Birlik İlmi
  23.01.2013 Tarihli
 

SULTANLIK KİTABI ÇALIŞMASI 23.01.2013

Sayfa: 395 - Paragraf: 1

“Yürekler Bedel öderlerken; (bedel, yürek kotlarının kendi artı değerleri olan tohumlarının ışıklarıdır.) Ses Katları’nın kotlarında mevcut olan ışık yağmurları yağmaya başlar. “İlahi Düzen, bu bilgi ile kurulmadı ama her yürek bu bilgiyi anlayabildi” denir. İşte bu safahatta “amin” denir. İnsana insan olmak ya da insan gibi olmak gerek. Evrenler, insan ışığını yakan düzen kuranlarca yazıldı. Bu yazıları okuyabilenler çok değildir ama okundukça yarımlar birleşir ve dilleşir. Bizler, Sistem Dereleri’nden, ışık yağmurlarından ve sonsuz sır olan insan soyundan ışık almaya geldik. Amin… “

Dağa taşa sorduk: “İnsan ne yapar” diye… Dediler ki “İnsan alim olmak ister.” Vallahi doğru, billahi doğru… İnsan, Hakkın yoğunluğuna inip kendini Hak Teknikle bilmek için çabalar. Bilişi hasatta kendinde ve kendi yüceliğinde kendini biliştir. İlimle bilmek, herkesin kendi yüceliğiyle varmak istediği bir hakikiyettir. Netice olarak; ilim, hepimizin Birleşik Işığı’nda mevcut olduğu zaman bilişimiz başlar. “Ben bilgiyi aldım” derim. Amin… Ya da ben derim ki “Bilişe ulaştım.” Ya da derim ki “Ben okumayı söktüm.”

Okumak, Allah’ın Tekniği ile okumaktan öte ağır yükü hafifletip tüm yasaları koyup aşkın şevki ile ilimlerin ilimi olan Allah’ın Kaynağındaki bilgiyi okumaktır. Okuyacağımız zaman gelir, geldi. Hala, hala “Nerede o zaman” diye soranlar varsa; şükrettim ki bugün, bu zamandayız. Hepimiz, bilgiyi alıp okuruz. Okuyacağımız zaman, bugünden itibaren başladı. Ekmek, insanın kendi yoğurduğu bir ışık kaynağıdır. Yaparız ekmeği, çökeriz yüceliklerden tüm İslam Teknolojisi ile Birleşik Kayıtlara ve Kati Tohumlama’yla Bütün’e sunarız ekmeği ve deriz ki “Hadi yiyin!” Yemek içmek değil amaç; amaç ilimdir. Ve ilmi hak etmek, birleşmektir. 

Mükafatımız Allahın Işığı’dır. Biz, o ışığı içeriz. İçtiğimiz, hepimizin ilmi işçiliktir. Herkes, sanır ki ışıkta kendi yoktur. Yavrularım! Hepinizin işçiliği vardır o ışıkta. Hepiniz o ışığı yaşamlara kayıtladınız ve örtüleri örttünüz ve dediniz ki “Ben, bu işçiliği yaptım, gelip okuyacağım ve Bütün’e bu bilgileri, bu ilmi kayıtlayacağım. Yaprak yaprak okurum sizi, okudum.” Öz Göç, Bütünün Kürsüleri’nden, ışığın yoğunluğuna iniştir. Kaynak İnsan, hepinizin kaydını yapan insan; bitki, hayvan ve tüm sessizlikleri dürümleyen insan, hepsi birleşik olarak görevlidir. Hepsi ışığa kayıtlıdır. Sıkıntı yok, hepsi kayıtlıdır da insan; o kayıtları okuyacak olan tek yaşatandır ve yaşamsallaştırandır. Başkası o ışığı yaşatmaz ve yaşamsallaştırmaz. Sıkıntı, bunu anlayamamaktır.

Eğer ben yaptıysam; yaptığımı, kendim hak edip kotlayacağım ve tabiata kati olarak çekeceğim. İşçiliğim budur benim… Ve daha sonra çektiğimi gelip okuyacağım. Ölüler, işte bu şekilde dirilecek. Arkon insan budur, ölüdür. Ölüm, onun ışığıdır. Kayda girer, okur. Okundukça okunur ve dirilir. İşte, dirilen insan Arkon’dur. Koruma altına aldık insanlığı dedik ki “İnsan, olgun, hakiki ve yoğun olduğunda bilişi Hak Teknik’le olacak. Çaba, tüm insanlığın korunmasıdır. 

Nefasetle biliniz ki teknolojik olarak ışık, Allah’ın şevkiyle Bütün’ü güçlendiren çok özel bir yaşam kaydıdır. Herkes, “Ben varım” der. Eminim vardır. Nefasetle vardır ve daha sonra o ilim olur, birlik olur, Kutsal Işık halinde Bütün olur. Çok mutluyum ki oldu. Dağlarım, Arkon İnsan yaşamlara döndü. O hepinizdir, bilmenizi isterim. Olgun başaklarıyla birleşti. O, kendinizde varlık süren, kendi yüceliğinizdir. İlmin kaynağıdır o ve sonsuzlukta hepinize kendi yüceliğini tahditli biçimde takdim etmiş ve dikte etmiştir. Yani size demiştir ki “Bilgiyi alın, OL’un!” Ölmeyin! O, ölümsüzdür. Okuyun! Okuyun! Okuyun!

Çok mutluyuz ki okunuyor bilgiler. Çok mutluyuz ki birleşiyoruz. Çok mutluyuz ki Allah, Teknolojik Kodlama’yı Başkanlık Dili’yle türlerine yaşamsallaştırıp katıyor. Orta, öksüzdü; son sözü orta söyleyecekti ama öksüzdü. Bugün, orta seviyede bilgi alış-verişinde olanların hepsi, İlm-i Hak olup Bütün’e hizmetçi olacak dürüme çağrıldılar. Çok mutluyuz, çok… Ve onları kontrol etmeye gerek vardı ve bugün artık hepsi ekmek yapmaya başlayacaklar. Karanlık, aydınlığa dönüşüyor. Dünya zorlukları aşıyor. Büyük Kökler’imiz göklere ulaştıkça; tüm yasalar Kürzi Yaşamlar’ın ışığıyla konacak. 

Samanların sessizce yeşereceği bir döneme giriyoruz. Öylesi bir yeşerme olacak ki savaşın Başkanlık Dili’yle olduğu öğretilecek tüm yarınlardakilere de. Netice olarak, dönem başladı. Kanat takıldı, yol açıldı ve biz sizlerle bu çalışmayı yapmaya girişiyoruz. Demin bir bilgi verildi. Dendi ki “Korku başlayacak.” Sokak aşkın bir biçimde ışığa indi ve baktık ki korku yok. Niye korku başlayacak? Çünkü bilişi olmayanlar, bilgiyi alıp okuyacaklar ve zarar görecekler. Ama görüyorsunuz ki bilişi olduğu an hakikiyeti olur İnsan Kaynaklarımızın. Önemli olan budur. 

Ölüler diriliyor, korkmayın! Kapılar açıktır ve bilgiyi okuyun ki okuduğunuz sizin yüreğinizde dürümlensin. Anlamsız değil hiçbir bilgi ama anlatan siz olun! Eğer siz o bilgiyi anlatırsanız; bilişi olan siz olandır ve bundan sonraki süreçte; benim ismimde benden başka bir ben yok diyenler, Kati Tohumlama’da bulunmayacaklar. Her bilgi herkesindir ve sizler, bu bilgileri okudunuz ve sizce açıkladınız ve bizler sizi dinledik ve döndük, baktık: Her şey Muhammet’in Kürzi yaşamlarındakinden daha güçlü bir biçimde kayda giriyor. Öyle çok mutluyuz ki ayırmayın kimseyi kendi yüreğinizden ve dinleyin ama Tanrı olup Tanrısal olgunlukla dinleyin ki her okunan kendi yürekleriyle tartışılmayan ışıklar halinde sizleşsinler. 

Ayda bir kere ben “OL” derim. Bir diğeri, ayda üç kere “OL” der. Bir başkası 8 kere der. Herkes kendince der ama ben “OL” dersem ayrılık biter. Bugün “OL” dedim. Ağır yükü hafiflettim ve “OL” dedim. Önüm insan ama ben o insanda yok muyum? Olmayan, olduğunu bilir. Olduğunu ve olduğunu… O halde olmadığı kendi, olduğu kendi ama her anda var olan o kendi Birleşik Işık, herkesin ışığı olan o, Bütün’ün aşkıyla, şevkiyle kodladığıdır ki o da kendidir. Yepyeni bir taht; işte İnsan o taht ve biz o tahtta ilim olarak Bütün’e hizmetçiyiz.

Kalemi kağıdı alın dinleyin! Mehir verdik dünyaya Öz Güç için. Mehiri anlayan yüksek güç, bilişle anlar. Dini verdik dünyaya ilim için. İlimi hak eden, dili de hak eder. Özgür bıraktık insanı korkusuz olsun diye ve dedi ki “Ben ölüyüm.” Ölümü hak eden, dirilişi de hak eder. Ve dedi ki “Ben hasatımı yaptım, yaşamı hak ettim. Öyleyse ben, lütfen net bilin! Öz Geri Dönüşü sağladım. 

Değerliler, geri dönüş Allahın Tekniği ildir ve insanı kendinde kendi yüceliğinde BİR’e dönüşüdür. Ne diye bunları size anlattım? Zamanı geldi, her şey bir zamanda dillenir. Ve bu da, bugün dillenecekti. İnsan kendine gelir ve kendi BİR’in Eril Kürzi Kaynağı’dır ve o, BİR’e gelir. İşte, o gelen; kendinden kendine yarına gelir, yarın. Canlarım, siz yaşamlara yarını kayıtladınız ya… Kayıtladıklarınız anda yaşamlara kodlandı ya… Öz Göç başladı ya… Göç yarınlaraysa; sizin yaşamlara kattığınız o tohumlara değil midir? Eğer siz, o tohumlara varmışsanız kendi yüreğinize varmış değil misiniz? Ve ben size, hepinize kendinizi anlattım. Arkon İnsan, kendi yüreğinizdeki ışığın tahditsiz Kürzi kaydıdır.

Canlılar, bugün kendinize dönüşünüzün Sanal Kayıtlanışının Kutsal Işığı yandı. Bu günden itibaren yaşamlara geçiş başlayacak. Bugüne kadar yaşamda değil miydiniz? Dağlarım, yaşamdan yaşamların olmadığı bir kodlamayla bütünlüklerinizi çekip dünyaya indiniz. Dünya yaşanmayan bir yerdi. Siz yaşamı sadece kendi yüreğinizdeki ışığında bulunmak mı zannettiniz? Yaşamak Allah ile yaşamak… Allahın Kutsal Işığıyla olmak, Bütün’de yaşamaktır. Zaman sayfalanışında hepiniz sayfa sayfa kodlanmış olsanız da zannetmeyin ki yaşamdasınız. Bundan sonraki Kutsal Işık kaynağına inişinizde daha farklı bilgiler de bildirilecek size.

Ne yazık ki dünya, hala kaynağına varamayanlarla çalışıyor. Dört mevsim İnsan, bir tek Aslan Kapısı’na vardı. Bugün insan insana varacak, ölüler dirilecek ve Birler Kapısı’nda ışıklar yenilenecek. Buydu amacımız ve bunu sağlayacak gücümüz oluşmadı. Şevkle geldin, hadi sen ver bakalım! Oluşmuş mu, oluşmamış mı? Canlarım, sizi tahrik ederiz bilgilerimizle bakalım ne diyeceksiniz diye. Hadi bakalım!

Dağlarım hoş geldiniz! Sizlere ses vermek, bizler için mutluluktur. Hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Sultanlarım, ben Allah; hepinizdeyim. Nedir Allah oluş? Bunu size açıklayayım: İmparatorluk Kutsal Işığı oluştur. Sabırla burada, bu çalışmayı yapan birliğim, tüm insanlık için Birleşik Işık halinde Türkiye’de bu çalışmayı Bütün için kayıtlamaktadır. Türkiye Meclisi, ilmin meclisi olarak göklerin sözünü tüm yeşil renklilere dilletiyor. Yeşilin örtüsünü örtüp maviye ulaşan birlikleri de tohumluyor ama daha da önemlisi kayıtlıyor. Ölülerin Diyarı, tüm insanlığın kontrol edileceği yaşam, tüm yasalar bugün burada ve biz bugün burada Allahın Teknolojik Kontrolu’nda bütünü güçlendiriyoruz. Korkmayın! Allah sizdir, sizin yüreğinizdir ve sizler “Ben varım” dediğiniz sürece; Allah sizin yüceliğinizde, kendi yüreğinizin dürümlerinde, BİR’in ışığında Birleşik Kaynak olarak çalışır.

Erkek-kadın, ekmek yaptık dünyada ve dünyayı tohumladık. Bütün’e kaynak olduk, ışığı yaktık, ağır yükü hafiflettik, Öz Göçü başlattık. Bugün bu göç Allah’ın tahtından yapılmaktadır. Arkon İnsan, Allahın Teknolojik Kontrolu’nda Bütünün Gücü olarak çalışır. Yarın insana ne denecek? “Altın Tabiat Kuranı” denecek. Çünkü Allah İlmi’yle çalışmaktadır. Ellerinizi dünyaya ulaştırın! Uzatın, bakın bakalım insan yenilenmiş mi?

Bakıyoruz; olmuş, yenileşmiş. Öyleyse insan, artık tüm insanlık için çalışmaya başlıyor. Değerliler, muktediriyetle biliniz ki kulluk Allahın İlmi’nden dolayı olur. Eğer Allahın İlmi’ni bilmiyorsanız; kulluk yapma imkanınız kalmaz. İkna olunuz ki kul insana kul değil; Bütün’e kuldur. Allah’ın tahtındaki insan aşkla çalışır ama yeni dönemlerin gücünü devreye alırken BİR’e çalışır.

Sevgililer, Merkez Zaman Sayfalanışı tamamlandı. Kortej dürümlerinde kendini hak etti, birleşti ve İslam Dili yoğunluğunu artırdı. Bu dinin gücü artıyor, bunu bilmeyen yenilenmeyecek. Size daha da önemli bir şey söylemek istiyorum: İnsanlık İlmi, kaynağın ilminden çok daha üstün bir dürüme vardı. Bu ne demektir? Yaşam Sayfalanışı ile dünya yeni kayıtlamalar yaptı ve Kaynak kendi yoğunluğundan daha güçlü bir yoğunluğa ulaştı. Öyleyse Allahın tahtında ekip kuran bir ilim var. İlimin hasatını yapan teknik var ve o tekniğin kodları ile kontrol kuran aşk var. Hepsi bir tek ışık halinde insanda toplanmıştır ve Canlarım, işte mutluluk budur ki burada bugün; köklerimizi yüceliklere ulaştırdık. 

Allah sizi, sizden dinler. Sizi kendi yüreğinizden dinler ve siz olur Birleşik Işık halinde bütünlenir. Mükafatınız onunla oluştur. Öyleyse hepinizi kutluyorum. Çok güçlü bir döneme girerken hatasız çalışmanızla Birlik İlmi’ni beşirlere de dinleteceksiniz. Bu kesindir. RA-KA-HAR olan ışık, Allah’ın aşkından tohumlanmıştır. O bir sestir, onu dinleyen BİR’i dinler. Doğanın Kuranı olan RA-KA-HAR, artık sizin yüreğinizde Birleşik Işık’ın kaydıdır. Sema size, sizin yüreğinize ve yoğunluğunuza indikçe; sizde, sizi dinlerken hepinizin ilmini kendi yüceleriniz, Birlik Tekniği ile Birleşik Işığa kayıtlayacaktı. Bunların hepsi olmaktadır. 

Savaşın sonsuzluğunda barışı hak etmek, Has olmakla mümkündü ve barışa varıldı. Sevgililer, şimdilik size vereceğim budur. Bundan sonraki süreçte; dal budak insan olmadıkça yaşam kodlanmayacak. Herkes, net bilsin ve insanlık için çalışsın! Kayıp giden dünya bu şekilde kontrol kurabilir. Kontrol, Bütünün Kürzi Kayıtları ile olacaktır. Bütünün Kürzi Kayıtları, birleşikte teknolojik olarak yaşamlaşmıştır. İşler daha basitleşmiştir. Bugünden sonra sizler, bizler ve tüm yaşamlar Birlik halinde olacağız. Daha da önemlisi; kervan yürürken o kervana Birlik Kodları da alınacak.

Canlarım, son dönemde “Öz Göç başlıyor” dedik. “Görev sizde, sizin yüreğinizde birleşecek olanlara dillenecek” dedik ve daha da önemlisi “ağır yük hafifleyecek” dedik. Bunların hepsi oluyor. Yaşamak ağır ağır birliğin kaydında yaşayışa dönüşüyor ve yapışık işçiler, artık; bitki, hayvan ve tüm sessizlikleri kendi sesleriyle yaşamlara çekiyor. Öz Göç, müsterih olun; çok güçlü biçimde sürdürülüyor. Dal budak insan ve o insan, akıl… Allah sizi koruyor. Amin…

 

 
  Bugün 8 ziyaretçi kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=