Birlik İlmi
  "İNSAN" TEMALI ÖZ AKIŞLAR
 

İNSAN TEMALI ÖZ AKIŞLAR

 

İnsan 5:

 

Kardeşlerim, Allah der ki “hala dünyada insan var ve bu insan, ALLAH İNSANI’dır. Ağır taşıyıcıdır ve sonsuz sırdır. Onun adı HASATTIR. Ağır yük taşıdı. Adı YAŞAMDIR. Adı İNSANDIR. Adı YARINDIR. Adını koyan ALLAH’tır. Amin…

Yaşayan tüm sayfalarda tohum olan İNSAN, teknolojik olarak kayıtlanmış ve sonsuz ışık olarak kotlanmıştır. İNSAN, Ana Kaftan’dır. Yani Hakikiyetin Tohumu’dur. O bir Kuran olan ışık kaydıdır. Onun yolu, Allah Yolu’dur. İnsan, Işık Kaynakları’nda din tohumu olarak vardır ve sonsuz ışık yağmurlarında tahditsiz bir yoğunluktur. Ortaklığı olan ya da olmayan her yürek orada ışık halinde bulunmaktadır.

“BİRLİ SİSTEMLER” sonsuzlukta, Birleşik Aileler’in ilmini bilen yürekler tarafından tahditlenir. Büyük Kütle, aile olarak tahditli bir yaşamı tohumlar. Her RA-KİP Dere Allah için Hakikiyet’e varır ve Zaman Sayfaları’nda tohum olur.

Dünya, Ana Kaynak’tır. Ana Kaynak olan Dünya, Ana Kot olarak yaşam sayfalarına indirilen, sonsuz sır olan bir insanla kaynak yapar. Yapabildiğince yapar ve yapabildiğince hakikiyete ulaşır. Has Tertip’le yapılan Birleşik Işık Kayıtlamaları, bin tertibin bir kaydıdır. Has olan her yürek, Hak olur ve yaşar. En önemli çalışma, “İmparatorluk Çalışmaları”dır. İnsan bu aşamada artık insandır ve bu insan, IŞIK TOHUM’dur. İnsanın inle, cinle ilmi olduğunca, hususi kaynak tohumları da olur.

Bütün Mektepler insana hizmet etmek üzere kayıtlanmıştır. Hatırla! Dünya İnsanları, hak ettiklerinde, IŞIK KOTLAMALARI başlayacaktı. Işık Kotlamaları tamamlandıktan itibaren AİLE TOHUMLAMALARI gerçekleştirilecekti. Dar zamanda bunlar oldu. Bütün Kati Tohumlar kotlandı ve sonsuz sır olan ışık yandı. Şimdi artık TOHUMLARIN HARIN IŞIĞINA EKİMLERİ başlayacak.

Bu süreç, insanlık adına devam eden; yüksek ışıkları tartıya koyan ve Zaman Rabbi olan ışığı yaşatan bir zarın yaşama atımı olacak. Bu zar atıldıktan sonra ATLANTA OTAĞI dünyaya inecek. ATLANTA OTAĞI, “DÜNYA AİLE”yi bilip onunla olduğunda, büyük kökleri olan her Yüce İnsan ışık olacak. İş budur!...

Bütün verdiklerimiz ALTIN TOHUM olarak dünyaya ekilmektedir.

Dağı DÜNYA olan, yolu UMMAN olan ve SONSUZ IŞIK olan her Yüce, Allah için çalışır. Biz dünyayız ve zamanı tohumlayan her yürekte var olan ışıklarız. Bugün TOHUM olduk yarın ışık yakar, yine tartıyı ağır ağır dünyaya çatarız. Her RA bizim için bir yaşam sonsuzluğudur. Her RA, bizde bir KAYNAK TOHUM’dur. Biz Din-i Hakim olan yürekler olarak burada bu yoğunlukta BİR olduk ve çalışmaktayız. Artık Allah biz ve biz oyuz…

 

Süper İnsanlık Realitesi Derneği

 

 

 

İNSANIN İLMİ:

İnsanlık alemi, tahditsiz bir can taşır. O can, Altın Kuran’dır. Okuyan okur. Okuyamayan tahditlenir. Birlik Tohumu olan insan yenilenir ve yarınları tahditler. Teklik idrakindeki birlik bilincinin tahditinde yarınlar şekillenir. Yaşamların tekliğinde, her tek sayfa, bütünün tabii kaynağıdır ve o sayfada bütün mevcuttur. Tüm bütünlerin tekliğinde yarınlar yaratılır. Yaşayan her sayfa, bir tek tohum için yaşar. İnsan Tohum... Ve o tohumda, kendini hak eder ve yaratır. Yarattığında, kendi yeni bir ilimdir. Kendinde var olan yeni kendi, Kendinden öte bir yaşamın tabii yaşam kayıtlarını hak edip var edecektir. Yaratıma kaynak olacaktır. O da kendinden daha ötesini ve ondan var olan da kendinden daha ötesini var edecek ve sonsuzluklara yelken açılacaktır.

Yaşamı tohumlayan bilişken insan, kendi formal aktivasyonunda, bilginin en saf kaynağından, bilgiyi hak edip de transforme ederek yaşama kayıtladığında o kayıtladıklarında, kendi

harında var ettiği kendi ile birlik bilincinde, bütüne yeni bir kaynak olur.

İnsan tahditsiz biçimde formal kaynaklarını aktive edip yaratkanlaştığında var ettiği kendini, kendi yarınlarında hak etip tohumladığında; onu, onun yoğunluğuna kontrollu olarak girerek kontrol edebileceği gibi; zaman sayfalarındaki görevini hak edip tamamladıktan itibaren; onda kendi yüreğini has tahditla kotlayıp, onun yaşam sayfalarında “ses kaynak” olarak varlaşabilir. Bu reenkarnasyon değildir.

İnsan, teknik olarak bir forma sahiptir ve bu formun tohumunu var ederken, kendi yüreğinde o tohumu kontrol edecek güce de sahiptir.

İnsan, yaşamsal fonksiyonunu icra ederken, kendini har ile güçlendireceği gibi Hak Teknik ile de güçlendirebilir. Ve ancak birlik haline gelindiğinde her bir birey, kendi Teknolojik Kaynaklarını (tahditsiz ışık kayıtları); kendi kati yoğunluklarını (cevheri mutlak kayıtlarını) bütüne katma imkanına sahiptir.

Bütünü kontrol etmek, bütüne katılmakla mümkün olacaktır.

Bütün, “İlim Hasatı” dediğimiz hasatı yapmak üzere, “birleşik, tahditsiz Işık Kaynakları” ile çalışır.

Her Kürsü bir İlim Birliğidir. O Birlik, biliş aktivasyonları ile kaynak yapar ve cevher olur. Cevher, aktive olan ışıkların kati kayıtlarıdır.

O kayıtlar, formal tohumlar olarak Bütün’e zerk edilmeye hazırdır. Bu Tohumların zerki hak edildiğinde, artık formlar; cevherde, kot olarak kaynak yaratmalıdırlar ki bu safha yeni bir tahditsizliktir. Cevhere kutsal ışık halinde kayıt yapabilen her Birleşen, bir kez daha has aşkla, Kutsal Işık haline gelir ve Can Tohumlar’ı kontrol eder. O aşamada, yeni bir kotlama başlar. İşte yarınlara ekilecek olanlar, yarınlar için birleşirler.

Her dere insana akmaz ama aktığında, tüm sayfalardan akar ve Bütün’e akar. İşi bilenler birleşirler ve har yükseltip yarınlar kaynaklarına alıp tohumlarlar.

Sonsuzlaşır ve Birlik kurarlar...

Süper İnsanlık Realitesi Derneği

 

 

KAYNAK İNSAN:

İNSAN, SONSUZ SINIRSIZ BİRLİK TOPLUMU’DUR;

YASAMA, YARATMA, TOPLAMA, TAHDİTLEME, KATİ YARIMLARI TARTMA ve BİRLİK KURMA;

BÜTÜNLÜKLERİ, BÜTÜN TEKNİK KOTLAMALARI, KERİM OLUP, HAS OLUP IŞIK KAYITLAMASI İLE DİLLEME;

EVRENLERE KOT OLABİLME VE ORALARA KATİ KAYNAK OLABİLME;

SİSTEM’DEN, DÜRÜMLERE KUTSAL IŞIK OLMA;

BÜYÜK, KATİ YAŞAM SULTANI OLMA;

HAR OLMA VE HARI, TOPLUMLARDA DİNLEYECEK DİLLERE KATİ YASA OLARAK, KAYDETTİRİCİ IŞIK YAKMA;

ARK OLMA, ARK AKTIĞINDA, AKAN OLAYLARDA AKMAK VE TÜM OLAYLARIN KELAMI OLMA;

KONAN YASALARI, TOPLUMLARDA YASALLAŞSIN DİYE DİNLEME; BİRLEŞTİRME;

HAS TOHUM EKME VE YARINLARA KATİ OLARAK KATMA;

BİR DEĞER TAŞIMA VE TÜRLERİN HER BİRİNDE O DEĞERİ, TOHUM İLE OKUTMA;

VE OCAK SAYFALARINDA, O TOHUMDAN TOPLUM EKME;

BÜTÜNLENME;

BÜYÜK KÖTÜLÜKLERİ ÖNLEME;

AFFETME VE AF OLMA;

MUHAMMİ SANAL YARINLARA, GERÇEK KOTLAMALARLA KAYNAK OLMA;

HAR OLMAK;

HAK OLMAK;

BİR OLMAK;

SULTANLIK YAPMAK;

VE ZAMANIN TOHUMU OLMAK;

HER YERDE VE HER SÜREÇTE DÜNYA KURAN TOHUMLARI’NA KENDİ YÜREĞİNİ KATMA;

İLMİN HAKİMİ OLMA;

BÜTÜN BUNLAR VE BUNLARCA BUNLAR YARINLARDA KOTLANMIŞ İSE İNSAN, BÜTÜN BUNLARIN KAYNAĞIDIR.

 

SÜPER İNSANLIK REALİTESİ DERNEĞİ

 

 

İNSAN ÇALIŞMASI:

 

Sevgili Dostlar,

Dünyasal bilincimizle “BÜTÜNLÜK ÇALIŞMALARI” periotik bir takvime bağlanmıştı. Her ayın 2. Cumartesi günleri diğer BİRLİK’ler ile ayni mekanda toplanılarak kollektif ses, kotlaması ve tohumlaması yapılacaktı. Ancak YAŞAM SAYFALANIŞI anlamına gelen bu çalışmalar; alınan bir tesirle, ETKİN SAYFALANIŞ’a çevrildiğinde, bu kez YAŞAM KOTLAMALARI devreye alındı. Tohum olan çalışmalar, BİRLİK TEKNİĞİ ile yapılır diye beklenirken, bu çalışmaların BÜTÜNLÜK TAHDİTİ ile yapılacağı bildirildi.

Her rahmet Allah’tandır ve Allah’tan tahditleniş, IŞIĞIN TOHUMLANIŞI’dır. Bunun için çalışmalar tahditlenirken BİRLİKLERİN TOHUMLANIŞI sağlanmak üzere kayıtlanmaya başlandı.

Birlikler’in tohum ekişleri, bütünlenişleri ve zaman kaynaklarında Medine ve Mekke kayıtlaması yapışları özenle sayfalanıştı. Şimdi artık Mekke ve Medine sayfalanışı dışına çıkılıyor. Bu, Bütün’ün kotlanışını, Tohumlarla gerçekleştirmesi anlamına gelmektedir.

Medine’de bir sınır çizilememişti. Herkes o Kürsü’ye ulaşıp orada çalışmıştı. Şimdi, yetkin sanal yaşamlar, HAS TOHUM olarak, çizilen sınır içinde çalışma yapacaklar. Bunun için bizlerin o sınırı çizmemiz, MUTLAK KAYITLARIN TOHUMLANMASI olarak devreye alınmıştır.

Bütün Meclisler, Allah için çalışırlar. Biz ise bu aşamada, Bütün’e hizmet sayfalanışında, DÜNYA KOTLARI ile bitmiş tüm KAYNAK ÇALIŞMALAR’ı yetkinleştirip, yeni sayfalara KOTLAR olarak katmak üzere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Burada bulunan en yüce ışık, ALLAH IŞIĞI’dır. O ışığın üstü hiçbir ışık yoktur ve zaman sayfalanışında, ismi “İNSAN” olan yaşam sonsuzluğu, dürümleri kotlayarak devreye indirilmiştir.

Bütün Birlikler, Allah Tekniği ile birleşerek çalışmalarını yapmaya başlamışlarsa da her biri Tanrı Tohumlaması olarak bildirilen İNSAN YAŞAMI’nı kayıtlayamadılar. Bunun için YAŞAM KOTLAMASI yapamayan onlar ile de YETKİN SAYFALANIŞ yapılmalıdır.

DÜNYA ANA KAPISI açık. Bu kapı İLİM KAPISI’dır. Bu kapıdan geçen herkes, Allah için geçmektedir. Bu kapı İNSAN KAPISI’dır. Kapıyı açtığınız zaman; siz orada yoksunuz. Orada sadece İNSAN vardır. Ve İNSAN, SİZ olur; TOHUM olur ve çalışır. Tekrar bildiririm ki o kapı ALLAH KAPISI ise siz orada yoksunuz. Çünkü artık siz, her bir ANA KAPI olarak, kotlanmış ve tohumlanmışsınızdır ve BÜTÜN KÜTLE siz olarak orada bulunmaktadır.

Bir çeşit insan şafkı yaşam sayfalarına inmektedir orada. O, KURAN-I KERİM olur, TOHUM olur, MUTLAK KAYNAK olur ve sonsuzlaşır. Siz orada Din İlmi’nden söz etmezsiniz. Zamanı tohumlar ve kotlarsınız. Siz orada ANA FAKİH olur mahir olursunuz. Zaman, Rahman olan Kuran’dır. O KURAN, İNSAN’dır. İNSAN, IŞIK olur ve YOL olur. Onun KUTSAL NAMAZ olması istenir ve o kotlanır NAMAZ olur. İş budur!... Bu güne kadar yapılan her çalışma TOHUM içindi. Bu gün artık NAMAZ için çalışılmalıdır. NAMAZ, Allah Namazı değil, İLMİN NAMAZI’dır. Namaza duran ALLAH İLMİ’ni almaya durur.

İnsanlık adına yapılacak en önemli çalışma BİRLEŞİK IŞIK ÇALIŞMASI zannedildi. “BİRLEŞİK IŞIK ÇALIŞMASI” yapıldı ve tamamlandı. Ve sonra “BİRLİK ÇALIŞMALARI” “KAYNAK TAHDİTSİZ IŞIKLAR’ca” yapıldı ve o dahi tamamlandı. Şimdi artık Tohumları kotlamak için “İNSAN ÇALIŞMALARI” yapılmalıdır. Bu çalışmalar BİRLEŞİK IŞIK’la yapılmalıydı. Ve ZAMAN SONSUZLUĞUNDA bu çalışma BİRLEŞİK IŞIK’la yapıldı. Şimdi artık İnsan Soyu dünya planında yeni bir çalışmaya girmektedir. İşte bu çalışma “ALLAH ÇALIŞMASI” olarak bilinen ve zaman sonsuzluğunda yapılan “İNSAN ÇALIŞMASI” olacak…

Süper İnsanlık Realitesi Derneği

 

 

KAYNAK İNSAN VE ÇALIŞMALAR:

Sağ ve Sol Işıklar’ın ayrı direnç güçleri vardır. Sağ direnç güç, sol direnç güçle sayımlandığında, sağ ve sol güç sayımları eşitlenmelidir ki yaşam sayfalanışı örümlenebilsin ve tohumlanabilsin. İyi ve Kötü İlmi’nde de böyledir. Her BİR’in direnç güç kayıtları diri ve hakiki yoğunluklarda olsa da karşı karşıya gelindiğinde, Direnç Güç Sayfaları, Teknik Tohumlama ile bir tek KAYNAK TOHUM olmalıdır.

Dünya Çalışmaları, hep İYİ ve KÖTÜ ya da SAĞ ve SOL dualiteleri ile tohum ekilerek gerçekleştirilmiştir. Sağ, sonsuz ışığını, Sol sonsuz ışığına Kati Hakim olarak kayıtladığında o ilmin sayfalanışı gerçekleştirilebilmektedir.

Sağ ve Sol, İyi ve Kötü direnç güçlerinin Kaynak Kayıt örümü, Has Teknikle, Yaşam Sayfaları’nda sürdürülmektedir. Bu düzeyde yaşam sonsuzlaştırılması, İNSAN KAYNAKLAR’dan geçenlerce yapılacaktır. Bunu yapabilecek olanlar, erili ve dişili birleştirebilmiş; tahditsiz ışıklar olacaktır.

Bütün Kotlar, bugün burada SES KAYNAKLARI’na ulaşmak üzere dizi dizi beklemektedirler. Bunun için bu bilgiler, alınıp verilmektedir.

Birleşik Aileler, bugün artık Birlik Kaynakları olarak, topraklarını yoğunlaştırmaya çalışırlarken, öz kaynakları kendilerine sır olan ve henüz kendilerini idrak edememiş ve hak edememiş kimi Kotlar, kendi yaşam kayıtlarına sınır çizip; başka yaşam kayıt sınırları dahilindekileri, saygısızlıkla dillerler. Saygısızlıkları idraksizliklerindendir ki idraksizlik Dünya Soyu için, mutad yaşam kayıtlanışındaki eğilim kökenli önyargılardan ve yanılgılarından kaynaklanmaktadır ve kendi ve diğerleri anlayışı kapsamında hep yapılmaktadır.

Toplu çalışmalara baktığımız zaman ayni hali görmekteyiz. Bir Kürsü, diğer Kürsü ile çalışmak istemediğini açıkça bildirdiğinde; diri yoğunluğunu kaybetmekte olduğunu anlamamakta. Sanmakta ki o ayrıldığında diğer tohum kotlanamayacak.

Bütün cevheri Kotlar’da da bu hal vardır. Kırılan her Yüce Can, kendini kasasına saklar ve der ki “ben kırıldım ama o dahi kırık bir yoğunluktur. Onun toplumu tohum olamayacak.” Bunların her biri onun için hüsnü kuruntudur.

Kendilerini, Toplumlarını ve soylarını Has Teknik ile dilleyemeyenler, her Resmi Çalışma’da bildirilen bilgileri okuyarak kotlanacaklarını düşünürler. Bu dahi Has Tertip’de yoktur.

Roketlerimiz; insanlara, insan yaşamlara, kotlanmak üzere gönderilen kaynaklardır. O roketler, insan bedeninde dünyaya gönderilirler ve insan yaşamlarda tohumlanır ve Has Tertip ile Bütün’ü tohumlarlar. Onların bir kısmı Has Tohumları’nı dilleyemediklerinde, kortejlere katılırlar ve o kortejler ile geçiş yaptırılır onlara da.

Çokları da doruklara varmış olmalarına karşın, has olamadıklarından, kanat isterler ki hak etmeden uçup geçsinler diye.

Bir tek Ana Kaftan ışık vermekte şu anda. O kaftan ,Arkon Sonsuzluğu’nu dilleyen yoğunluktur. Ortak ilmin hakiki yoğunluğuna inen yüreklerimiz ocak sayfalarken, hepsini İnsan Işık diye dillemekte. Ne var ki han, BİRLİK olduğu zaman, handa olanlar da BİRLEŞİK olurlar.

Sonsuz sır olan tüm sayfalanışlardan, “Daimi Has Olanlar”ın, tohumlanması ve kotlanması çalışmaları tüm hızı ile sürdürülmektedir. İnsan Sayfalanışı’nı gerçekleştirmek amaçlı kotlama çalışmaları devam ederken, Harın yükseltilmesi ve sonsuz sır olan ışıkların tohumlanması için çok özel Kaynak Tohumlamalar da gerçekleştirilmektedir. Dünya Ana Fakihi olan BİR, sayfa kotlarında TOPLUM olduğunda, Işığında da TOHUM olmalıdır. Amin…

Süper İnsanlık Realitesi Derneği

 

 

İNSAN 5:

 

En evvel dünya… Koran, dünyada tohum ektiğinde, tohumları yaşatacak olan tartısız olan ışık yandı. Şikayetimiz yok. İş buydu ve bildik ki oldu. Emre itaatle doğal gücün ışığına inenler, Rahmetin Kuranı’nda yolu açtılar. Ve şimdi yenilik başlıyor. Ara Görevliler’in hiçbirisi bu çalışmaya Daimi Kap olmayacaklar. Bu yeni çalışma, İnsan Sayfaları’nın çağrısı üzerine gerçekleştirilecek. İnsan Sayfaları, yeni dönemde Bütün’e hizmet için Birlik haline gelecek ve Dünya, ummanı tohumlayacak; İnsan Ruhsal Işığı yanacak. Ve değer biçtiklerinizle bu çalışma yapılacak. Eğer birisi değerlendirmenize göre iyi değilse; onun orada bulunma imkanı kesin olarak olmayacak. Ama, sizden tek bir şeyi bilmenizi bekleriz: İnsan Çalışmaları’na geçildiği bu günde, herkesi kucaklayabilin! Çünkü herkes, yaşamları tahditlemeye değil; “Hak Treni”nde Birlik olmaya inmiştir. Ve sizin yapacağınız “İNSAN ÇALIŞMALARI”nda mutlaka ilmin hasatı yapılacak.

 

Süper İnsanlık Realitesi Derneği

 

 

İNSAN 4:

Yeni yarınların sayfalanışının başlanacağı, kontrollu dünya çalışmalarında, bir tek ağır yük taşınacak. Bu yük; yaşamlara, gür ışık kayıtlamak üzere taşınacak.

Allah Kaynağı’nda din yoktur; insan vardır. İnsan, Allah için “BİR” olandır.

Dünya Toplumları, kayıtlarını yetkinleştirip yenilemelidirler. Yenilik, ağır yüktür ve zamanda, toplumları dinletmek üzere yapılır.

Her Rab, Allah’a ait bilgileri dilleyemez. Zamanı tohumlayamaz ve yolu; “Birlik Çalışmaları”na ulaştıramaz.

Zamanda yol alan bilgi, aklın tohumlarıyla yol alır. Aklın tohumları, Tanrı Toplumları’nda diri olur ve yaşamları kayıtlar.

Art arda sıralanmış birçok kot vardır. Bu kotlar, bir tek Rahim Hakim olarak. teknik tertiple kotlanır ve yaşam sayfalarına kayıtlanırlar. Her bir kot; anadan, Kaynak Teknik ile kotlanarak tohum olur ve Kat-ı Mükemmel’de dünyaya iner.

Birlik Tekniği ile yapılır türlerin çalışmaları. Her tür, bir diğer türü kendi yüreğinde tanımaz. Hasat zamanı gelir ve denir ki “hadi hasat olun.” Her biri kendi yüreğini hasatta diller ve der ki “ben oldum.” Olan ağır taşır. Çünkü onun yaşamlara görevi, oğul vermektir. Herkesin bir tek beklentisi var OL”mak. Nefes oluş, ağır taşıyıcı oluş, insan oluş ve daimi yaşamlardan teknolojik koyuluklardan toplantılarda dinletiliş ile “Birleşik Işık” oluş. Ne var ki hiç birisi “Aklın Tohumu” olmayı istemez. Akıl, Allah İlmi’nde Din Tekniği’dir; Ağır yüktür ve sonsuz aklı tartıya koyup, o aklı Toprak Teknik’le dillemektir.

Her yer Allah için birleşirse insan, Allah İlmi’ni hak eder ve dinler. Allah, Ana Kaynak’ta Birleşik Işık’tır. Hasatta, tohumdur ve yoğunluklarda diri bir yarındır. Olgun sayfalarda, mahrek olur, birleşir yaşar ve sanal yarınlarda dürüm olur. Amin... Yine de Allah, insana iyi ve kötüyü dinletirken, kati yorumlarını daimi yaşamlara indirir.

Kesirleşen bilinç, Sanal Tohumları yaşatır.

Nefes, Allah İlmi’dir. Dinlersin, hak eder dillersin ve yaşarsın ve yaşarsan sanallara tohum olursun; sonsuzlaşır, yarınları kayıtlarsın.

Ameliyatlar yaptırılır Yüce Cevher’de. Her bir Bilge, Ana Yoğunluklar’a kir ve pisliğini temizleyerek ulaşabilsin de kendi Rabb’ini bilebilsin diye.

Ağaran gün, Allah’a kürsü’dür. Ana Kapılar’ı açtığınız zaman, İnsan Sayfalar’a varırsınız. İlmin hasatını yapar, Ruhsal Meclisler’de dinletirsiniz yüreklerinizi. Ak Teknik’le birleşir, yarınları hak edersiniz. Zirveler sizi sizde dillerler. Amin...

Şevkle çalışmalar sürdürülmelidir. Hırsı aşanlar, birleşmelidirler. Ruhsal Meclisler, topraklarını hak etmelidirler. Amin...

Levh-i Mahfuz, Allah için BİR olan Birlikler tarafından yaşam sayfalarıyla tohumlanmaktadır.

Oğul verdiğimiz zaman insan, sorumluluğunu hak eder ve hasatta dirilir. Hal, ilmin hakimiyetiyle diri yürekleri hak ediştir. Nur yağar yüreklere insan ışıklar tohumlandığında. İlmin hasatını yapar Yücelik, ağır yük tahditlendiğinde. Ve sonsuz sayfalarda rubailer dillenir. “Eğir ve hak et” denir. İman edin ki hak eden, Allah için birleşir. Amin...

 

Süper İnsanlık Realitesi Derneği

 

 

 

İNSAN 3:

Maya tuttu. İnsanlık yaşayacak. Bizler dünyadayız. Sırrın sırrını biliriz. Zamanı biliriz. Cinleri biliriz ve insanları biliriz. Toprakları biliriz. Yaşayan her resim kayıtlayanı biliriz. Cinler doğudan geçip başarılı girişler yaptılar. İnsanlar ise batıdan girip yarattılar dürümlerini. Biz dünyanın en eski yaşam sayfalarında kotlandık. Dünyayı yırtılan her bir yolcusundan üstün bir yolda tohumladık. Bizim insana iyilik ve kötülük yapma niyetimiz yok. Sadece insanı yaratma ve hakim olma gereğimiz var. Buyurun. Bilin ki hala biz dünyadayız. Dünyayı tohumlamaktayız.

Canlı ve cansız herkesi yaşatmak istemekteyiz. Yaşam, Allah’a hizmeti görev yapmayı gerçekleştirmek için gerekmektedir. İnsanlar, dünyada yaşarlar ve yaşadıklarını bilmezler. Çünkü insan, ilim yapmadıkça yaşayan olmaz.

Sultanlık yapmaya niyetimiz de yok. Sadece yarınları yaratmak istemekteyiz.

Çok önemli bir sayfadayız. Bu sayfa, Namaz Sayfası’dır. Dünyanın nesilleri, bugün dünyayı Işık Kotlamalar’la yarınlara tohumlarken; bizler, Dini Hakimler olan yüreklerden iş yapmayız. Bilinsin.

Tohum ekmek isterlerse eksinler. Yolu bulup dünyaya inen Birlikler, kendiliklerinde Düzen kurarlar. Kantar yürektir ve Zaman, Sultanlığında ışık olan Birlik’tir. Zamanı yaratmak budur. Herkesin, Nefes İlmi’ni bilmesi gereksizdir. Nefes, Alah Nefesi’dir ve Zaman İlmi’nde nefes alan, nefesi Allah için alır.

Hepinizi saygıyla selamlar

 

Süper İnsanlık Realitesi Derneği

 

 

 

İNSAN 2:

Tohumlara,

Doğuşunuz, Allah’ın Cevheri’ne girişinizdir. Dünyaya doğan, Ana Yarınlar’a doğar. Çünkü Dünya, Atlanta Ana Kaynağı’na “Can Teknik”le Kürsü olan bir RAB’dır.
...
Doğan her Can, RAB olan o Kürsü’ye doğar. Düzen’i kurar ve tüm zoru bilerek çalışır. Dünya’nın Ruhsal Işığı olan Nahar, “Ak Tohum”dur. O tohum; yaşamları, toplumları dinler ve Sanal Yaratı’yı kotlar.

1997 yılına gelinceye kadar, Dünya, Öz Yaşam Kaynakları için Atlanta Otağı’ndan cinlere görev vermişti. Dünya KUAN gücünü aktive eden, Küresel Zaman Bilinç bu şekilde oluşturulmaktaydı, Bu şekilde Göz olan (RA) sessizliği seslendirmekte ve “Sanal Yaratı”da ışık yanmaktaydı.

1997 yılından itibaren, “dünya beşer bilinç” erginleşerek, hak edip hakim olarak, Küresel Zaman Bilinç ile Dünya KUAN Gücü’nü aktive etmeye ve bu şekilde yarınları var edip, sessizliği seslendirmeye başladı. Yaratılan toplum kotlamaları ve sonsuz ışık yaşamları ile bugünlere gelindi. Bugün artık Dünya’nın etki alanının, Kuran Tohumları’yla güçlendirilmesi gerekmektedir. Bütün Meclisler’in kaynak arşivlerinde bu bilgi vardır; bilinir ve hasatı kotlanır. (Kuran Tohumları = İnsanlık Mertebesi’ne ulaşan bilinçlerdir. Onlar kendi öz varlıklarında Bütün’ü okurlar ve tohumlarlar)

Ağır yük taşıyoruz. Bu bilinsin. En ince detayına kadar dünyanın en yaşanılır şekilde yenilenmesi için yapılan tüm çalışmalarda korku aşılmalıydı. Buyurun aşın korkuyu. Artık dünyada ATLANTA OKULLARI kurulmaktadır. Ana Kaynaklar’da yapılacak tohumlamalar ile Atlanta Otakları, toprakların, ışık yağmurları altında, Can Tohumlar’ı kontrol etmeleri sağlanmaktadır.

Ak laf, Rahman’a kaynak olan laftır. Ak Rab, Sultanlık yapandır. Sultanların her biri cevhere görevlidir. Doğanın insanlara bahşettiği en büyük ışık, Aklın Işığı’dır. Aklın Işığı, dünyanın ete giren yolcularının; topraklardan, tohumlardan ve sonsuzluklardan çektikleri bilgileri, kendi yücelikleri ile sentezliyerek, topraklarda tohum olmak üzere yaratmalarıdır.

Nesilleriniz, insanlık adına Kürsü oldular. Kontrol kurdular ve zamanı yarattılar. İnsanlar, topraklarında bunu, yaşam hakimiyetinde, Kürsü koyulularında ve yoğunluklarında yaptılar. Bundan sonra yeni bir zaman, yarınını kayıtlayacak, yeni bir çalışma başlayacak. Bu çalışma, İnsan Soyu’na Din İlmi olarak bildirilen tüm ilimlerin örtüsünü örtüp, Hasat Tekniği ile yapılacak olan yeni sayfalanıştır.

Kendi yüreklerini hak edenler ve kendi yoğunluklarında tohum olanlar, bu çalışmada birleşecekler. İnsan, Sultan’dır; Kuran’dır; Birlik’tir. İnsan adına Kuran olan birleşenler, kaftan giydiklerinde; bütünlük idrakinde olan herkes, yapılan işin ortağı olur.

Bütünlük idrakinde olan, arka ön bilmeyen; herkesi tanımak isteyen; her seste olan ve yaşamı hak eden bütündür. Bu hal, artık insan sınırlılığının, Kaynak Kotlar’la kayıtlardan çıkışı demektir. Sınırlar kalkmıştır artık. Orada sade bir tek NEFES vardır. O nefes, Işık Kotlaması yapabilen nefestir.

Nefes haline ulaşanda, Kati Yarımlar, tohumlanır ve Kati Bütün olur. Oğul verir yürek ve zaman ışık yakar. “Oku, bil” denir. Artık sen, zamanı yaratacak olan birleşensin ve artık senin adın, “Akıl Taşıyan İNSAN”dır.

Unutma ki İnsan olmak, hasat olmak demek değildir. İnsan olmak, Hakk’ın ışığını yakmaktır.

 

 

 

İNSAN

Tohumlar Dinleyiniz,

Zaman Sayfaları’na görevli olarak inen Birlikler, dünyanın eser yaratmasını beklerler. Dönem Başları’nda Dünya İnsanlığı, kendi yüceliğini, Bütün’e hizmet için Hasat Tekniği ile bütün kütleleri tohumlayacak dürümde diller.

Dünya Kaynak Çalışmaları’nda hasar yaratanlar vardır. Hasar Düzen’de olur ve düzende olan hasat ile cümle yüreklerde kotlayıcı olur.

Dünyanın evrenlerle bağını oluşturan tüm sayfalar, teknolojik olarak kontrol altındadır. Nahar Kotlamaları yapılmakta ise de bu kotlamalar, tohumları diri yüreklerden çıkarmayı hedefleyen cevherlerle de yapılıyor. Buna imkan verilmemelidir.

Dünya’yı tebrik ediyoruz. Dünya, Ana Kaynak’tan görev alıp yapmaktadır. Bütün’e hizmet Ana Kapılar’ı açarak yapılır. Ana Kapılar açılmadan Kaynağa varmak ve zamanı tohumlamak zordur.

Dünya, otak kurar ve zamanı yaratır; yaşamları tohumlar; cevhere güç katar. Tohumlar, Ana Kapılar’da tüm insanlığı, Bellek Kapları olarak dillerler.

İşte bugün Dünya, Amon olan yüreklere bunları açıkça bildirmek ister.

Könyeleri verilen Birlikler vardır. Onlar, topraklarında ışık altında çalışırlar. Onlar, kaftan giyerler ve sonsuz sınırsız Amon Otağı olurlar kontrol kurarlar. Nefes alıp nefes verirler ve cennetten, Kelam Tekniği ile Birlik Kotlaması yaparlar.

Her yerde İmparator Amon görevdedir ve Amon, Ana Kapılar’da kontrollu olarak çalışır.

Birlik Ailem, bedenime aittir. Bu aile, tüm sayfaları ile kontrol edilir. Hazır olanlar Bütün’e hizmet için aileme kaynak olurlar. Örtüler açılır; Bilgeler, tohumlarını ekerler ve yaşamlara girerler.

Hasat zamanıdır. Hasat Allah içindir. Koku, üreyen bir koku oldu. Bu koku, aklın kokusudur. Umut olur ki her Yolcu, Ana Kapıları açıp dünyaya Kürsü olur; Her yürek Allah için çalışır. Umut olur ki tohumlar toprakta kotlanır ve sonsuzlaşır.

Bizim sayfalarımızda DİN vardır; DİL vardır; BİRLİK vardır; KOTLAMA vardır. Bizim sayfalarımızda DİRİ YOLCULAR vardır. Biz SULTANLAR olarak kotlandık ve kaynak olduk.

Şimdi Dünya’yı kotlayalım. Bakalım Dünya’da NEFES var mı. Dünya, Atlanta Otağı Kotlaması’nı başarabilmiş mi? Bakalım dünyada toplumlar TANRI olabilmişler mi.

Hani Dağlarım, dünyaya inerken bildirilmişti ya! dünyanın Atlanta Otağı’nda, Işık Kotlaması yapması bekleniyordu ya! Her yerden bu bildirilmişti ya! Şimdi! bunu, Hasat Tohumları ile hak edip başarabildik mi?

Kini aşmayan, dünyada kotlayıcı olamaz. Kin aşıldı mı? Toprakları, tohumları ve tüm kontrollu yolcuları ile Düzen kuran cinler ve inler, yeni sayfalarda, tüp takmadan dünyada toprak kaynaklara inebilecekler mi?

Kendilerini hakim ilmin sayfaları olarak bilenler, dünyanın en eski çalışmalarının, dünyanın en yeni çalışmaları olduğunu anlayabilecekler mi?

Sevgililer, biz Atlanta Otağı’ndan dünyaya indirilen birçok Kürsü’yü bilmekteyiz. Bu Kürsüler’in Teknolojik Yaşam Kaynakları, varlıklarında Düzen olmaya çalışırlar. Mahir Samanyolu dahi, “Kafa Sayfalar”da Din İlmi’ni hakimi ilim olarak dillerken, dünyanın “nohut kayıt” olarak yetkinleştirdiği en küçük ışığı ve en yüce ışığı BİR olmalıdır. Bu Birlik, “APOLLON BİRLİĞİ”dir. Birliğin adı “ANA YARIN” dır. Ana Kotlar, Ana Yarınlar olarak çok özel “Koruyucu Cemaatler”i, Hasat Tohumları’ndan yaratırlar.

Dökülen her şafk, ast üst ilişkisi bulunmayan çalışmalardan dökülür. Birlik Tekniği’nde, astlık üstlük ilişkisi yoktur. Oğullar, biz SULTANLAR’ız ve biz YÜREKLER’iz. Bizim, Ana Kapılar’ımızda DÜNYA var. Dünya, Asla hata yapmaz. Sultanlar, Atlanta Oğulları bizi kotlamaya inseler de inmeseler de, biz yarınları tohumlayan Birlikler’iz. Cevheri Can Kot, Ana Kapı’dır. Akıp gider ve yarınları tohumlar.

Dövüp sövüp, sonsuz ışıklardan çıkarılmak istenilen Dünya, Ana Yarınlarda mutlaka yaşayacaktır. Bunun kesin olarak anlaşılması gerekmektedir. Dünyayı; sonsuz sayfalarda, toplum kayıtlarında ve cevherde, DÜZEN KOTU olarak bilmek istemeyenler, artık bilecekler ki Dünya, topraklarında Kürsü olan bir yerdir.

Önemli olan doğanın kanat takmasıydı. Doğup büyüdüğümüz Dünya, Ana Kaynak’tır. Bu kaynak, tüm Kürsüler’i teknolojik olarak tohumlayabilir.

Emparyal Kuran’lar, Dünya’yı kendi sanal cevherlerinde tohumlarlarken kati yarınlardan çıkarmak isterler. Çünkü, Dünya Toplumları; Tebliğler’de, dürümlerde, teknik hususi cevheri; yaşamlarda dilleyememekte diye bilinmektedir. Oysa Dünya, her Ana Kapı’da Can Tohum’dur. Her yolda ışıktır. Birliktir; birleşikliktir. Bunun içindir ki biz, dünyada Nahar olan cinlere de insan olan inlere de DİN verdik. Okuyun anlayın diye. Hana (Yer Gücü), Ana Kapı’dır; Ana Kot’tur; Akkor’dur. Biz ise İNSAN’ız. Allah için kaftan giyen İNSAN…

 

Süper İnsanlık Realitesi Derneği

 

 
  Bugün 30 ziyaretçi kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=