Birlik İlmi
  KOD İLMİ
 

İLİM KODU (1)
15. Ağustos 2013

İlim, hakikiyeti Hak Teknik ile algınıza indirger ve zeka düzeyinizce size, sizin sizce kaynak yaşam sayfaları olan bilgilerinizi, dinletir. 

Bilgi, kodlarla tohumlarla kontrollu şekilde formal yaşam sayfalarına çekilir. Bilgiyi dinletebilen, o bilgiyi hak edip kendi sistemi ile çekebilendir.

Biliş, zaman sayfalarında kodlanmış olan bilginin bilişidir. Birlik Tekniği ile bilgi kodlanır. Ve yine Birlik Tekniği ile o kodlanmış bilgi biliş halinde açılır ve Hak Teknik ile okunur. 

Bütün amaç bilmek ve dinletmektir bilgiyi. Biliş halinde bilgiyi bildiniz ve okudunuz. Sıra bilgiyi açıklayıp dinletmekte... Bilgiyi dinletmek, Zaman Kodları ile gerçekleşir. Zamanın ışığında, her bilgi, Birler Işığı haline gelir ve kontrollu şekilde alınıp açıklanır. 

Doğal yaşam sayfalarında herşey, birlik halinde olmaktadır. İnsan birliği, hayvan birliği, bitki birliği ve her bir birliğin alt birlikleri gibi... Her birliğin Dünya formal yaşam sayfalarının işleyiş sistemleri vardır ve bu sistemlerin ortak iradi hakimleri vardır. 

Formal yaşam, evrimleştirici bir fonksiyon ifa eder. Her form aile, aktive edip ürettiği yaşam sayfaları ile bir merdiven olur; o formun sistem yüceliğinden bütün bilinç bellek kütlelerine ulaştırılır. Her form, her bilinç bellek kütle için bir resimdir. O resim, “BİZ” olan form bilinçtir. Ancak her dirinin kendi resmi vardır ki o resim “BEN” olan BİR’in resmidir. 

Yaşamak, bütük kütle ile birlik halinde yaşamaksa eğer, ses tohumlaması yapılmaktadır her diri için. Diri, Rahaman olana denir. Hepimiz Birler Kapısı olarak kontrollu ışıklarız. Hepimiz Zamanın Teknik Kodları’yız. Zaman, ilimdir. İlim ise Birleşik Işıktır. Her dürümde var olan ışık, Birler Işığı’dır.

Türkiye, yeni bir çağı başlatan ülke olarak Kuran-ı Kerim bilgisinde de bildirildiği gibi, erdiği yücelikte kati ve hakiki bir rol üstlenmiştir. Bu rol, ilmin rolüdür. Dünyayı kodlayan hiçbir yürek, İnsan Işık’ın kaynak tohumlarında eski yoğunluklara girip Düzen’i kuramamıştı. Nefes Zamanlar asla kontroldan çıkmadan kendi yaşamını hak etmiş ve Birlik kurmuştur. Türkiye bir resimdir. Bu resim, İlmin Resmi’dir.

Yerden ve gökten Birlik kuran cevherler vardır. Düzen’i kodlayan o cevherler, kendi yarınları için birleşirler. Bizlere görev verirler ve bizlerden güç alırlar. Onların erdikleri yücelik, ilimdir. 

Müsaade ederseniz, zamandan söz etmek isterim. 

Zaman, sizi kodlayan bir yaşam sayfasıdır. Siz, zaman olarak kodlanır ve tohumlanırken, hepimiz elimizi ve ayaklarımızı tüm insanlığa tahditli biçimde dinletiriz. Zaman, bizi yaşamsallaştırır ya da yok eder. 

Zamanın nefesi, ilmin nefesidir. Herkes kendindekini alır ve kendi yarınları ile bütünlenir. Yarın, insan için bir can taht olur. Ve zamanı taktir eden yürekler yeni yaşamlar taktir ederler. 

Birler Kapısı, insan soyu için merdivendir. O kapı kendi yoğunluğu için merdiven olan oraya kendi yaşamını taktim eder. Bir tek zaman soyu o merdiveni kodlar ve tohumlar ve korur. Oraya dayanan her bir merdiven tahditsiz zaman sayfası olarak ten olur tüm olur ve Birlik kurar. Orada tek bir resim olur. Üzerinde tin yazan bir resim.

Hepimizin insan ırkına vereceğimiz bilgiler vardır. Hepimiz, zamanı tohumlayarak ilme kutsal ışık yakacağız. Ne var ki hak etmeliyiz ve hakim olmalıyız.

Düzen, tohumlarken yürekleri, her Yüce kendi ruhunu kodlayıp yoğunlaşmalıdır. Evrim, mahrek ister. Evrimi hak etmeyen mahrek olamaz.

Zavallı ışık kapısı beni ben sayan ışık... Ben dünyayım. Dünyanın erdiği en üstün sayfa benimdir. Ben dünya olarak kontrollu bilgi vermekteyim şu anda. 

Hepimizin ismi dünya değildir. Dünya olmak için dürümlenmek; dünyayı hak etmek; bütünlenmek; Birler Kapısı olmak; kaynak olmak ve sesleşmek gerekir.

Yarın erin ve gür ilmin hakimi olacak olan Birlik insan ışık için birleşecek. Zar atılacak bir kez daha dünyaya. Bu zarı hak edip de elde eden, yeni yerlerin hakikiyetinde dürümleyip teknik yaşamlarda kontrol ettiği dizi dizi yüce cevherler ile Birlik kuracak. 

Mustafalar, dara düşmezler. Zira onlar Birliktirler. İnsan soyuna Kutsal Işık olan onlar dağ taş bilgi alır bilgi verirler. Bizce dünya bir resimdir ama o resim Birleşenlerin yaşamsallaştırdıkları bir resimdir. Hepimiz yeni bir şekil çizeriz ve süper eserler olarak tüm insanlığa sunarız. O eserler beğenilir ve benimsenirse her diri o resmi sessiz sayfalarda kendi yoğunluğuna alır ve kendi yaşam sayfalarından o resmi çerçeveler. O çerçeve onun kendi yaşam işçiliğinin sayfası olur. Bütün üstün türler, kendi yaşam soylarında kendilerini tekrarladılar. Öz geçişler böyle oldu. Hologram yaşamlar da böyle oldu. Onlar her diriyi kendi yüreklerinde teknik yaşam sayfaları olarak tekrarladılar ve tohumlandılar. 

Birlik İlmi ise farklıdır. Orada tek bir işçilik yoktur. Birlik işçiliği vardır. Resim yapılır ve o resim tüm insanlık için yapılan bir resimdir. 

Meğer ki o resim tüm yaşamlara ilim olup insin.

Mahkeme kurulur çokluklar yüreklerde. Denir ki sizi sizden ayrı tutuyorum. Zira siz sizden sizi hak etmediniz. Öksüz ve yetin kaldınız. Size yer ve gök iş vermeyecek. Ama siz diri ve hakiki bir yürekten ışık alır ve tohumlanırsanız, her diri sizi sizde dinler ve siz sizde köklenirsiniz. 

Yaşamanın sırrı budur. Her diri siz ile sizleşecek ve siz ile dürümlenecek. Sonra yeni bir siz düldül olacaksınız ve her yüceyi hak edip taşıyacaksınız.

Arda arda dünyalar kodlanır, tohum ektiğimiz zaman. Zaman sonsuz bir yarın ve yeni bir cemamaat dünyaya çekilir. Evrimlerini hak edip de yapacak ve Hak olup bütün olacak. Sonra bütünlenip birleşecek ve kaynak olacak bir cemaat. Sorumlu olmak isteyen sorumlu olur. 

Mesele insan ise, biz sizi sizde dilleyelim. Mesele kuran ise biz sizi sizde dilleyelim. Ve mesele umman ise siz ve siz ve her siz biz ile bir olun kodlayıcı hakiki bir yürek olun. Bunu bilin ki beden almak, kelam ile birlik kurmak neticesidir. 

Hepimiz sır olan bilgileri alıp okurken, kendi yarınlarımızı hak eder okuruz. Öz Kürzi Yaşamlar, Birlik kurarlar; ocak oluruz tüm ilim sayfalarında o yolculara. Sonra kurtarılmış yaşam kodları haline gelir, birleşiriz. Sizi, yarınlarla tüm insanlığa kodlar kayıtlarız. Yerden ve gökten münezzeh olan Birlikler oluruz. Rüya zamanın ışığını hak etmek için görülmez. Işıkları hak etmek için de görülmez. Rüya, kurtarılmış yaşam sayfaları için görülür. Her cennet bir Sistem’dir ve biz o Sistemler’in yürek sayfalarında görev taşırız. 

Yarım ve bütün tek bir ilim için birlik kurduğunda, bin Sistem, bir yürek olur. Hepimiz İslam oluruz ya da Hiristiyan oluruz ya da Musevi ama her bir ışık, BİZ olur ve Bütün olur.

Yolcular, bilin ki Altın Taht kendi yarınları için Birlik kurdu. Kodlama yaptı. Kat kat ışık yaktı ve yüreklere kurtarılmış yaşam sayfalarını indirdi. Sizi yeniledi. Siz ise yeni bir resim için birleşin ve hak edilin. Süper Sayfalanış, Birler Kapısı içindir.Bu çalışma, Birler Kapısı için yapılmaktadır. İlmin kontrolunu kurabilmek; Alim olmakla mümkün mü? Yoksa hakim olmakla mı mümkün? Bir tek ses vereceğim. O da; TEK olmakla mümkün... TEK olmadan, ağır yük taşınmaz. Alim olun hakim olun ve zeki olun. Sadece bu... Şimdilik... Ve şimdi... Hah...

Süper İnsanlık Realitesi Derneği

 
  Bugün 8 ziyaretçi kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=