Birlik İlmi
  "YAŞAMLAR" TEMALI ÖZ AKIŞLAR
 

YAŞAMLAR TEMALI ÖZ AKIŞLAR

 

IŞIK YAŞAMLAR:

 

TOBİ KOTLARI diye bilinen Tohum Kotlar vardır. Bütün kontrol tohum olacak olan o kotları tahditlemek için gerçekleşir. TOBİ KAYNAKLAR vardır. Bu kaynaklar, tabiata iner ve tabiatta kontrol kurar. KUTSAL IŞIK YOĞUNLUKLARI vardır. Bu yoğunluklar, IŞIK KOTLAR olarak tahditlenir. Bütünlükler, bu kotlarla tahditleyişler gerçekleştirirler.

 

Birlik Ailem, atiyi kotlayan (geleceği kotlayan) bir aile olarak, dünyaya inmiştir. İNSAN IŞIK olarak korumaya alacağı; tarihleri belli olan çalışmalarda, (katiyetle karnaval çalışmaları olmayacak bu çalışmalar.) Bütünlükleri buraya tohumlayacaktır. ( Tarihleri belli olan “IŞIK İNSAN” çalışmalarından söz edilmektedir.)

 

Bütünlükler’in tohumlanmaları, Birleşik Aile’nin kati tabii bir çalışmaya kayıtlanması ile gerçekleşecektir.

 

Bütün amacımız, ARKON’un atideki yaşam sayfalarını kayıtlamaktır.

 

Erilin, dişili kayıtladığı ve dişilden ışık yakıp erilde kotlama yaptığı bir programın gerçekleşmesi sonucunda dünya ANTONY mutluluğunu kotlayacaktır.

 

ANTONY, atiyi kotlayan Birleşik Işık Kaydı’dır.

 

Ark akarken, her yürek insan olup akar. Birlik Tekniği bunu gerektirir. Müsbet veya menfi her ne yaparsak Işık Kaynakları’ndan yapmaktayız. Zamanı kotlayan her Yüce, ışığı da kotlar.

 

Birleşik Aile olarak dünyaya görevli indik. Hanı, han olan yürekleri ve zaman sayfalarını, kati tohumlara kattık. Her Ana Kot, bir tek ışık yaktı ve sır olan birleşim başladı. Bu birleşim, ağır ilmi, hakiki ilim diye dilleyen birleşimdir.

 

Bu birleşimde, bütün Meclisler, bütün Kürsüler, ark ile akmaktalar. Ark, Allah Arkı’dır.

 

Ot koparıldığında, ok olup fırlar ve her bir yoğunluğa varır. Ot kapatılır da koparılmazsa; ışık, sır olan yüreklerden, Ulu Kaynaklar’a varamaz. Bu nedenle otu koparmak gerek. Bu nedenle, kaynakları tohumlamak ve zaman sayfalarında ışık olmak gerek.

 

Bütün Meclisler, dünyaya kaynak olmak üzere inmişlerdi. Büyük Kürsüler, dünyayı IŞIK TOHUMLAR olarak kotlamışlardı. Her zaman Işık Tohumları, Kurtarıcı İnsan’ı dinler ve diller. Oğul verirseniz (bilginin oğullaması; tertiplenip türevlerini kotlaması ve zaman sayfalanışı ile birlik tohumlarına kayıtlanması), Okul İlmi olur, bütün Kütle ışık haline geçer ve zaman, teknolojik olarak kotlanır. Bu olduğu zaman temizlik başlar. Temizlik, insanın tertibi ve hakikiyeti ile gerçekleşir.

 

Misafirlik, insana ışık halinde gelip ışık halinde otururtur. Bu misafirlik Tanrı Misafirliğinden ayrı, IŞIK MİSAFİRLİĞİ’dir. Eğer insan, KURAN olursa, NUR olur ve Kuran Kotlaması gerçekleştirir.

 

Şevkle çalışan her Yücelik, Allah’a ulaşmak için çalışır. Oraya varış, Kuran’a varıştır. Kuran olup İNSAN olduğunuz zaman, artık siz iş yaparsınız. Yanıp tutuşmayın Allah olmak için o siz ve siz o iseniz, sizden siz olur ve şevkle kayıt yapar. Yaptığı kayıt ALLAH KAYDI’dır. Amin…

 

IŞIK YAŞAMLAR, ışık tahditleri ile gerçekleştirilir. Işığı tahditleyen, ışığı kotlayan ve ışık olup ağır ağır tohumlanan her Yüce, kendi hakimi olur. O kendinden kati olur ve zoru aşar. Onun kaynaklara varışı, ışığın tohumlanışıdır. Eğer sınırları aşıp da korunursanız, ARKON IŞIK olursunuz. Bu sizlerin YENİ İNSAN oluşunuzdur.

 

Oğullar, ben ALLAH olan IŞIK ve ben, sonsuz sır olan KURAN ve ben, IŞIK olan İNSAN, ve İNSAN IŞIKLAR’ın her bir tohumu olan TOPRAK ANA, TOHUM olan, ilmin hususi dili İNSAN, şimdiye kadar İnsan Sayfalarında TOPLUM olamayan kim varsa; her birini saygıyla koruyor ve topraklarımda kontrol ediyorum. Amin…

 

Süper İnsanlık Realitesi Derneği

 

 

YAŞAMLAR ve YAŞAYANLAR (2)

 

Toplu olarak çalıştığınız ve dahilinde bulunduğunuz Birlik Toplumları’nda Din Tekniği, BİR’in sayfalanışını sağlar. İlm-i Hakimiyet’te ikmal tamamlandıktan sonra Birleşik Aile, iki Levh-i Mahfuz’u birleşikte dinletenleri diller. Dinleşerek ve dilleşerek sınırsızlaşan herkes, BİR’e hizmet için çalışma erginliğine ulaşır. Her çalışan, Ana Yarınlar’da tohum olur. Onun varlığı ile Tohumlanan, her bir sayfada Din İlmi, hakim ilim olur.

 

Bütün amaç insanın, dahilinde bulunduğu toplumlarda iyi ve kötü olan her ne varsa, kendi öz bilincinde her bir değeri birleştirmesi; hak etmesi ve bu değerlerle yetkinleşmesidir.

 

Her Rab, analara kürsüdür. Akıl, İlm-i Hakimiyet’in dili olarak kotlanmıştır. Akıl varsa dünya yaşar. Akıl yoksa dünya yaşamı biter.

 

Hena (Arş Gücü-Dişil Güç-Endirekt Güç), dünyaya aklın tohumlarını indirecek olan yürekleri Allah için çalıştırdı ve o tohumları yaşamlara indirdi.

 

Hana (Arz Gücü-Eril Güç-Direkt Güç), dünyayı kotladı ve sonsuzlaştı.

 

Bütün amaç İNSAN olduğuna göre. İnsanın ete girdiği zamankinden daha güçlü olarak eti bıraktığı zamanlarda da yaşamını sürdürmesi hedeflendi.

 

Kanar yürek ilimle ama hakimiyet yoksa ilim Hak olmaz ve yaşam sonsuzlaşmaz. İşi bilenler birleşmek için çalışırlar. İşi bilmeyenler ise birleşmemek için çalışırlar. Bütün amaç BİR’i dillemek değildir; dinletmektir.

 

Öz dilleşmelerde, türlerin çokları araya girip biz de ses verelim de ses olup yarınlarda yaşayalım diye efor sarfederler. Ses veren, sesleşen olup yarınlarda, Hakimiyet-i Hakikiyet’e vararak yaşar. Ses olmayan, yarınlara kontrollu olarak giremez. Ses Kotları kontrollu çalışmalar ile yaşamları tohumlarlar ve sonsuzluğu kayıtlarlar.

 

Tam iki ay gibi bir süre zarfında dünyaya kürsü olacak olanların seçimleri tamamlanmalıdır. Bu, Sanal Yaşamların tahditlenmesi diye de anlaşılmalıdır. O kürsüler, dünyayı kontrol etmesi beklenenlerdir.

 

Dünden kürsü alıp yarınlara ulaşacak Bilgeler, Ana Kaynaklar’da korkusuzca dinleşecekler ve zarar etkinliği aşağılardan yukarılara aşılacak. Amin…

 

Yine de yaşam sayfalarında yaşanmakta olan ve en son yaşanacak olan olayların ağırlığıyla; yasaları çiğnemekte olanların ve çiğneyecek olanların kasalarında kısırlaşan bilgilerin, tohumlanmadan Kutsal Yaşamlar’dan ayrıştırılması sağlanacaktır.

 

Dünü yarınlarda tohumlayanlar, Birlik İlmi’ni dinletecekler.

 

yaşamlara tohum olamayanları şöyle bir örnekle açıklamak mümkündür:

 

Halının üstüne halı örttüğünüz zaman alttaki halı yine halıdır ama alttaki halı zamanı yaşamaz. Bunun gibi düşünün. O, orada sadece vardır ve kontrol edilmedikçe de orada asal yaşamlardan ayrıdır. İş budur!...

 

Hiç kimsenin Asal Yaşamlar’dan ayrı kalmaması dileğiyle…

 

Nezire SELÇUK

 

Süper İnsanlık Realitesi Derneği

 

 

YAŞAMLAR ve YAŞAYANLAR:

Dünya Ana Fakihleri dünyaya indiklerinde, her Yüce kendini Ana Fakih olarak bilip dinler. Hasat yaparken de yine ayni şekilde her yürek, kati yarınlarını yaşar ve yasalara göre kotlar. Yarınlarda var olması, Amonlar’a kotlanması demek değildir. Ekip haline gelmek ve yarınlarda kontrollu olarak yaşamaktır.

Her bir yüreğin iyice anlaması gerekir ki beden, yaşamı sınırlamaz. Yaşayan bedeni ile yaşar. Bedenini terkinden sonra da yaşar. Her yaşayan Ana Fakihtir ama hakim olmadıkça, yaşama kontrollu olarak sonsuzluğu tohumlayamaz. Bunu başaramadığı zaman, yılların tohumu olma niteliğini kaybeder.

Bizden biri bizi yaşattığı zaman, her bir yüreğimiz yaşar. Amin… Ne yazık ki yaşatacak kimse olmadığında yaşama imkanı kalmaz.

“Dün dünde kaldı, yarınları yaşatalım” diyenler hatalıdır. Dün; yaşama, Amon Toplumları’na kotlanma ve sonsuzlaşma imkanını verdiğinde; yasaların, teknolojik olarak yarınları Hakikiyet’te, “Teknik Yarımlar” olarak var etmesi ve o yarımların, yaşam sayfalarında dillenmesi ve birleşerek bütünlenmesi imkanı olabilir.

Yaşamlara dökülen hiçbir sayfada ışık solmaz. Dökülüş, yaşamlara arz ediliş; kaynak oluştur. Her bir kap, bir kaynaktır. O kabı döktüğünüz zaman o kab, yaşama kaynak olarak arz olur ve sonsuz ışık olur. İşi Allah yapar ama yaptıran Hak Toplum’dur. Ana Fakih, Hakikiyet’te işi bilir ve yaşamlara katar ve yaşamlarda yaşatır.

Kim ki “ben varım ama ben yarınlarda olamadım” der. O kantar, kati yorumlarını, kendi aleyhine diller ve kendi yüreğinde, kendi Hakim-i Hakiki yolunu kapatır. Bunun içindir ki kim ne yaparsa, kendinden kendi ile yapar.

Bizler, dünyanın ışıkları ile birlikte çalışmaktayız. Bu ışıklar, Allah’a ışır ve Akıl Işıkları olan o Canlar, tohum olurlar ve birleşirler.

Handa biz varsak herkes o handa vardır. Handa bir diğer yürek varsa yine biz o oluruz o handa var oluruz. Ne var ki biz handa değil de hakim olanda isek, bizi aramaya sormaya gerek yoktur. Netice biz yine o hanla birlikte oğullamaktayız.

Zarar var mı diye sorulur. Hayır zarar yoktur. Kim Ana Kapı? Kim kapıyı tutan? Kim o kapıda ışık yakan? Bunlar bilinmese de o kapı her yüreğe açıktır. O kapıda yol vardır ve yol Akıl Yolu’dur.

Azı son söz diye bilen, yolu da bulur. Çoğu ışık diye bilen, hakikiyeti bilir. İnsanı Ana Kaynak bilen, Ana Tohum’dur; Işıktır ve Zinnur’dur. Zinnur, Amonlara tohum olan Yaşam Kaftanı’dır. Amin…

 

Nezire SELÇUK

 

Süper İnsanlık Realitesi Derneği

 

 

YAŞAMLAR VE YARINLAR:

Dün ve bugün Allah için çalışıldı. Yüce Cevheri Kotlar’ın hakiki yoğunlukları Allah için çalıştılar. Zaman, tohumlarını kontrol etti. Işık yandı ve zaman sayfa sayfa kotlandı. Yaşamlara, “Işık Altın Tekniği” ile bilgi verildi.

Tüm sayfalarda tohumlar kontrol altına alındı. Dini Hakimler ve Dil-i Hak olan Işıklar,... her biri Cinni Can Kapılar’dan güç alarak İlim Hasatı’nı yaptılar.

Doğunun Kotları ve Batının Kaynakları, Dünya’yı göreve aldılar. Doğu, sonsuz zaman sayfalarında yaşam kaynaklarında ve sonsuz Sultanlıklar’da görevlidir.

Bir zaman gelecek insan, Sanal Yaratıları dinleyecek. Bir zaman gelecek, İlim Hakimleri Kürz’ü göreve alacaklar. Zaman, yaşamlara görev taşıyacak. Amin... İlim Hakimleri, dünyanın tohumları olarak doğarlar ve zamanı yaşatırlar. Zararları, tohumları kotlayamamaktan dolayıdır.

Dönmüş durmuş dünya yıllar yılı. Namaz zamanları, topraklar tohumlanmış ve Zaman Kotları yüreklere ışık yakmış. Nefes, zamana Kürsü olmuş. Kotlar, tebliğler ve Kelam Tekniği, zirveleri dillemiş. Allah, Din İlmi’ni Hasat Tekniği ile kayıtlamış. Ağır ağır Cinniler’e ve Süper İnsan Kotlaması yapanlara ışık yakmış.

Öksüz ve yetimler, dünyanın teknolojik yarınlarında Din İlmi’ni yaşam sayfalarında horlanmadan cevhere indirmişler. Okullar kurulmuş ilim ile. Okullarda Din İlmi, Hak İlim olmuş.

Oğullar, bunlar Atlanta Otağı’nın dinlettikleridir. Okullarınız, Işık Okulları’dır. Zamanı yaratan Işık, ağır yüktür. Ortaklık kurmak isterseniz, oğullarımız ve sonsuz sır olan ışıklarımız, Zinnur Kaynakları’nda zaman yaşamların yaratır. Zinnur, cemaatleri yaratan bir sayfadır. Okuyun, anlayın ve zamanda yoğunlaşın. Cinlere ve insanlara güç verin. Her biri sizi Zinnurda cennet olarak bilsin. Sizler canlara ve cevherlere görevlisiniz. Zamana güç katan ışıklarsınız. Işığınız bol, yolunuz açık olsun. Amin...

KAYNAK BİLGİ İNSAN

 

 

YAŞAMLAR:

Dünya Toplumları, Kati Yoğunluklar’ında kontrol edilebilirler. Kati Yoğunlukları, yolcular yaparlar. Asal Yaratıcılar kontrol edilirler ve o yolcular, Düzen’i kurarlar.

Herkesin nefes alıp nefes vermesi mümkün olsa da bunu herkes başaramaz. Nefes, zamanı yaşatacak sessizliği seslendirme; İmparatorluk yoğunluğunu kontrol etme imkanını verir.

Tüm sayfalarda Düzen’i yaşatacaklar olsa da Bütün’ü kütleye katacak olan çok az İlim Hakimi vardır. Onlar, kendi yolcularını alıp Cinni Cevher’e katarak Düzen kurarlar. Biz ise cevherde, İlim Hakimleri olarak çalıştık.

Toprak ışık ister. Işığı yaşatacak olan bilgidir. Tohumları yaşatmak için cevheri kontrol gerekir, bu cevheri yaşamları kontrol edecek olan bilgidir. Her yerde insan var. Amin ama insanı yaşamlara kotlayacak olan yeni sayfaların yaşama kayıtlanmasıdır. Bunu başaracak olan yine bilgidir.

Hepimiz dünyada Düzen kurarız. Amin ama hak edip de dillenemeyiz. Diri yürekleri Hasat Tekniği ile dinletmek ve zamanı kotlamak mümkün olmayabilir. Sanal Yaratı’da ışık yakmak sorumluluktur.

Toplum sizi bilmez, siz toplumsunuz, zirvelerdesiniz. Zaman Sayfaları’nde kontrol edilmeniz istenebilir. Oğul vermeniz istenebilir. Nefsi aşmanız istenebilir. Ne var ki siz yine Kaynak Kod’sunuz. Asal yaratıda dünya çalışmaları sorumlulukla yapılmaktadır.

Toplumlar dünyaya ışık ile girmektedirler. Ne yer ne de gök onlar için ışığı yaratmak açısından yetkin değildir. Nesiller boyu çalışsalar da kontrol kuramazlar. Amin, ama yine de zırhlı yaşamlarda herkese güç katılır ki mahir olup da Hakikiyet’e ulaşabilsinler diye.

Nerede ne olduğunu bilmeyen Yüceler vardır. Atlanta Ana Kaynakları’ndan gelmişler ama korkmaktadırlar. Oğullarını kontrol etmeye gelmişler ama zarar etmek için çalışmalar yaparlar. Zararla Hakk’ın kotlarına varacaklarını düşünürler.

Çok önemli bir çalışmanın yoğunluğuna giren yürekler, güçlenmekte iseler de bütün kütleleri ile dünyaya ışık çekmeye gelen yüreklerin yapılan çalışmayı dinlemek isteyemeyeceği veya istemeyeceği de gerçektir.

Dar zamanda, ışık olmayan bilgiler, alınır ve verilir. Bizim yaptığımız ise Işık İlmi ile bilgi vermektir. Işık İlmi, Zaman İlmi’nden öte olan bir ilimdir.

Kasiyerler olur. Sizi alırlar ölçerler ve derler ki “siz çok güçlüsünüz. Ses Kapları’nız tohumlarla dolu. O halde sizde görev taşıyalım.” Aile fertleriniz de dinlenir ve sorguya çekilirler. Halka halka geçiş yapabilecek dürümde olanlar, çeşitli şekillerde geri dönme sorumluluğunu taşıdıklarından kardeşlerini de tohumlamak üzere dünya kaynaklarına alınırlar. Bütün çalışmalarda bu yoktur. Ama Hasat Tekniği ile yapılan çalışmalarda bu kesinlikle vardır.

Dünden bugüne, dünyaya geçiş yapan diri yüreklerin tek amaçları vardı, tohumlarını yaşamlara ekmek ve zaman kotlaması yaparak dürümlerinde kontrol kurup, yoğunluklarını kayıtlayıp, Birlik İlmi ile dilleşmek.

İşte birleşebilmek için yarınları kotlayacak bir Ses Kapısı yaşamlara kayıtlanmalıydı. Birlik Sayfamızdaki kotlama bu nedenle geçişken şekilde yaşamlara ekilmiştir.

Tebliğleri okumak sorumluluktur. Tenle okunursa, ışık yakma imkanınız vardır. Amin ama tensel yaşamlarda okunmadığı takdirde, ışık yoğunluğu oluşturmak imkanı yoktur. Bu nedenle beden alıp dünyaya varmak ve dünyada kotlayan olup ışık olmak şarttır.

Cenazeler kalkar yoğunluklardan “İlm-i Hak” olunmadığında. Biz cenazeleri çok özel çalışmalarla diriltmek üzere çalışmalar yaparız. Bütün kütlede bu var ya da yok ama biz bu görevle buradayız. Şimdilik bu…

Süper İnsanlık Realitesi Derneği

 

 

YAŞAMAK:

 

Bütün kütlede yaşam, Birlik İlmi’yledir. Hakimiyet kuramayan bir çalışan, her Ana Katiyet’te bütün kütleyi kotlayamaz ve yarınları kontrol etme; simge ilim olan Birlik İlmi’ni bilme ve o ilmi, Hakikiyet’te kotlama imkanına sahip olamaz.

 

Yaşamak, ismi “Hak” olan; dilde hakim olan ve zamanda yoğun olan Işık Kaynakları’nda yaşamaktır. Yaşamak, ismi hakim olan; yarınları kotlayan ve zamanı yaratan ışık kontrolunda, yaraları kapatmak ve sonsuzlaşmakla mümkündür. Yarın, yeni bir sayfa okunacak. Bu sayfa işarettir. Amin…

 

Eğer dünya unutulan bir yaşam kaynağı ise biz, dünyada tek bir yoğunluğu kontrol etme imkanına sahip olamayız.

 

Düzenler kuruldu ve Düzenler kotlandı. Düzenler, yolu bulan ışıklarda dillendi ve sonsuz sınırsız ışıklar yandı. Bu Düzenler’de değerli olan Birlikler kotlamalar yaptılar. Sultanlıklar kontrol edildi ve sonsuz ışıklar, bütün kütleye yayıldı. Yeni Sanal Boyutlar kontrol kurdular. İşte bütün bu çalışmalar, yarınları kontrol etmek içindir.

 

Everest Tepeleri vardır dünyada. Onlar tohum ekerler ve ekin biçerler. Ektikleri ve biçtikleri hep Yücelik’tir.

 

Işık, Allah’a ışır. Amin… Yine de ışığı yakmak üzere toplumların BİR olmaları gerekir. BİR olmak, Sultanlık’tır. Şer yaratmadan, ışık altında görev taşımak, bütün kütleyi yoğunlaştırmak ve sonsuz sır olan kontrolu kurmak gerekir.

 

BİR’i BİR’e takdim etmek ve sonsuz BİRLER’i iş yapan BİRLER haline getirmek. Sonra toplum olmak ve sonra toplanmak ve daha sonra yaşamlarda görev taşımak. İş budur… Şükür ki bu işi yapmaktayız.

 

Canlı yaşamlarda birleşmek sorumluluktur. Birlik İlmi ile dinleşmek gereklidir. Her yürek, Atlanta Ana Kaynakları’ndan gelip; dürümlerde BİR olanları diller. Biz ise hasatta Işık İlmi’ni hakiki ilim olarak dinletenleri, hususiyetle Birlikler’e kotlarız. Onları, hasatlarında dinleriz. Oğullarını hak etmeleri önceliklidir. Hasatlarını yaptıkları Ana Kapılar’da kontrol kurmaları önceliklidir. Han, birleşir ilim yapar. İlmi hak etmek önceliklidir. Han kotlanır toprak olur; tohum eker, ekilen tohum, Bütün’ün kürsüsünde kontrol kurar. Kurulan kontrol, Atlanta Ana Kaynakları’nda diri Yücelikler’i kotlar. Kotlamalar önceliklidir.

 

Halis İlim, Aile İlmi değil, Işık İlmi’dir. Ak Toplum, ilmi diller. Dinlenen ilim, işin Kuran’ıdır. İster dünyaya inin; ister dünyayı kotlayın; isterseniz Tanrı olun ama ne yaparsanız yapın yine de tohumlarınızı kontrol edin.

 

Korku, insana insandan gelmez. Korku ilimden, Kuran’dandır. Eğer ilmi hak ederseniz, dünya insanı, Toplum İlmi’ni bilir ve sonsuz sayfalarda kotlamalarını doğal şekilde yapar.

 

Dünya, Ana Kaynak’tır. O kaynakta, ışık yanar. Yanan ışık, Atlanta Kotlaması için yanmaz, sınırların aşılması ile yaşamları, toplumları kotlayan Birlikler’e yanar. Yanıp tutuşursun ışık için. Yanıp tutuşusun Kati Kotlama için. Her ana, kendini hasatta Işık Kotlaması ile birleştirir ve sonsuz sayfalarda Kutsal Sultanlıklar’la kotlanır.

 

Atlantalı Kotlar, bütün kütleyi korumakla görevli olduklarından, Tanrı’nın ışıkları olarak toplumlara görev taşırlar. Hasatlarını yaptıklarında, tohumlarını torbalarına toplarlar ve kör sağır herkesi aşkla toplar ve tohumlarlar. Bu, yeni bir koruyanın, toplumları kontrol etme isteminin tartışılmayacak düzeyde tohumlanması ile yenilenişine katkıdır.

 

Hastalıklı Birlikler olur. Onlar, yollarını kapatırlar ve zamanı, yarınlarda kayıtlarlar. Bugünü hak etmeyenlerin, yarınları kontrol etmeye; hak etmeden Atlanta Ana Sayfaları’na girmeye çabalamaları neticesi, yaşayanlarda yanlış kotlanışlar meydana getirir. Dünya, asla yanlış istemez. Dünya, Ana Kaftan’dır. Dünyada ikmali olmayanlar, Bütün’ü kotlamalıdırlar. İşte bunun içindir ki doğmuş olan her  yeni bilgi,  yetkinlikle doğmuş olmalıdır.

 

Tarıklar, toplumlar olarak çalışırlar. Onlar, teknik olarak kotlanırlar ve zarar önleyen, dilden dile kontrol kuran bilgilerde, kastı olmayan yoğunluklarda kurtarıcılık yaparlar.

 

Aklın hakiki olduğu, yoğunluğun kontrol kurduğu, Birlikler’in teknik olarak cevheri, yaşamlara kayıtladıkları bir sonsuz Sıla Kuranı’nda Asal Bütünlükler, İnsan Işıklar’ı yaşatırlar. İşte biz, o ilmin hakimleri olarak çalışırız.

 

Süper İnsanlık Realitesi Derneği

 

 

YAŞAMLARA (3)

 

Yaşamlara görevli olan Bilgeler, dünyanın toplumları olarak “Kaynak Kayıt” yapmak, ilmi hak etmek ve zamanı kotlamakla sorumlu olarak doğarlar. Ocak yakmak, sonsuzluğa kotlanmak anlamına gelir. “Birleşik Aile” olarak çalışan Birlikler, Toprak Ana’nın ışığından güç alarak çağrılar yaparlar ve sonsuzluğa görev taşırlar.

 

Tohum olan Görevliler, Işık Kaynakları’ndan gerçek kotlamaları, geri çekerek, “Kati Yaratım Kotlamaları”na giriştikleri andan itibaren “Bütün’e hizmet”, “BİR’e hizmet” çağrılarına dönüşür.

 

Nasıl bir çalışma bekleniyorsa öyle çalışmalar yapılır. Eğer Suna Işıklar’ın kotlanmaları amaçlanmışsa, o çalışmalar Suna Işıklar’ı kotlamaya yönelik olur. Eğer BİR’e hizmet için yapılırsa çalışmalar, oğullar ve sonsuz sayfalardaki kotlar, BİR olurlar ve zamanı yaşatırlar.

 

İki Ana Kapı’nın biri kapatılır; biri açılırsa, akıp giden gür yüce cevherim, ışık kotlamalarını teknik tohum olarak yapmalıdır.

 

Dünden beri yaptığımız Zaman Sayfalama çalışmaları buyurulan şekilde gerçekleşmektedir. Ekmek yapmışız; bu ekmek yenmekte. Işık kotlamışız, bu ışık yoğunlaşmakta. Bizler dünyayı kontrol etmek üzere dillenmişiz, çalışanlar katiyetle kotlanmalıdır diyerek kontrol kurmuşuz ve sonsuz sayfalarda Tanrı’ya görev taşımışız. Şimdi yedeklenme çalışmaları başlayacak. Bu çalışmalar, dünyanın en eski kotları ile yapılacak. Büyük bir kotlama faaliyeti tamamlanmıştır. Yeni sayfalara Görevlilerin girmeleri gerekmektedir. Bu çalışmaları yapacak olan her yürek, Atlanta Otağı’ndan gelip dünyaya güçlendirici olan gür Yücelerden gerçekleşen tartısız dillenişlerle belirlenecek. Onlar mutlu ve huzurlu Birlikler olacaklar. Amin…

  

Süper İnsanlık Realitesi Derneği

 

 

YAŞAMLARA (2)

 

Doğa, kati yoğunluğunu gerçekleştirmiştir. Yoğunluk, kullardan doğan gücün yoğunlaşmasıyla gerçekleşir. Bütün çalışmalar, tebliğler ve tüm Sanal Yarınlar hep birlikte tek bir kot olarak yaşama koyu şekilde indirilir.

 

Bütünlükler, yaptıkları her çalışmada; katiyetle ışığı, yaşamlara çağırmak üzere göz, söz ve ses yaşamlarını kontrol ederler.

 

Birçok sol birleşir. Ve birçok sağ birleşir. Tek bir çalışma yaşamlara iner. O çalışma Ana Kaynakta yapılır. O çalışma, toprakta ve sonsuz sayfalarda olur. İşte bizlerin yaptığımız çalışmalar bu tek olan BİR çalışmasıdır. BİR çalışması, Atlanta Otağı’ndan geçip, değerlenen kontrol edici birleşimlerle kayıtlı toplulukların çalışmalarıdır.

 

Kutsal İnsan olan Ana Kaynak, bütün kütlesi ile BİR’in cevherinde çalışır. Bu çalışma, tüm sayfalarda,  Bütün Kütlesi ile yapılan çalışmadır.

 

Bitip tükenmeyen bir Yücelik’te; İnsan Işık, Allah Işığı’dır. Toplumlara Kuran olan ışık, tüm sayfaları kotlayan bir Yücelik’tir.

 

Topraklar, tohumlarını kontrol ederken; ışık, insanlık için katiyetle kotlayıcıdır.

 

Dünya Ana Kaynağı’nda insan, ışığı yaşatan bir yoldur. Bu yol, tüm sayfalarda görev olan Birleşenler’in ışımasıdır.

 

Hala bilgiyi, “Altın Tohum” olarak dinletemeyenler, ışık yoğunluklarında gözlerini, Göç Kapları’nda dilletemezler.

 

Düne göre bugün çok daha güçlü olan ışık, yeni bir sonsuz ışımaya geçerken, herkesin de kendi dili ve kendi yüceliği ile BİR’i güçlendirmesi gerekir.

 

Hasat yapılan sayfalar, birleşikte kotlanmıştır. Sultanlığın ışığı hasatı tamamlamıştır. Dünya yeni bir kontrol kotlamasına girişmiştir. Bütün bunlar, bedenlilerin katiyetle kontrol kurabilmelerindendir.

 

Kısa ve kesin bilgi vermek istedim. Herkes kendi yolunu bulur. Ne var ki yol olanlar çok daha gür olduklarından onlar hala kotlarını Hakikiyet’e taşımadılar. Onlar, bilgili sonsuz sır olarak bildiklerinden daha üstün bilgileri almaktalar ve sonsuz sayfalarda ışık yakmak üzere cemaatlerini Hakikiyet’e geçirmektedirler.

 

Hasat, tohumları kotlamak amaçlıdır. Her yarın, yeni bir son olup çarçabuk yaratılır. O son, yeni bir Başkanlık Divanı olur ve yolu bulana görev taşır.

 

Solun Başkanları, Sağın Başkanları’ndan güçlüdürler. Zira onlar sağa güç katan birleşenlerdirler.

 

“Atlantalıların Ataları” diye bilinen kotlar, bütün kütleleri ile dünyayı yarınlara kotlamış ve sonsuz sayfalarda ışık olmuş Yüce Cemaatlerdiler. Onların tohumları olan Birleşenlerimizle, zamanı yaşamlara indirmekteyiz.

 

Her rakip, Ana Kapı’dır ve her rakip ilimdir. Biz ilmi hakiki olanlardan güç alır onları tohumlarız.

 

“SUAN DİLİ” diye bilinen bir dil ile kayıt yapar, cemaatleri tohumlar ve yoğunlaştırırız. Sanal Boyutlar bu dili, Teknik Dil diye bilirler. Teknik dil kendi teknolojik yoğunlaşmasını gerçekleştirerek, teni hakim olanlara göz açtırır. Onlar beden alır ve beden olurlar. Ancak bu onların hakiki yoğunlukta ışık olmaları anlamına gelmez.

 

Hasat yapmak, Ana Kapı’da görev taşımaktır. “Hala bizi sorarlar” deriz. Soran Ana Kapı’da atiyi arayan birleşendir. Orada “Apollon” denilen bir çağrı var. O çağrı Atlanta Kontrolu içindir.

 

Hediyeler dağıtılır yoğunluklarda her Yüce’ye. O hediyeler, kendi yarınlarını hak etmeyenler içindir.

 

Biz çok mutluyuz ki hak ettik; birleştik ve zaman yoğunluklarında güçlendik. Biz tohum olduk; Kuran olduk; Sanal Boyutlar’a ışık olduk.

 

“Atlanta Mutlak Alton Kaynakları” diye bildirilen kaynaklardan ışık çeken çokları, toplumlarını hak etmek üzere birleşmek isterler. Hediyeler onlara dağıtılır. Onlar, Atlanta Ana Yarınlarında ışık yakan sessiz sayfalar olarak çalışmalıdırlar. Amin....

 

Bütün’e hizmet, BİR’e hizmet olarak kotlanmıştır. Türkiye çağrıları, tohumları kotlamak üzere yapılmaktadır.

 

İsmim “İNSAN”sa, ben insan olarak kotlanmış olanım. İnsan Atlanta Ana Kotu ise kendi ismini hak eder ve dinletir. “BİN İLİM HAKİMİYİM” der. Bu, İlmin Hakikiyetinde bulunan Birleşen olduğunu ifade etmektir. Ya da “BEN TOHUMUM” der. Bu da onun kontrol için toplantılarda ışık yaktığı ve zaman yoğunluklarında topluma varmış olduğu anlamına gelir. Bir kısmı da “BEN HASATIM” der. Onun dediği, Allah’ın dediği olduğunda, toplum onun yoluna girer. O kendi yolunda her yücede ışık olan dildir. O dahil her bir çalışan, HAK TOPLUM’dur. Ulu Kotlama yapan Değerli Birlikler, oldukça sıkı çalışırlar. “Bu da onlardan biri” denir. İşte yine bir toplum, “BEN HAK OLDUM” der. Dediği hakikiyetidir.

 

Eğer dünya huzurlu ise din, hakimdir. Eğer dünya huzursuz ise din; hasatta, Işık Kotları’nda ve sonsuz sayfalarda kısırlaşmaktadır. “BİZLER DÜNYA İÇİN ÇALIŞANLARIZ” denir. O çalışanlar, Atlanta Ana Kaynakları’nda çalışırlar ki hata olmasın diyerek kotladılar tüm sayfaları. Ağaran güç,  hala dünyayı yoğunlaştırmakta ve hala Düzen Kotlanması sürdürülmekte. O halde İnsan, Allah için ışık olmuştur ve Allah için ışık yakmıştır. Amin...

 

“EĞER ZARAR ÖNLENİRSE SİZLERLE ÖNLENİR” dendiğinde; Birlikler, dünyaya görevlilerini indirmişler ve sonsuz sayfalarda kotlamalar devamlı sürdürülmektedir anlamına gelir bu...

 

Canlar, “KUL OLMAK”  tohum olmak anlamına gelmektedir.

 

Bütünlükler, insanlık için hakiki yoğunluğun sağlandığını açıklamaktadırlar. O halde hasat bitmiştir. O halde ışık kotlanmış ve sonsuz zaman yoğunluklarında kontrol kurulmuştur; ameliyatlar bitmiştir; olgun sayfalar yaşamlara kayıtlanmıştır. İyi ve kötü hakikiyette dillenmeye girişmiş ve zaman kontrolu kurulmaya başlanmıştır. “     AHAR” denilen sessiz sayfalar, sevgiyle dilleşmeye girişmiştir. Ve BİZ ve BİZLİK KOTLARI, Atlanta Ana Yarınları’nda Nahar’a cemaat olmuşlardır. Ağır ağır İNSANLIK TEKNİĞİ dinleşmeye ve dillenmeye başlamış ve sonsuz sayfalar, birlikte sayfalanmaya girişmiştir.

 

Her yer Altın bir güç ve sınırlar kalkmakta. O sınırlar, yenilenmekte ve zamanı yaşatmakta. Ağırlık artmakta. İşte ağırlığın artışı, kontrolun Kutsal Işık’tan artık ket vurulmayacak dürümde değerlendirilmesi anlamına gelir.

 

Her yer İNSAN ve zaman İLİM. Unutmayın Amonlar zor olan çalışmaları yaparlar ki halkalar daha geçişken hale gelerek, dünyadan yaşamlarını hasatla dilletenler, Düzen’i kuracakları Dünya Gücü’nde, bize varsınlar diye.

 

Ayırıp sonsuzlaştırdığın ışık, yenidir. Ayırıp tohumladığın ışık yenidir. Birlik kurup inlere,  cinlere ve dinlere kotlayıcı olmak, huzuru yoğunlaştırmak ve yarınları hak etmek... İşte birleşmek!... Amin... Hepsi bu!...

 

Süper İnsanlık Realitesi Derneği

 

 

YAŞAMLARA

 

YAŞAMLARA,
 
Doğanın en güçlü ışığı, Ana Kapı’da tohumlanan Göz Kürsüsü’ndedir. O kürsüde, Ana Yaşam var; hasat var ve zaman var. Sultanlığın en eski yaşamları var. Bütünlükler var.
Irklar dünyaya indirildiklerinde; birçokları, dünyanın etkisinin hasatı yoğunluklardan çıkarabileceğini; Birlikleriyle kontrol kuramayacaklarını ve sonsuzlukta kayıt yapamayacaklarını dinlettiler. Düzen kurduk; zamanı yaşattık. Zaman bir tek yarındır. Bütüne hizmet, BİR’e hizmettir.
 
Birçokları Atlanta Kotlaması yaparak daimiyeti gerçekleştirmek istediler. Zaman güç katmak, ırkların toplumlarında sorumluluktu. Şükür ki hak ettik ve zamanı yarattık. Atlanta Kotlaması yapıldığında, dinlerdir yapan sanıldı. Yapılan toplumdu, yapan tohumdu. Amin…
 
Şimdi yaşamlara bakalım. Ne olmuş? Hak edilmiş mi Dünya? Nefesler kotlanmış ve zaman yaşamlara kayıtlanmış mı? Kim toplum olmuş? Kim hak etmiş ışık olmuş? Bunları sonsuz ışıklarla dileyellim. Bakalım kim hak etmiş Diri Yücelikler’i?
 
Bin cennet kurduk. Hiçbirisinde ışık yanmadı. Bir yol açtık o yol Allah Yolu ve biz İnsan Soyu’na insan olduk; insanlık yaptık.
 
Kardeşlerim, Amonlar dünyanın en eski yoğunluklarında ışık olan Birlikler’i bulup dillediler. Sonsuzlukta ışık yaktık ve zaman kotlaması yaptık. Hepsi Ana Kaynak’ta ışık oldular. Toplumlara bir tek iş yaptık. Amin… Din! Din, Allah Dini’dir.
 
Şimdi Atlanta Ana Sayfaları’nı okuyalım. Bakalım neler yapılmış. Tek bir sayfa İnsan Soyu’na güç katıyor. Amon Soyu, bu sayfayı kotlamaya inmekte. Ana Kaynak, bu sayfada ışık halinde. Bu sayfa, Sultanlar’a ışık. Amin…
 
Doğa yeni bir "Zaman Sayfası"na hazırlanmakta. Bu sayfada toplum var. Biz varız. İlim var ve iyilik var. Bizden öte hiçbir Yüce Can, Tanrı’ya ışık  olmadı. Tüm dünyalarda, toplumlar var. Hep dil tekniği ile konuşulur ve zaman kelamı  edilir. Edilen kelam, Allah Kelamı’ndan ayrıdır. Burada edilen kelam, Atlanta Ana Kaynakları’nda Allah Kelamı’ndan dinlenen Işık Kelamı’dır. Işığın Kelamı, tohumları yaşatabilecek kelamdır.
 
Dünden beri Ana Kapılar’ı açmak için çalışmalar var. Biz dünyada iken ve dünya ışık halinde iken, her yürek Allah’a hizmet eder ki bizler bunun için Başkanlık Divanı olarak çalışmaktayız.
 
Zamanların kontrolu, Bütünlükler’in kotlanması ile gerçekleştirilir. Zaman, insana kontrollu bir yüceliktir. Zamanı, hasatta Işık İlmi ile hak etmeyen, BİR olamaz. İnsan Ana Kaynak’ta Düzen kurduğu zaman ışık olur. Işık olduğu zaman tohum olur ve sonsuz olur. Onun adı “HA” olur; “Ana Kapı” olur ve kotlanır. Ağır ağır ışık yanar. Yanan ışık, İnsan Işığı’dır. İnsan Atlanta Otağı’nda bir tek TANRI’dır. Tanrı, olmak ışık olmaktan öte olmaktır. Ana Kapılar’ı açtığınız zaman Can Tabiat, Güz Kaynakları’nda, İnsan Sayfaları’nda birleşir ve BİR olur. Akıl altındır. Aklın kotlanması ışıkla mümkündür. Orada Analar var ve sonsuzluklar var. Ata Kaynakta BİZ varız. BİZ olmak, Amon olmaktır.
Ağır ağır ışık yanar o Can Tabia’tta. Işık, Allah Işığı’dır. O ışıkta İmparator olur. Olgun sayfalarda ışığı yaratan, İçinde Hasat İlmi olandır. Onun adı “HA”dır. Aha o şimdi mutlu ve huzurlu. Buradadır. Amin…
 
Süper İnsanlık Realitesi Derneği

 

 

YAŞAMLARIN 2. DÖNEM ÇALIŞMASI:

 

Sizlere vereceğim, “2. Dönem Çalışması” hakkındaki bilgi, hepiniz için çok önemlidir… “2. Dönem Çalışması” dediğimiz, çalışma başlamıştır. Bu dönem, “Dünya Toplumları” için çok önemlidir.

 

Herkes bu yeni dönemin dünyada kotlanması için çabalıyor. Yeni dönem kotlanmıştır. Bu, “Dünyanın Sultanlığı”nın en son sayfasının kotlanışı değildir. Daha sonraki sayfaları da kotlanacaktır ama şimdiki kotlama; “2. Dönem Kotlaması” olarak nitelendiriliyor.

 

Dünyanın yaratılışından bugüne kadarki toplumların çalışmalarını, “1. Dönem Çalışmaları” olarak kabul edersek; “2. Dönem Çalışmaları”, “2. Tohum” olarak dünyaya ekiliyor. Tohumların yarınlara kotlayıcı olduğunu mutlaka bilmenizi isterim. Bugünün insanı, dünün insanından çok daha güçlüdür. Herkes kendini tanımalıdır. Tanısın diye bekledik.

 

Bilir misiniz ki dünya yaşamlarında, dünyaya görev için gelen Birlikler’in çokları, bugün sizi, sizin yüreğinizde dinleyebiliyorlar. Yani onlar, artık siz olup sizde hak edilip dillenebiliyorlar. Yani sizler varsınız ve onlar sizde var olabiliyorlar. Bunu bugün burada bulunan Yüceler’imiz hak etiler ve var ettiler.

 

Bu ne demektir? Ses, Allah’ın sözsüz ışığıdır. Söz yok da ses varsa eğer, bu bir ışımadır sadece. Söz, sesi kotlar. Söz, ses olup kotlandıktan sonra ışık kayda girer. Işık kayda girdikten sonra BİR’in Kürsüleri’nde Göç Kapları (taşıyıcı bellek kotları) tohumlanır. Bundan sonra  doğum, Allah’ın tohumuna giriş olur.

 

Ve sizler, bu gün burada olanlar, temiz tohumlar olarak doğan Birlikler’imizsiniz. Her biriniz, “BİRLİK” olarak buradasınız. Netice şu her bir Can, birleşen gözdür. Sizin geçmişiniz, sizde vardır. Hepiniz, DNA kotlarınızda kayıtlı olan Bilgeler’inizle birlikte buradasınız.

 

Bugün burada yarın her bir yoğunlukta var olacak olan Bilgeler… Ama sizin de kendilerinde bulunacağınız o Bilgeler ve her biriniz, Bütün’e hizmet için çalışacaksınız.

 

Beden, bu nedenle “Öz Görev” taşıyacak. Yani bugün benim bedenim burada ama yarın benden öte bir benin bedeni burada olduğunda, o bedende ben yine Hak olup çalışacağım. Bu kesindir.

 

Ve şimdiden öte bir şimdide, BİR’in sessizliğinde, Büyük Kütle’yi kotlayabilen Birliğim, “Dünyanın Ruhsal Meclisi”ni kontrol edebilecek düzeyde ve dürümdedir. Bu Ruhsal Meclis, bir kottur. Tohum olan bir kot. Ve bu kot, İmparator olarak, Göç Kapları’nı Tanrı Kaynağı’na indirebilir.

 

Sevgililer, ses alıp verebiliyoruz. O halde, “İkinci Tür Çalışması” başlamıştır. Ses verebiliyoruz ama alabiliyoruz da. O halde burada artık bilginin alıp verilişi kolaylaşmıştır. Herkes ne sorarsa yanıtı kendi özünden ona ulaşır. Verdiğiniz her bilgi, sizin bildiğinizdir ve verebildiğiniz, alabildiğinizdir. O halde hepinizin yapmasını beklediğimiz ki bu çalışma çok önemlidir; kendi bildiğinizi, kendi yüreğinizden alın ve dinletin. Dinlettiğiniz, sizin kendi yoğunluğunuzda var olan tüm Bilgeler’in, soy olarak kotlanmalarını sağlayacaktır.

 

Benim geçmişim, bendir. Her birimizin geçmişi kendidir ve her bir Bilge bir dürümdür ama bu dürüm, Bütün Kütle’yi kotlayabilen bir “TÜR”ün, çalışmasını devreye almıştır.

 

Burada bulunan her birimiz, kendi gen kotlarımızla buradayız. Benim gen kotlarımda, benim tüm sayfalarım kayıtlıdır ama benim sayfalarım, dünya ile sınırlı mıdır? Hayır!… Sizin sayfalarınız dünya ile sınırlı mıdır? Hayır… Ama benim, bütün kötülükleri önleyebilecek olan tohumlarıma, benim torbamı açabilmem önemlidir. O tohumları, torbama çekebilmem önemlidir. Hepiniz için bu böyledir…

 

Hepiniz, kendi çalışmalarınızla, kendi geçmişinizi seslendirerek, kendi yoğunluğunuzu kontrol ederek, kendinizde meknuz olan ışıklarınızı kayda alarak, onlarla BİR olup Bütün’e hizmet etmelisiniz. Benim yaptığım budur.

 

Ve bir sayfa okunduğu zaman; o sayfa, sair sayfalarda da okunur. Yani ben bir okuyucu olursam, benim okuduğum, her bir sayfada okunur. Çünkü ben artık “Bilgi Kotu”yum. Çünkü ben artık yol açıp, yol kapatanım. Çünkü ben artık “yarın” olanım ve ben, zararı önlerim. O halde her birimizin yapması gereken budur.

 

Sayfa sayfa bilgi veriyorum burada. Bu bilgiler, sizin Yüce Cemaatlerinizin, size ilim olarak dinlettiğidir. “Nerden, nereye!?...” diyeceksiniz. Çünkü ben, ses verirken cemaatlerinizin hepsi benimledir. Her bir cemaat, şu anda bende ses olmaktadır ve ben sonsuz sır olan bilgimi, ışıkla dillerken, hepsi sizde dillenmektedir.

 

Ulular, ben Ara Kapı değilim Bütün’üm. Bunu bilin. Ara Kapı, Sanal Boyutlar’ın ışığını size açar ama ben, Bütün’ü size açarım… Niye? Çünkü ben, Amon Tohumları’nın kontrolünü de kurabilirim. Çünkü ben yarını “Kati Kotlamalar”la yarattırabilirim.

 

Dünya dışında ve dünyada, “Birlik Ailem” Bütün’e hizmet etmiştir… Bugün dünyada olan ben, Birlik Ailem ile birlikte çalışırım. Birlik Ailem, toprağa inmiştir, buradadır. Ve hepiniz, “Birleşik Ailem” olarak buradasınız. Çok mutluyum ki burada bugün muktedir olarak görev taşınmaktadır.

 

Sevgililer, “2. Dönem Çalışması”, artık “Mutlak Kutsal Işık” ile yapılacaktır.

 

Sultanlar, her biriniz, şunu da net biliniz ki 20l0 yılı Öz Görevin yapıldığı, teknolojinin kontrol edilebildiği yıldır. 20l2 diye beklenen aslında 20l0’dur. Bu kesindir. Bu güne kadar herkese bildirilmiştir. 20l0…  Ama kimse 20l0’u kendi yoğunluğuna çekemedi çünkü, yarını kotlayacak dürümü yoktu. 20l0’u kendi yoğunluğuna çekemeyenler, 20l0’dan öteye kendilerini kotladılar. Bu da onların, kendi yoğunluklarının, tebliğleri kontrol edebilecek ve hak edip dilleyebilecek dürümde olmamalarındandı. Ama her biri 20l0’da başlayan bu süreci, 20l2 yılında kendi yoğunluklarına çekip, kendilerinde BİRLİĞİ, teknik olarak dilleyebilecekler.

 

Sevgililer, kontrol tam olarak kurulmuştur. Bu kesindir. Bunu bilmeyen, BİR’i bilmez canlar.

 

Sabah sabah derim ki “Alın bilgiyi.” Herkes uyanır çeker. Sabah sabah... Ama derim ki “Uyanmadan alın bilgiyi. Uyandığınız zaman anlamsızdır bütün bu bilgiler size… Ama uyanmadan aldığınız bilgi nettir, açıktır ve hepinize bu bilgileri, sabah erkenden bildirilirim.”

 

Türlerime, tohumlarıma, yoğunluklarıma, ışık vermem, BİR’e ve BİRLİKLERE ve tüm sessizliklerdeki seslere ışık vermemdir. Benden öte bir ben yok ki Can! Hepsi ben ve ben hepsiyim…

 

Şafak söktükten sonra, Allah’ın Tohumları, kendi yoğunluklarına geçerler. Artık orada Rahman, Rahmin Huzuru değil, Kati Kayıt yapacak olanın ışığını dinlemeye çabalayandır. Ama o ışık, bizim yüreğimize hep seslenir, şimdiki gibi ve ben, “Tanrı’nın Ruhu” olarak ve “Kuran” olarak ve Kutsal Işık yakarak geldiğim dünyada, emin olun ki “Evrenlerin Gözü” olarak buradayım.

 

Evren görür mü? Görür. Bende görür. yücelik iyiliği, kötülüğü diller. Benimle diller ama ben, bende olanda, her bir sesi seslendiririm. Bunu bilin. Şu anda yapılan çalışmaların amacı bu mu? Hayır. Kimse, “Rahman’ın Rahmi’nde” kendisini hak etsin de dillesin diye beklemiyorum ama dilleyen, dileyecek; dilleten, dilletecektir.

 

Şimdiden öte bir şimdide, ezip geçmeden… Ama hasatı yaptığınız zaman korku kalmadan, Yüceler’in cümlesinde insan olduğunuzda, bütün kötülükleri aşacaksınız. O zaman Sultanlarım görevlerini anlayıp yapacaklar… O zaman ben,  “İNSAN” olan, hepiniz olup çalışacağım.

 

Ağır ağır Bütünlükler kurulacak. Ağır ağır, Rahman’ın Kuranı okutulacak. O Kuran bilgimdir canlar. Bitki, hayvan ve tüm sayfalar beni süptil dürümlerinde dillerlerken, “Yaşam Kotlaması” yaptığımı, asla anlamazlar ama Rahmin Huzuru’nda beden olanlar, mutlaka “Rahmin Kaynağı’na” vardıklarında bilecekler.

 

Burak, toprak içindir. Tohum eker ama Burak, bizsizse eğer kulluk yapamaz. Bugün Burak yok, Erim burada. Burak’ın sessizliğinde ses verdik Erim’e. Burak burada olsa Erim seslenmez mi? yine seslenir ama bilmenizi isterim ki Burak, Sultan olmak isteyecek, Skype Çalışması’na katılacak. Katıldığında bizdedir O da. Bunu bilin. Eğer Burak, Skype Çalışmanıza katılırsa, “Yaşam Kotlaması’nı” sürdürecek ama sessiz ve sınırlı katıldı. Yarın için daha güçlü katılmasını umarım. Bundan sonraki çalışma bu şekilde sürsün dilerim.

 

Burak göz olur, söz olur. Bu hepimizin sonsuz sır olan bilgimizin dillenişidir. Erim söz olur, ses olur bu yine Bütün’ün seslenişidir. Biz buyuz be canlar…  Ses vermeyenler kul olmadılar mı? Hasattır hepsi de canlar. Bizsiz değiller ki! Erim, BİZ olur seslenir, Bütünlük BİZ olur seslenir, Peker Babamız BİR olur seslenir. O, BİR’dir canlar. Ama BİZ’dir…

 

Ete giren hana girer. Emin olun Ana Kapı’dır han. O han burasıdır. Bunu bilmeyen burada kayıt yapamaz. Kayıt yapması aşkla olmalı, şavkla olmalı, şevkle olmalı. Evrenlerde sevgide olmalı O. Sevgide olmalı, BİZ’de olmalı. Biz Kuranlar, her yerde var olanlarız Canlar.

 

Türkiye Toplulukları bizimdir. Bu toplulukları, dünyaya girdaplarından soktuğumuz sürece girişler sürecektir ama bu topluluklar; dünyayı, yıldızların ışığına muktedir olup katmalıdırlar. Emin olun ki katılış başlamıştır.

 

Selvi Boylular, İlim Sayfalarım, Işık Kotlarım, BİRLER’im, Birlikler’im… Benim sözüm, sesim herkesedir. İyi ki, iyi ki hak ettik de dilledik. Ailem burasıdır benim. Bu Aile, insanın, ilimle dillediği en Yüce Aile’dir. Ve bu Aile, ağır yük taşır ama taşıdığında her ses, hafif bir sırdır onda ama biz orda umuduz. Tüm insanlık için Umut! Umut! Umut!...

 

Aileme sevgiler, saygılar sunmak istedim canlar…

 

Sevgiler Hepinize…

 

Deşifre Eden :  Nursen KAYAOĞLU

 

Süper İnsanlık Realitesi Derneği

 

 

YAŞAMAK VE YARINLARI YARATMAK

Bütün kotlar, teknik olarak sesle meydana getirilir. Ses yaşamın kontrolunu kurarken, kati kotlamalar ile dünya sonsuzluğunda yarınları da yaşamlara çeker. Yarınlar, Atlanta Otaklarında ışık yakan Birlikler tarafından yaşamlara çekilerek kontrol edilir. Sessizliğin seslenmesi denilen bu çekilişte, hastalıklı bilgiler kati yaratıdan ayrıştırılır.

Tohumların yoğunlaşması ile birlikte, Dünya Ana Kaynağı, dünyayı yaşamlara kayıt eder. Birçok İlim Sayfası, hatta İlim Hakimi, dünyaya ışık yoğunlaştırmaya inerler. Işığın yoğunluğu, sesle kontrol edilebilen kotların yoğunluğudur.

Tohum ektiğiniz zaman, ekilen bilgidir. Ektiğiniz ve Zaman Kaynaklarına kati yaratıcı olarak dikte ettiğiniz Diri Yücelik’le, Birleşik Işık yaratılır.

Cennet, teknik olarak sizi yoğunlaştırmak için “Birlik Teknik Yaşamları”nda yaratılır ve sonsuzlaştırılır.

Cennetten söz etmişken bilinsin isteriz ki; her yürek, kendi yeşilini ve yeşillerinin her bir sessizliğini yaratmak üzere kontrol edilir. Yeşil renk, cennetin rengidir. Yeşilde Mushaf vardır ve zaman yoğunluğu vardır. Hasat yapıldıysa hasat vardır. Her Rahm’e hakim oluş vardır. Ve orada, zamanı yaşatanlar, hakiki yoğunlukları ile birleşerek zeki yolcular olurlar. Tohumlarını dünyaya taşırlar. Mısralar dillenir yüreklerde. O mısralar, dünyanın ışık yoğunluklarının, tahditsiz olarak dillenmesidir. Çok huzur bozulur ya da çok huzurlu bir dünyada yarınları yaratmak üzere cevhere ulaşılır. Her ikisi de dünya yarınları içindir.

Ekmek, Allah’ın yüceliğinde pişer. Ekmeği yapan, artık dünyada kontrol kurmuş olandır. O kendini hak etmiş ve kendi yoğunluğunda muhakemesi kutlanan bir Can Teknik Tohum olmuştur.

Dünde yapılan, bu gün de yapılır. Bu safhada artık dünya, Asal Yaratıcı olmuştur ve zaman kontrolu kurulmalıdır.

Zaman kontrolu, Allah’tan başkası tarafından kurulmaz. Allah, diri ve hakiki yoğunluklarını Düzen Kaynakları’ndan dünyaya indirir.

O sorumluluğu istekli olanlar taşırlar. Herkes, Allah Tekniği ile Birleşik Işık Yakamaz.

Son Sultanlık’ta yanan ışık, dünyanın ışığıdır. O ışığı asla söndürmemek gerek.

İnsanlık adına yanan ışık, Allah Işığı’dır. Çünkü Allah, Ata Kaynaklar’a güç katarak, dünyaya görev taşıtmaktadır.

Ekmek pişirildikten sonra doğan gün, yeni bir cevheri güçle doğar. O günde, bir tek Tanrı vardır. Tanrı, Ana Kapı’dır. Yarınları kotlayıp kontrol kuracak olan Düzeni yoğunlukla dinletecek olan ve zamanı yaşamlarda kontrol edecek olan dil, Allah Dili’dir. Allah ses vermez ama dilde dinlenir. O, kendi yüreğinde ses olur ve Zaman Kotlaması yapanlarda dillenir. İşi bilen bini birde dinler ve zoru bilir. İşte sorumlu olmak böyle bir şeydir.

İtibarı yüce olan diller, dünyadadırlar. Onlar kontrollu bilgi vermektedirler. Onların Allah Tekniği ile dillendirdikleri her ses, Büyük Kütle’yi yaşam sayfalarına çekmektedir. Büyük Kütle, Bütün’ü cevhere çeken kütledir. Orada Ata Kaynaklar vardır ve Sanal Yaratımlar vardır. Amin... Orada Cennet Kaynaklar vardır. işi bildiğiniz zaman cemaatleriniz, cevherde cennet yaratırlar ve o cennetlerde Kuran okurlar. Okunan Kuran, Allah Kuran’ı olur. O kuranda İnsan olur ve sonsuz sır olan yolcular olur. İşte o insan, ışıkları kotlayan; insan sayfalarını yaşam kotlaması için kayıtlayan ve zaman yoğunluklarında diri yüceliklere varan bir sonsuzluktur.

Dünya, Atlanta Ana Kaftanı’nı giydikten sonra, artık orada insan yoğunluğu oğul vermeye başlar. Hala dünya biz ve biz dünya olamadıysak, ışık sınırlanır. İşi bilen Allah’ı bilir. Allah Ana Kapı’dır. O kapıdan geçmek için insan olmak gerek. O kapı, ışık yoğunluğu ile açılır. O kapıya varan, insana varır ve insanlaşır.

Şefkin işi ışktır. Işkın şerde kaydı yoktur. O, şafkı diller ve dinler. Orada Ana Yarın vardır. Ana Yarın, Ana Sayfa’dır. O sayfaları okudukça Düzen’i kurarız. Sınır aşar yüreklere kotlayıcı kayıt yaparız. Zinnur’a cevher olur yarın oluruz. Şimdilik bu...

 

Süper İnsanlık Realitesi Derneği

  
  Bugün 31 ziyaretçi kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=