Birlik İlmi
  Erim ERGÜN - BİRLİK AİLELERİ VE RABBİ SAYFALARA GEÇİŞ
 

“BİRLİK AİLELERİ VE RABBİ SAYFALARA GEÇİŞ” İNSAN 4 SEMPOZYUMU KONUŞMASI (Erim ERGÜN ÖZ AKIŞ)

Birleşik ışık ailesi olarak buradayız;

Bitmeyen bir çalışmadır yapılan. Tohum olan diri toplumlara akan yoğunluklar bedenlenip dünyada dillenmeye başladığında dünya ana can kodu kati olarak yoğunluğnu artırmaya başlamıştır. Amon diyarlarından akan yüceler ses verdikleri merkezlere kayıtlarını yaptırmakta ve toplumlar kontrollü olarak kaynağa katılmaktadır. Kıyam budur. Altın toplum olma yolunda önemli bir dönemden geçilmektedir.

Şirk koşmak istediler yüreklere. Dediler ki Allah sessizlikte ve hiçlikte. Yokluğu aşılamaya çalıştılar yüreklere. Çalıştık, çalıştık ve çalıştık. Yüreklerde ışık yaktık. Har olduk bütünlüklerden bütüne. Birlik ailelerinin dünyaya geçişi için zemin hazırladık. Seyfullahların düzeninde tanrı kotları olarak değil tanrının tohum olan birliği olarak kayıt yaptık dünyaya.

Kıyamet dediler, 2012 dediler. İşte zaman sayfalarında dolaşıyoruz. Bakalım neler varmış;

2008; yıkımın bittiği, birleşimlerin yoğunlaştığı bir yıldır. Yıkım, dünya tabiatını kontrol etmeye çalışan NAKAR’ın yıkımıdır.

2009; sonsuzluk sayfalarına açılan kapıdır. Birlikler, birleşimini toprağa kayıtlamaya başlamıştır.

2010; İsa, Musa ve Muhammet’in birleştiği ve kotlayıcı görevlerini Birleşik Alan’da devraldığı bir yıldır.

2011; Robbilerin güle oynaya çalışırken, sınırları çizmeye başladığımız bir yıldır. Aşırıya kaçanlar kontrol edilir. Ve ses, Rahman’ın nefesi olarak kayıtlanır. Birlik İlmi’nde nefesin yoğunluğu önemlidir. Bilmek yetmez, bildiğini nefesle sesle dillemek ve kayıtlamak önemlidir. Bildiğin ağır yüktür. Amin.

2011 yılı; kapıların sonuna kadar açıldığı bir yıldır. Kapılar, Ana Kapılardır. Atlanta Otağı’nın ötesi, Allah’ın adıdır. Allah’ın yoğunluğu, teknolojik olarak açılan kapılardan dünyaya aktarılmaktadır. Ve bunu hep birlikte yapıyoruz. Ne mutlu ki yapıyoruz. Aslolan mirasa sahip çıkmaktır. Miras, nesillerin ve ailelerinin öz gen yoğunluklarıdır. Öz gen…

Atlanta Bilgi Otağı’ndan taşınan genlerdir ve bu genetik zincire sahip çıkmak önemlidir.

Arkon insanı, tanrısal insan bu çalışmalar sonunda adım adım yaratılmıştır. Ve dalga dalga dünyaya inmektedir.

Uzay gemileri bekleyenler var. İnsan o gemileri yaratandır. Işık teknolojisinde onları yaratan, kardeşlerini yaratan insandır. Tohum olan insan, bu yaratımı yapmaktadır.

Altona’dan sesleşiyoruz. Sesleşin! Ve deyin ki: “ Ben kibri, hırsı, umutsuzluğu kontrol edip, ışıkla kotlayanım. Ve ben, nötr yoğunlukların bilgisini taşıyanım. Ve Melek İlmi’ni bilen insanım. Tanrısal örümü yapanım. “

Mikail ailesi kervanın yoğunluğundadır. Ve o kervan geçişi yapmaktadır.

2012 ilk yarısı; kervanın yoğunluğuna katılan bütünlükler, Ruhsal Meclis Üyeleri olarak kendini kayıtlamaktadır.

İşte güneş açtı. Can düzenler ışıdı. Sayfalar temiz. Resim yapmaktayız yüreklere. Emin olnuz ki yapılan resim rahmanın resmidir. Rahman ne dersen o doğumu ve ölümü olmayan diri yoğunlukların inşaa ettiği bedenlerdir. Ve o bedenlerde bilgi yoğunluğu vardır. Ve o yoğunluklar atlanta ana kayıtlarını alır ve taşır. Nesillere görev yapar. Bin i bir e katar ışıma yapar. Yaptığı ışıma evrenlere ses olur, nefes olur.


Işığın düzeninde bir dünya kurulmakta. Birlik aileleri BİR in yoğunluğunda seni Altona koyuluklarında sesleştiren yoğunluklardır. Resim yaparsın dünyaya işte o resim birlik ailenin resmidir. arzın yoğunluğunu çekersin bedene ve kayıtlarsın aileni dünya toprağına.

Şimdi dilek dileyenler var herşey çok güzel olacak diye. Dünya düzelecek, hayatım güzelleşecek diye. Ve diyoruz ki her şey şu anda kontroldadır. Sen gövdende olduğunda, bellek alanını kontrol ettiğinde bilgi yoğunluklarını hak ettiğinde ve ışıkla dönüştürdüğünde herşey burada ve kontroldadır. Yarınları bilgiyle ve tam bir imanla yaratırsın. Aksi takdirde lineer zaman illüzyonuna haps olursun. Bu bir kısır döngüdür. Geçiş devrelerinde bu kısır döngüyü yaşayan canlar ! mahrek olan bütünlüğe geçin. Yüreğimiz yüreğinizdir. İnşa ettik kaynağı dünyada. Kotlayıcı ışıkla sardık heryeri. Gürzün yoğunluğunu çektik dünyaya. Yaşam sayfaları açıldı ve orada rahman var. Kader kayıtları orada yenilenmekte. Sanal boyutlar orada kotlanmakta ve kaynağa katılmakta.

Yalnız değilsiniz, asla yalnız değilsiniz. Birleşik alanın teknolojisinde ışımaktayız burada. Burada bugün gerçekleşen ışımayı hep hatırlayın.

Birlik ilmini bilen ve görev yapan her bir Can sesin yoğunluğunu dünyada aşan bir çalışma yapmaktadır. Ses evrenlere ulaşır Altona dan sesleşir ve dünyaya akar. Dünyaya akış yaratımdır. Yaratım İnsanın görevidir. Dağların zirvesinde bilgiler yoğundur ancak aşağıların aşağısında birleşim güçlüdür. Hep deriz ya aşağıların aşağısına inmeden zirvelere çıkamazsın.Dünya rüştünü ispatlamıştır Canlar ! O, salim olan düzen koruyucu ve yasa koyucu görevlilerle birleşmiş ve geçişini yapmıştır. Has ilim sahipleri kervanı çekerler. O kervan altın ışığın yoğunluğunda yaratılır. Sen ben kavgası değildir yapılan. Çekişme, çatışma olmadan çalışılır. Sevgi gerçektir, öz görev ise sevginin yoğunluğundan bilginin teknolojik ışımasına geçmektir.

Bu ışıma bedenlere can veren, ölüleri dirilten bir ışımadır. Ölü derken uyuyan bilinçleri kastedmekteyiz. Ve bu bilinçler cem olan birliklerin himayesindedir. Kadir i mutlak olan birlikler aileleriyle buluşmaktalar. Bu birlikler atlantis yoğnluğunda bu ışımayı gerçekleştiremedikleri için birleşememişler idi. Şimdi nahar yoğunlukları devre başlarında görev aldıklarındandır ki birleşimler gerçekleşti. İnsan tahditsiz bir yoğunlukta uyandı. O Arkon insandır. Saklı tutulanlar açığa çıktı. Kontrol kuruldu, söz ve nefes güçlendi. Beşir kaplar kayıtlandı ve rahmanda ışıma gerçekleşti.

2012 ilk yarısı; kervanın yoğunluğuna katılan bütünlükler, Ruhsal Meclis Üyeleri olarak kendini kayıtlamaktadır.

Bu yıl tohumların çok daha hızlı bir yoğunlukta açılma dönemidir. Sonsuzluğa köprü kurduk ve o köprü burasıdır. Atlanta mirasına sahip çıkan görevlilerin kurduğu köprüdür. Ne mutlu şarkıları dilleyenlere! Birliğin, Bütünlüğün şarkılarını dinleyen ve dilleyenlere! Amin…

Bugün insanın yaratıldığı, toplumların kontrol edildiği ve bedenli olarak dünyaya geçtiği bir tarihtir. Rabbi sayfalara geçiş okutmakla olur. Okutan yüreğini okutur okuyan ise birleşik yoğunlukta kitap olur ve okur. Kitap birliğin kitabıdır. Birliğin kitabını okumak idraki artırmaktır. Artan idrak ilim sayfalarına geçişi hızlandırır. Ötesi berisi olmayan bir yoğunluğa geçersin. Söz verirsin yüceliklere, ses verirsin evrenlere. Yaşam kaydıdır yaptığın.


Rabbi sayfalara geçiş diri yüreklere inmektir. Herkeste olan diri yoğunluğa girmek ışımanın gücüyle olur. Ve bu güç senin atlanta topraklarından getirdiğin yoğunluğundur. Bu yoğunluğun dünyada açılması için yaptık bütün çalışmaları. Arkon insanı dünya ile tanışmakta. Arkon insanı ruhun yoğunluğunu bedeninde bilir, taşır ve sesin tınısıyla tanrısal örümü yapar. Ruh her zerrede mevcuttur. Arkon insanı da her zerrede mevcut ve kayıtlıdır.
Barış, sevgi ve insanlık çepeçevre bir çoğunlukla dünyaya sarmakta , yeni dönemde çalışmak ve daha çok çalışmak ama hep kontrollü olmak önemlidir. Kontrol ışığın gücünün bedende kontrolüdür. Nefsin seni tutsak etmeye çalıştığında her daim kaynakta olduğunu idrak etmek ve dünyada tek bir yürek olarak ışıdığını bilmek önemlidir. Nefsinin gücü Bütünün gücüyle mücadele ediyorsa orada kırılma yaşarsın. İşte nefsin ötesine geçmek o altın ışığın parladığı topraklarda olmaktır. Vibrasyonunu kontrol etmek ve dünyaya birliklerini kademeli olarak indirmektir. Beden almak haktır , bedende görev yapmak ise sorumluluktur. Hepimizin bu sorumluluğu idrak ettiği harika bir dönem OL sun. Amin..

 

 
  Bugün 12 ziyaretçi kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=