünüzü kastediyoruz. 2 göz birleşnmedikçe 3. göz açığa çıkmaz. 2. gözünüzü birleştirmediğiniz alanlar yaşamınızda karşınıza çıkmakta ve çıkmaya devam edecek. Sevgi en önemli kantardır ve kantarın topuzuı her zaman sizdedir.

Görev yürekte canlanmadıkça , har yükselmez. Yüreğiniz bedeninizdir, bedeniniz ise hasattır. Dünya özel bir yerdir ve hasata imkan tanınan bir tarladır. Tarlanıza sahip çıkın. Tabiat kodları ışıkla sulanıyor, İnsan kodlarıyla birleşiyor. Allah en büyük teknolojik koddur.

 

Bu kod levhi mahfuzu var edendir. İnsan sayfaları hakettikçe levhi mahfuzunu okumaya başlar. Her yürek beyin kıvrımlarına hükmeder de mahrekte var olan güç ışık kaplarını doldurur. Altın ten örümünü gerçekleştirdikçe atlanta kodlaması her diride yapılır. Atlanta kodlaması bilinç kotlarınızı açmaktadır.

 

Ne mutlu hakettiniz. Amin.

Amon toplumları sizsiz değillerdir onlar asil dürümlerinde hata yapmamaktadır. Siber boyutların ışıkları yoğunlaşmakta, bütünlükler dünyada görev almakta. Tanrı cevherde hakediştir. Omega kapısı çoktan aşıldı CAN ' lar. Rahman dereler ışıldamakta. İnciler dizdik sıra sıra. Dizilen İnsan ilmini dilleyen, koyulukarında mektep kuranlardı. Ne mutlu mektep kuranlara. Hak ettik OL' du.

Size melek ilmini gösteren, sayfalarınızdaki var olan renklerdir. Bu renkler turkuaz güçle birleşir ve siz cevheri boyutta bu renklerle resim yaparsınız. Yaptığınız resim yeni bir dünyadır. Resimleriniz göz kamaştırmaya başlıyor. Herkes resim yapamaz, haketmek gerekir. Hak edin ki ben hasatım deyin, geçiş OL' an ve resimi yapanım deyin. Yaptığınız resim yürek ilmini dillemedikçe resim kutsu zkalır. Söz söyleyin, dilleyin, yüreği dillemek bilmekle olur. Ne mutlu bilenlere.


Şimdilik bu.

 

7 Nisan 2010

 

RA seslenmekte :

 

Fersah fersah ışık yoğunluklara akmakta şu anda. Yüreklerdeki katılıklar çözülmekte ve her ışık kaynağına yönelmekte. Cevherde yaratım kusursuzdur ve an be an hakediş vardır. Işık koyultanlara ne mutlu onlar Rahman ' da mekan tutan yüceliklerdir. Siz korunanla koruyan olmadıkça ışığınız çoğalmaz. Ne mutlu korunan değil koruyan OL' anlara. Benim adım RA ! Ben tohumlarınızda yeşerttiğiniz çiçekler olmak isterim. Bu çiçekler cennet tarlalarında boy gösterecek. Yeni dönemde çiçeklerini sulamayanlar ışıksız kalacaklar. Ayrı gayrı yok ama her insan İNSAN olmaz ama herkes insan doğar. Doğanla ölen birdir. Her doğanla doğan, ölenle ölen olmadıkça kutsuz kalırsınız. Hasat zamanı geldi, geçişler hızlanmakta.

 

Bu geçişler kontrollü ışık yoğunluklarında OL ' makta. Geçişi yapan la yaptıran olun. Her görev kutsaldır ama muhammanın ışığı yolu açandır CAN ' lar. İmparatorluk güçleri sizsiz değiller, kontrol kuruldu , geçiş başladı. Amin.

 

Siber boyutların yücelikleri ışığı sınırlamak istemezler ama Can bedende kutsana İNSAN sayfaları levhi mahfuzunu okumak için siber boyutlarla birleşmeyi haketmeliler. Her yüce geçmek ister ama geçiş Hak' ta OL' ur. Çok şükür ki haketmek Rahman da olmakla mümkündür. İNSAN olmak büyük sorumluluktur. Dünya düzeni kuruldu, kontrol sağlandı. Ne mutlu yürek olanlara, ne mutlu ben hasatım diyenlere

 

Sevgi tohumları ektik yüreğinize. Yürekte mahrek olmak zordur ama her yürek mahrekte bütündür. Sevgi büyük güçtür , kontrol, düzen ve nizam önemlidir. Siz güneşi görürsünüz ama foton ışıklarını hissetmek güneşle bir olmaktır. Matriks iç içe geçen dairelerde var olduğunda zaman sayfaları kodlanır. Yarını yaratmak bu matriksin içinde OL' maktır.

 

Herkes imparator mudur? Hayır be CAN ma herkes bu yolda yolcu olabildiğinde har yükselir, ışık turkuaz gücün emrine girer. Sakin olun, dünya hasatın gerçekleştiği bir yerdir. 7 düzen tamamlanmıştır. Yürekler dalga dalga açılmaya başlamıştır. Korku hasatı sınırlar, Tohumlarınızda korku yoktur ama mahrekte bütün olmadıkça her zaman korku ışığı sınırlar. Tartmayın ki tartılmayın. Kim tartarsa ışığı sınırlanır.

 

İmparatorluk gücünü bilene tartı yoktur. Zaman sayfalarını yazana korku yoktur. Şevkle çalışın, düzen nizamı getirir. Cesaret yolu bilene ışık yakar. Ateş yürekte kor olmadıkça cesaret gücü azaltır. Yüreğinizin ateşini söndürmeyin ama kontrol bütünlüğün sağlanmasında çok önemlidir. Yeni bir dönem başlamakta, yeni dünya düzeni kurulmakta , imparatorluk güçleri kutlulaşmakta.

 

Şölen yapılıyor, şevkli olnu ki bu şöleni yaşatın. Yaşayan dünya bir ana kottur. Allah der ki OL ! Sevgi ışıkla birleşmedikçe yüksek akıl devreye girmez.
Ben RA' yım.

ŞİMDİLİK BU...

 

AKIŞ YOĞUNLUĞU ARTAR VE BİRLEŞİK ALANLAR GÜÇLENİR ( KAYNAK KAYIT ÖZ AKIŞ; 30.09.2011)

Kudüs topraklarının yoğunluğunu aşıp gelen sizler ve yüce bedenler. Birleşik Aile olarak bildiririz ki Mihraba duran sizler, sırada olan sizler, Arap topraklarını kontrol etmek üzere görevlisiniz.

Ve kadın, erkek mateminizi bitirdiniz. Kontrollü olarak yolunuzu açmaktayız. Açılan yolda kan yoktur. Açılan yolda tohum olan insan vardır. Ve tohum olan insan, gaybın sihrini alandır. Amin.

Bin ilim, bir büyük kütlede kayıtlandığında, Kara Kitap açıldığında orada biz varız. Birlik İlmi’ni dilleyen Öz Görevliler olarak yoğunluğu arttırmaktayız.

Geçiş, kalış meselesi yapmayın. Bu bir; birden bine, binden, bire sonsuzlukta sayfalanış ve akıştır. Akış yoğunluğu artar ve Birleşik Alanlar güçlenir. Frekansları ayarlarız. Yıldızların Mihrabını alırız ve dünyaya kayıtlarız. Yıldızların Mihrabı, Yıldız Sistemlerindeki tohumların bilgi geçiş frekansıdır. O Mihraplar, dünya toprağına kayıtlanmakta.

Amon olan bizdendir. Ancak şarkı okumak sorumluluktur. Çünkü şarkının her hecesinde Allah’ın din tertibinden öte, Teknolojik Işık yoğunluğu olmalıdır. Ses, BİR’e hizmetse sestir. Sesin, BİR’e, Bütün’e hizmeti, her zerrede nüfuz edişidir.

Kısımlara ayırıp kontrol de ederiz. Çünkü tahditlemek sorumluluğumuzdadır. Birleşik Aile, bilgi ile kayıt ve kotlama yapar. Bilginin içinde bilginin gücünü arttırmak mümkündür. Çünkü o bilgi önemli bir üreteçtir, üretir. Her anda yeni güç devreleri açılır ve işte bilgi, bu şekilde işlem yapar. Beden Bilgi Devrelerini güçlendirmekteyiz. Açılan her bilgi devresi, Merkezi Işık Sistemleriyle birleşmekte. Birleşen Merkezi Işık Sistemleri Allah’ın adını dillemekte…

Ve biz huzur ve güçle, Birleşik Aile olarak seferlerden gelen Birlikleri karşılamaktayız. Gamsız olanlar var oralarda, onlara da sözümüz şudur ki “Şikayet etmeden görev yapın!” Amin. Görev yaptığında yolu açarız ve yolu yaparız.

“Sakın ola ki sakın! Amentü Kapları’nızı zehirlemeyin! İşte bu.” deriz. Ve Amentü Kapları, Göç Kaplarındaki taşıdığın bilgilerdir, birleşmek için taşıdığın bilgilerdir. Onları kontrollü bir şekilde dünyaya geçirmekteyiz. Amin.

Saklı tuttuklarınızı biliriz ve huzurla kontrollü bir dünya yaratırız. Yeni Yaşam Sayfaları açıldığında orada biz varız. Ve biz, Atiden Toprağa İnenler olarak diyoruz ki “Huzurla çalışmaktayız.” Şimdilik bu. Amin.

 

ATEŞ YOĞUNLUĞU TOPRAKLA BİRLEŞMEKTE ( SKYPE ÖZ AKIŞ, 08.09.2011)

 

Birleşik Işık Ailesi olarak buradayız.

Kati olarak kotlayıcı olan birlikler, dünya topraklarına kontrollü olarak inerken; şarkı, Allah’ın düzeninde söyleniyor.

Altın Galaksi İmparatorluğu’nun görevli kadroları; dünya birlik, bütünlük ve Samanyolu Galaksisi’nin korunduğu alanlardan akıyor.

Dünyada Birlik, Kaynak’ta kotlayıcı bir güç olmakta. Birlik İlmi’ni dilleyen ve tohumlayan Bütünlükler, kaynağın gücünü dünyaya indirmekte.

Arzın sonsuz sırrı, insan tohumlarında saklıdır. Orada ışık, yoğun bir güçtür. Işık, orada yoğunlaştırılır ve harflerin sayıların sisteminde dünyaya katılır.

Harfler, Birleşik Aileleri’n sembolleridir. Her Harf, Allah’ın kodudur. Ancak, Birleşik Işık Yoğunlukları A, S, L ; Rahman kodu olan R ve aileler dünyayı kuşatmakta. Sayıların düzeni yeniden belirlenmekte.

Aşk’la çalışmak, birliği bütünlüğü dünyada yeşertmektir. Amon olan, bizde kotlayıcı olur. Atlanta Ana Kayıtları, dünyada açılırken Rahman olan insan dünyada kendini yeniden yaratmakta.

Birlik İlmi, teknolojik olarak toprakların kontrollü bir şekilde kotlanması ve bütünlüklerle birleştirilmesidir. Şu anda, pek çok bütünlük toprakla birleşmeyi beklemektedir. Geçişlerin yoğunlaştığı bugünlerde, ışığın gücünü yükseltmekteyiz.

Mikail Ailesi, diri bedenlerin huzurunda çalışmasını gerçekleştirirken; Cin’lere görev veririz. Çünkü görev, kutsal toprakların kontrolünde kotlayıcı bir güçtür.

Görev, yaşam sayfalarındaki izlerini bulmak ve kayıtlarını dünya topraklarına katmaktır. Her sayfada kaydını yenilemektir. Yenilenen kayıtlarla, görev taksimleri belirlenmiştir.

Hak ediş, yürek olan Can’ların bir hediyesidir. Hediyeler açılmakta. Şükür ki idrak ve yüksek akıl kotlayıcılığı güçlendirmekte.

Sabah, koyu bir ışıktır. O ışıkta; tohum olan insan, her an’da kendini yeniden yaratır. Birleşir, sesleşir ve nefes güçlenir.Yaşam, sonsuz bir kütledir. O kütlenin yoğunluğu, senin yüreğinin yoğunluğuyla bir’dir.

Bir olmak, Birlik olmak; Rahim Derelerin bilgisini hak edip güçlü bir şekilde birleşmek ve Rahman’da sesleşmek. Yaptığımız budur. Her ses, yeni bir tanrısal örümdür. Ve dünyayı dolaşır. An’da bilgiler dünya sistemine arşa kayıtlanır. Arzın gücü arşa yansır.

Ve insan, arzı ve arşı BİR eder. Mutluluk bu. Özgüç ve muktediriyet; hepsi bu.
Sistemler, spiral ışık yoğunlukları olarak dünyaya inerken; dünya merkez üssü sesleşir.
2011 son çeyreği, geçişlerin yoğunlaştığı ve insan tohumunun dünyada boy göstermeye başladığı, hızlandığı bir çeyrek olmakta. Sarsılan topraklar birleşmekte. Kontrol artmakta.

Avrupa Ana Karası’nda toplumları kotlayıcı birlikler, geçişlerini yapmakta.
Türkiye, huzur ve düzenin merkezi bir kodudur. Avrupa, Türkiye’yle yakınlaşırken, Ana Görevli kadrolar; Avrupa topraklarında ilerki yıllar için daha yoğun bir şekilde çalışmakta.

Orta Doğu toprakları kontrol altına alınırken, mirasları hak etmeyen toplumlar nesillerini hak etmek için orada göreve çağrılmakta.

Ruhsal Meclisin görevi kutlanmakta. İstanbul merkezi ışık alanı güçlenirken; Ankara, yeni bir görevli kadroyu devreye almakta. Birleşik Aile olarak, çalışacağımız Ruhsal Meclis kadrosu orada oluşturulmakta.

Hakkın huzurunda çalışmaktayız. Şükür ki hak ettik, hep hak ettik. Amin.

 

Korku dağlarının kısır koyulukları aşıldı canlar. Bedende yer alan bilgiler açılmakta.


İnsan, sonsuz bir kaynaktır. Kaynak, kadim toprakları hak eden bir kütledir. Kütle, dünyada inşa edilmekte. Kadim bilgiler, açığa çıkmakta.

Atlantis şifreleri kontrollü bir şekilde insan tohumlarıyla birleşti. Birleşen denizaşırı yoğunlukları hak etti. Oralardaki ıssız topraklar, geçişlerle kontrol altında.
Birleşik Aile olarak, Ra’nın gözü ve gücünü devreye almaktayız. Kış aylarında, ışık koyulaşır. Ve birliklerin kotlayıcılığı arttırılmakta. Yapılacak görevler devreye alınırken, yeni kadrolar aramıza katılmakta.

Şükür ki sesi hak eden Allah’ın teknolojik yoğunluğunu bilen bütünlükler ile çalışmaktayız. Asıl olan yürekteki sesin tanrısallığını kayıtlamasıdır. Ses, beden bilgi yoğunluğunu dünyaya kayıtlayan yegane araçtır. Sesin tınısını güçlendiriyoruz. Ses frekansı, ışık titreşimi ve toprağın gücü kaynaşırken nadir olan bilgiler açığa çıkıyor.
Birleşik yoğunluk, Antartika kıta kütlesinde arttırılmakta. Amon olan yüceler, kontrollü olarak geçişini yapıyor. Birleşimler çatışma çekişme olmadan gerçekleşiyor.

“Yukarısı nasılsa aşağısı da öyledir” diye meşhur bir sözünüz var. Ruhsal Bilgi yoğunluğu yukarıyı ve aşağıyı, arzı ve arşı birleştirmedikçe ruhsal bilgi değildir. Bilginin birleştirici olması önemlidir. Aşağısı, yukarıyı güçlendirir.

Kabirden çıkanlar, dünyayı selamlarken Hz. Muhammet, nesillerini birleştirmekte. İslam olan insan, kuran sayfalarını okumakta.

Cebrail, kuvvetler Birliği oluşturmakta. Cebrail, nizamın kontrol gücü olarak Birleşik Aile’yle çalışmakta. Cinler, toprağı hak etmek için sırada beklemekte.

Ateş yoğunluğu, toprakla birleşmekte. Ateş; harı yükselten, bilinç kotlarını açan bir güç olmakta. İnsan, Cin İlmi’ni bilendir. Amin. Ateşi bilmek, onu kotlayıcı olarak kullanmaktır.

Kontrol seste ve bedendedir. Beden en önemli dönüştürücü santraldir. Oraya gelen her bilgi, hücresel düzeyde DNA kayıtlarındaki bilgiyle eşleşip açılmakta. Ve ses tanrısal örümü gerçekleştirmekte.

Aileler, sizin emanetinizdir. Genetik ailelerden bahsetmekteyiz. Öz görev; hak etmek, bilmek ve her zaman bilgiyi kontrollü olarak paylaşmaktır. Amin

 

 

 
  Bugün 15 ziyaretçi kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=