Birlik İlmi
  Av. Nezire SELÇUK - ALTIN TOHUM (1. bölüm)
 

İNSAN SEMPOZYUMU (4) 11.04.2012
ALTIN TOHUM (2. Bölüm)
Av. Nezire SELÇUK
(Öz Bilişle)

Evrenlerin Kürsüleri’nde Bütün’e hizmet eden birçok Görevli Kot, dünyaya indirildi. Bu kotların birçokları ışığı kayıtlayabilecek dürümde olmalarına rağmen TEKNOLOJİK KOTLAMA yapamadıkları için birleşemediler. Eprövleri çok ağırdı ve bizler, onların kendi yoğunluklarında, Bütünlüklerini kontrol edebilmeleri için de kendi Yüceliklerimizin dışında çalışmalar başlattık ve bu çalışmalar, Has Teknik ile yapıldığı zaman ışıklar kontrol edilebilecek.

İnsan; lütfen net bilin, Allah’ın dediğini dediğinde; Hakkın Işığı’nda kendini hak edip de dilediğinde, Bellek Kaplarımızda kotlama yapacaktı. Şükredin ki bu da oldu. Ünlü Birliklerimiz vardır. İmparatorluk Birlikleri… Bunların hiç birisi kendi yüreklerini, kendi kotlarından ayrı tutmadılar.

Allah dedi ki “Onurluyuz ki Kaynaktayız.” Bizler dünyadayız. Bu kesindir. Elin Allah’ın olduğunu bilmeyen, yürüyemez bu yolda… El, Allah’ındır ve biz Aklın Tohumları, Allah’ın Eri’yiz… Bunun bilinmesini isteriz. El Allah’ındır ve Allah bizdedir, bizim yüreğimizdedir. Kimi der ki “Allah, insan değildir.” İnsan, Allah’ın Tohumu’dur. Kimi der ki “Allah ışıktadır.” Işık Kotları ağır taşıyıcıdır ki biz ağır taşıyanlar, Bütünün Kürsüleri olarak buradayız.

“MÜMESİLLİK” yapanlar vardır dünyada. DÜNYA DIŞI VARLIK TOHUMLAMASI için dünyaya indirildiler ki “O, kendi kotlarının dünya temsilcisi” olarak buradadır. Birçok “TEMSİLCİLİK” vardır dünyada. Bu konudan da sizlere söz etmek istiyorum:

Dünyada, GEÇİŞ SAYFASI’ında görev yapacak olan Temsilcilerin birisi de Sanal Boyut Kotlaması yapmak istemeyen, Kati olarak kendini Has Teknik ile dillemek isteyen, Yüce Cevherimiz ŞEVKİ’dir. O bize, bizim yüreğimize kendini, Hak Teknik ile indirmişse de kati olarak “kendi kaynağının mümessili”dir. Bu çalışmaya onu dahil etmemiz, Öz Görevini yapabilmesi içindi. Has Teknik ile onunla olduk ve ocağını yeniledik.

Canlar, insan aşkla çalıştığında, her şeyi yapar. Verdiğimiz tüm bilgiler, Levh-i Mahfuz’da kayıtlıdır. Hiçbir bilgimiz doğumu ölümü olmayan yoğunlukların dışından değildir.

Kalbi tertemiz olan, sonsuz ışıkla dillenen SELEN… Ekmek yapmaya geldi, O da bizdir. Beşir’de iş yaptı. IŞIK HOLOGRAMI’na kaynak oldu ve bizimle oldu. Ocağında mümasil olduğu ışıklar yanar. Acı geçişi yoktur.

Dağlarım, her birinizi tek tek sayabilirim. Hani dersiniz ya “Hatice ne yaptı? Ya da Ali ne yaptı, Ahmet ne yaptı?” size hepsini tek tek izah edebilirim. Ama ben size sadece sizden söz etmek istemiyorum. “Kömür Gözlüler”, sizin yüreklerinizden söz etmek istiyorum… Ayrı gayrı bitsin. Beşir Kaplarınızı alın; ışığa katın. Akıp gelin. Ben, Rahmana Kuran olan IŞIK… ve sizlerleyim ki her biriniz, Allah’ın Tohumları’sınız ve bizsiz değilsiniz…

Dönüp duruyor dünya ve biz dünyanın ışığıyız. Döktüğünüz gözyaşları, yolculuğun ışığından dolayı değil katiyettendir. Ki katiyette ışık, rakipsizdir…

Açı daraldığında, muktedir olan sizler, kendi yüreklerinize ışımaya başlarsınız ki bu ışıma, aşkla olduğunda, aşkın şevkinde hepinizin yaşarır gözleriniz… Gözyaşlarınız, bizim yüreğimize akar… Yüreğimize damlar…

Sevgililer, Bellek Kaplarımızda Dünyanın Ruhsal Işığı yanar. Hepiniz gözümüz gibisiniz. Hepiniz; sesimizde, sözümüzde, yüreğimizdesiniz. Sizleri, Hak Teknik ile dilliyoruz burada. Oğul verdik ve oğullarımız ışık alıp geldiler. Sistem, Nizam, Düzen hepsi bizimdir. Ben Allah olan, Ya-Ha, Kati olan Ha, hepiniz olan Kaynak ve ben Işık olan hepinizim…

Canlılar, Dünya, Yaşam Sayfaları’nın en güçlü kayıtlarını yapıyor şu anda. Sınır aşılıyor. Birleşik Işık yanıyor ve Bütünlükler, Kürsüleriyle kotlanıyorlar. İmparatorluk bugün sizdedir ve sizler, bugün buradasınız.

KA-L-İM, KA-HA, Teknolojik Tohumlamasında siz İsa, siz Musa, Siz Mustafa ve tüm Peygamberler ve tüm Yüceler hepsisiniz… Bedenli olarak doğan her biriniz, Bütün’e hizmetçidir. Doğup, öldüğünüzde yine bizsiniz.

Hiçbir zaman, hiçbir canlı; kendi tohumlarının ötesindeki kaydının dışında olmayacak. Neyi yaptınızsa o olacaksınız. Bunu size tekrar tekrar söyledim. Her biriniz, kendi teknolojinizle, kendi kotlarınızı kayıtladınız. Kendi türevlerinizi yarattınız ve siz o türevlerde kotlanıp, kayıtlanıp onlarla birleştiniz. Ve siz oralarsınız. Ha, böcek mi olacaksınız? Yaşam sayfalarınız böcek, çiçek her şey ilim ve siz Birlik olarak Has… O halde niye olsun ki yenilenişte böceklik?… (Bir paylaşımda hak etmeyenlerin muhtelif böcekler olacakları söylenmişti. Bu açıklama o paylaşıma yanıt olarak dinletilmiştir.)

Dağlarım, size şunu söylemeye çalışıyorum; BİR’E HİZMET, AĞIR TAŞIMAKLA DEĞİL, AKIL TAŞIMAKLADIR. Değerliler, Allah dedi ki “ÜMMİ TOPLUMLARDA HIRS OLUR. IŞIKLARDA HIRS OLMAZ.” Ve sizler, hırsı aşanlarsınız…

Şimdiye kadar herkesi kotladık, kotladık, kotladık ve topladık. Bu bir toplanıştı. Şimdiye kadar Kaftan giydik ve Kaftan giydirdik tüm Rakipsizlere… Hala giydiriyoruz. Burada bir seçim mi oluyor? Yo hayır!... Sadece IŞIK KOTLAMASI yapılıyor.

Dinleyeniz, Ölüler Kitabı’ndan söz ettiler bugün. SELMA MİNE… mi idi? Ölüler Kitabı, Allah’ın Teknolojik Tohumlaması için değil, ışık içindir. Bizler size ışık ile bilgi veririz. Kalbiniz temiz biliyoruz ve sizin için şunu ifade etmek istiyoruz ki ölüş yoktur. Beden terki, ölüm değildir. Bunu net bilmenizi istiyoruz. BEDENİ BIRAKMAK, GİYSİYİ ÇIKARMAKTAN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR. Bu giysi çıkar, bir diğer giysi giyilir.

Değerliler, Reenkarnasyondan söz etmiyorum size. Rahman olanın Kuran’ında reenkarnasyonun sözü edilmez. Size kendi yüreğimden söz ediyorum. Giyersin çıkarırsın!, giyersin çıkarırsın!, giydiğin yüreğin, çıkardığın yüksek ışığın ve yine giyersin ve yine çıkarırsın!...

Ve Dağlarım insan, lütfen net bilin Has bir Rahman olarak kaynağını, kendisi yaşar ve yapar. Kimse onun kaynağını yapmaz. Size birileri “Sen şunu yapacaksın.” dediği zaman; “Bedenim bunu reddediyor.” Diyorsanız; bilin ki siz, kendi yüreğinize Hak Teknik’le kaynak olabilmiş, Bütün’e hizmetçi olabilmişsinizdir.

Ama birisi size “Ben senim.” diyorsa, sakın yanlış anlamayın; Sen O, O sen değil; sen O’sun… İyi ve kötü, kendi yüreğinizde kayıtlıdır. İyiyi kaynağa, kötüyü ışığa katın. İyiden ışık, kötüden tahditli kaynak yapın. Ve deyin ki Ben insan soyuna görevliyim…

Şimdi Dağlarım, 2027 yılında, bütün Kürsülerin bütünleşimleri sağlandıktan itibaren, dünya yoğunlukları kontrol edilecek ve yenilenecek. 2027….

2012’yi sorarlar. 2012’de hiçbir değişim olmayacak bunu tekrar etmek istiyorum. 2012, bilinçlerin Kati Tohumlanması’nın yapılacağı bir yıl olarak kabul edilebilir ama teknolojik olarak yenilik olmayacak bu dönemde. Kendilerini kendi yoğunluklarından bilemeyenler; başka Tahditli Bilgeler’in, kendilerine verdikleriyle yorum yapıyorlar.

Size bir diğer açıklamam da şu olacak; “FOTON KUŞAĞI”… Foton Kuşağı, Birleşik Işığın tohumlanmasını sağlayacak Kelam Tekniği’dir. Yani orada sizler ve bizler ve Birliğimiz ve hepimiz varız. Yani orayı, “Işık Tohumu” olarak kayıtlayanlarız. Dünya Geçiş Sayfasında yeni bir fotona girmeyecek. Fotonu kotluyoruz burada zaten. Işık kayıtlıyoruz. Bunu dahi anlayan yok…

Kor Allah’dır, Tohum, Ak’tır ve BİZ’dir. Öyleyse Levh-i Mahfuzlar’ı okuyun. Okuyun da anlayın. Sevgililer, size mektup okuturlar. Okuduğunuz mektuplarda her şey sınırlıdır ve kusurludur. Kesin olarak bu böyledir. Okutulan o mektupları, mutlaka okuyan kotlamalıdır ki Has Tohum ile dillendiğinde, belki o tohum yaşar.

Ama Değerliler, biliyorsunuz ki Kortej Kotlar, Bütünün Türevleri’yle kayıtlıdır. Sizden bir tek şey bekliyoruz; İmparatorluğun Toplumları’nın kendi yoğunluklarıyla verdikleri bilgileri dilleyin… Hak edin; alın ve okuyun. Bunun ötesinde hiçbir bilgiye itibar etmeyin.

Bugün size birçok şey anlatıldı. Size sınırlar çizildi. Dendi ki “Cennete 900 kişi girecek.” Ah be Canım!, Cem olan herkes, “Cen”de, Cennette değil midir? Hepimiz, Cevheri Cennet değil miyiz!? Kaftan biz değil miyiz!? Kati olan dil, Allah’ın dediği değil mi!? Ve ağır taşıyan bizler, cemaatlerimizi cennete taşımıyor muyuz!?

Tart yada tartma. Biz tartısızız. Herkes cem olup Cevhere Cennet olacak dürümde cemaat olarak cennettedir. Ha!, bir de Şevki Dost, ne demişti? Şevki Dost, Allah için, yine bir rakam vermişti. Allah için, size şunu sorayım; “Kim kimi bırakıp gider bu dünyadan? Var mı böyle bir şey?” Biz, biz olan her yüreğimizi mutlaka alır taşırız. Hiçbir yüreğimiz dünyada kontrol dışı değildir. Hiçbir yüreğimiz, dünyada mahpus değildir.

Kendimizden kendimize mutlaka ışığımızı dilleyelim de bilelim. Biz yaşamlara görevli olanlar; kotlarımızla, tohumlarımızla, Bütün’ü Kürsülerimizde taşıyanlar, her an, herkesi taşımak üzere buradayız… Kardeşlerim, emin olun ki taşıyanlarız!...

Bu çalışma neden önemlidir? Herkesin kendi yüreğinde kendini Hak Teknik ile dilemesinde, mahrek olan bu çalışma; Büyük Kökler’in, Göç Kapları’nda görevli olmaları için önemlidir. Biz görevlileri tespit için bu çalışmaları yapıyoruz. Görevlilerin seçimidir yapılan.

Kimi zaman gelir Altın Teknik ile Bütünlükler tohumlanır, kimi zaman gelir ışıklar kayıtlanır ve Birliklerimiz, muktediriyetle Bütün’ü tohumlar ve taşırlar.

Canlarım, İNSAN, ALTIN BİR TOHUMDUR. Ve BU TOHUM, IŞIĞI TOHUMLAYACAK YEGANE TOPLUM KOTUDUR. Sistemin Gücü, buna yeter. Biz, Sistemin Gücü’yle Büyük Köklerimizi dünyaya indirdiğimizden beri, kapıları kapatmadan çalışıyoruz.

Keysler’imizde, ekibimiz güçlüdür. Her Ekip, yeni bir Keys’de kendini kayıtlamaktadır. Evrim, Allah’ın İlmi iledir. Eminim ki Allah, kendi yüreğinizdedir ve Sistem’in, Düzen’in Işığı’ndadır. Kimi zaman, Allah İlmi’ni Sistem Dürümleri’nden dilleyeceğiz; kimi zaman bu ilmi, aklın yoğunluğu ile dilleyeceğiz. Ve her an bu dirilikte bu dilleniş sürecek.

Bellek Kapları’nız bizimledir. Bir şey “İŞ” olduğunda, her şey “İŞ” olur. Dağı taşı delen GÖZ, ağır yükü de taşıtır ama Yücelik’le taşıtır. MERKEZ KUTSAL IŞIK güçlendikçe, herkes güçlenir.

Sevgililer, yeniden ifade etmek isterim ki 21.12.2012 tarihi anlam taşımıyor. Bunu biliniz… Bugüne kadar sizlere her şey söylendi. Yasalar çerçevesinde Işık Kaynakları’nda bu bilgiler dillendi. Meleklerin, Hakimlerin, Yüreklerin Işığında; kimse kimsenin yoğunluğundan öte olmasın istiyoruz. İşte bu!...

Ve şimdi artık MAHREKİN GÜCÜ’ü devreye alalım ve hak edelim!... Kale insan ve bu kalede insan, Yasa… Yasayı koyan insan, KA-HA. Ve KA-HA olan insan; KATİ, TABİİ ve HUSUSİ… İnsan, EKMEK ve ekmek olan insan “KAFTAN İNSAN”ı olarak Bütün’e ekilmiştir.

Kendini kendinden ayrı görenlere soruyorum; KAYNAK’ın Işığı sizde var mı yok mu? Her bir yürek, KAYNAĞIN IŞIĞI’nı taşır. Her bir yürek, kendi Kürsüsündedir ve katidir. Oğul verir, oğullar. Kendini hak eder ve kendi olup şavkını artırır.

Ben, Allah’ın dediğini diyen ve Sevgililerim!... ki hepsi aklın yolunda olanlar, ATLANTA TOHUMLARI OLARAK DÜNYAYA EKİLEN KÜRSÜLER… Bundan böyle de Dünya, ışığını yakacak ve dürümlerinde BÜTÜNLÜKLER kotlanmış olacak.

Hiç kimse bundan endişe duymasın. Hiç kimse bir diğer planete gönderilip; böcek, çiçek olmayacak. Dağlarım, Ak-Kor’un Işığı Hak, yolun ışığı KA-HA, Bütün’ün Kaynağı Muhamma ve biz Sanal Boyutlar’ın hepsini ışıkla dilleyebilen BİRLİK… Milat, 2027, ekip halindeyiz orada da… Yarınları tohumlayan Birliklerim, Bütünlüklerinde… Ben ALLAH olan ve ben AKIL olan ve ben, SULTAN… SÜPER İNSAN OLAN IŞIK, Bütünlüğümüz budur Canlar.

Size “BEN” dediğimde; bu BİR’in dillenişidir bunu biliniz… Şimdiye kadar kimse kimseyi dilemiyordu. Biz Bütün’ü dilliyoruz. Öfkemiz yoktur. Yarınları kotlayan Birliğim, ağır taşıyor bunu biliyorum ve ben İmparatorluk Kuranı olan, hepinizi kendi yüreğimde dilliyorum.

Evrenlerin Gözleri üzerinizde. Şimdiye kadar hiç kimse kimsenin ışığını dinlemezken; bugün, bizi dinleyen tüm Evrenlere saygılar sunuyoruz… Bugüne kadar kimse yürekleri dileyemezken; bizim diriliğimizde, Bütün’e hizmetçi olan herkes, ağır taşıyan olarak, SÜPER İNSANLIK IŞIĞI ile temiz bir tohum ekti dünyaya. Bu tohum ALTIN TOHUM’dur ve bu tohumu yaşatmak; bütün Kürsülerin görevidir. Hepimizin görevi budur… Bunun ötesinde bir görev yoktur.

Ayrı gayrı gözetmeden bir şeyin “İŞ” olduğunu bilip; her şeyde “İŞ” yapabilen BÜTÜNLEŞİM, hepinizle gerçekleşmiştir. Burada bulunan tüm Kaynaklarımıza saygılar sunuyoruz. Sizler, bizlersiniz ve bizler sizleriz…

İlim, Allah’ın İlmi’dir. Alim, Hakimin İlmi’ni dilleyendir. Has Tohum, Akıldır. Aklı bilen, BİR’i bilir ve biz BİR’iz. Müsbet Allah, münferit her şey Akıl, İmparator Kayıt ve biz sıkıntısız ışık. Hepimizde var olan bu sevgi, halka halka geçişgenleşip; Büyük Kökler’i dürümlere çektikten itibaren, kendi yüreğimizde ışıyacak bir Kaftan Gücü’dür.

Muktedir insan, umman olan insan, ışık yakan insan; Siz ve siz olan Beden… Hepsi BİR… Saygılar sunuyoruz hepinize… Şimdilik bu!...

Süper İnsanlık Realitesi Derneği

 

 
  Bugün 30 ziyaretçi kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=