Birlik İlmi
  Peker SELÇUK-İNSANIN KUTSALLIĞI (2)
 

Peker SELÇUK’un İNSAN SEMPOZYUMU (5)’deki konuşma metni:

İNSANIN KUTSALLIĞI (2)

Geçen konuşmamızda İnsanlığın Kutsallığı başlığı altında, ele aldığımız TECELLİ hadisesi ve insanın halifeliği üzerinde durmuştuk. Bugün yine bu konuya devam edeceğiz.

Yüce Allah “ben yeryüzünde bir Halife yaratacağım.” (Bakara 2/30) dedi ve yarattı.

Melekler, bu olayın gereğini anlayamadılar. Acaba bizim bir noksanımız mı var diye kuşkuya düştüler. Bir noksanlıkları mı var? Varsa bu noksanlık neler olabilir diye şüphe içinde kaldılar. Çünkü meleklerde insan gibi bütün isimlerin tecellisi yoktur. Onlar kendileri ile ilgili ilahi isimlerden başkasını bilmezler. Ve Hakk’ı ancak bildikleri isimlerle tesbih ve takdis ederler. İnsanlar öyle mi? Hayır!

İnsan, meleklerin bilmedikleri ilahi isimleri de biliyordu. Dolayısıyle melekler, o isimler için insanın yaptığı gibi ibadet, yani tenzih ve tesbih edemiyorlardı.

Melekler bu ibadet şeklini bilmedikleri, anlamadıkları için algınlıklarını sürdürmeye devam ediyorlardı. Ve “Ya Rabbi sen yeryüzünde fesat çıkaracak kimseyi mi haledeceksin.” (Bakara 2/30) diye şikayetçi oldular. Halbuki bu hal Allah’a karşı, onun işine karışmaktan başka birşey değildi.

Melekler, insanla aralarındaki farkı kavrayamadılar. Eğer kavrayabilselerdi, bu duruma düşmezlerdi. Meleklerde her nitelik bulunsaydı böyle birşey yapmazlardı. Çünkü meleklerde bilinç yoktur. Gerçeği kavrayamadıkları gibi, insanın mertebe ve derecelerinin yüksekliklerini de anlayamadılar. İnsanın rütbesi, melelerin rütbesinden üstün tutulmuştur biliyorsunuz.

İnsanda, meleklerde bulunmayan İlahi İsimler ve nitelikler vardır. İşte böyle olunca da insanın Allah nezdindeki mertebesini, derecesini anlaması için Allah, insana “Yol Sırrı”nı açıkladı ve kendi katındaki mertebe ve derecesini anlaması ve kendisine karşı saygı göstermesini öğrenmesi için meleklerle arasında geçen bu olayı insana bildirdi. Bu durumdan insanı haberdar etti, bilgilendirdi. Kendisine karşı saygıda kusur etmemesini hatırlattı.
___________________________________________________________________
TENZİH: Allah’ı hiçbir eksikliği ve insan niteliği bulunmadığına inanıp bunu söylemesi ve belirlemesi gibi bir duruma düşmediğini; şirh koşmadığını ifade etmesi.
TESBİH: Süphanallah sözünü söyleme ve tekrar etme. (Süphan: Allah/ Süphanallah: Allah’ı takdis ve tenzih ederim demek.)
İşte bu nedenle Halifelik, İnsan-ı Kamil için geçerlidir. Halife seçilen insana, diğer varlıklardan farklı ve üstün bir konum verildi. Ancak alemin var olması; varlığın sürdürülmesi için her an Hakk’a ihtiyaç vardır. Bütün alem, ona her zaman muhtaçtır. Hiçbir varlık bağımsız değildir. Bütün yaratılmışların insan dahil herşeyin her an Allah’a ihtiyacı vardır. Eğer hiçbirşeye ihtiyacı olmayandan söz edilecekse, o Allah’tır ve kimseye muhtaç değildir. Herşey birbirine bağlıdır, hiçbirşey Hak’tan ayrı değildir.

Böylece insanın zahiri yani görünür suretinin yaratılışındaki hikmetini ve yine onun batıni yani ruhunun yaratılışındaki hikmetini çözümlemiş olabiliriz.

Ayrıca insanın toplayıcılığı ve özel yetenekleri ile Halifeliği hak etme hususunda gerçeği ve o gerçeğin kaynağının da Yüce Allah’tan geldiğini anlıyoruz. O halde insan türünün yaratıldığı tek bir nefistir.

Bu durumu Allah şöyle ifade etmiştir: “Ey insanlar, sizi tek bir nefesten yaratan; ondan eşini yaratan; bu ikisinden de pek çok erkek ve kadın yaratan Rabb’inizden sakının.” (Nisa 4/1)

Allah’ın bu emri şöyle açıklanır: Zahirinizden kaynaklanan şeyi Rabb’ınıza karşı ve batınınızdan kaynaklanan şeyi ise nefsinize karşı koruyun. O batın ise sizin Rabb’inizdir.

Verilen bu emir, zem ve hamddır. Yani siz başınıza gelen kötülük veya olumsuzluktan dolayı, Hakk’ı zem etmeyin; kötülemeyin. Yani kötü talihim var. Ben talihsizim gibi negatif yansımayın. İyiliklerden dolayı da nefsinize hamd etmeyin; övmeyin; aşırılığa kapılmayın. Allah’a şükredin.

Bu açıklama “iyilikleri Allah’tan; kötülükleri ise nefsinizden bilin.” Ayetinin teyididir. Buradaki nasihat, edepli ve ilim sahibi olun demektir. Allah mutlak ilim ve hayat sahibidir. Bu emre uyulmuş; ilim, insanlık için bir yüce değer sayılmış ve ona verilmiştir.

Yüce Yunus, hepimiz adına, insanlık için insanın sözcülüğünü yapmış. Şöyle diyor Yunus:

İlim, ilim bilmektir.
İlim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmezsen;
Ya nice okumaktır?

Yunus, İlm-i Vahdet safhasını içten yaşadığını ve ilmin kendini bilmekten ibaret olduğunu bizlere ders verircesine anlatmaktadır.

Tecelli olayında açıkladığımız gibi, Yüce Allah, “yeryüzünde bir Halife yaratacağım ve tayin edeceğim.” Demişti ve yaratmıştı. Kendi irade ve kudret sıfatından ona bazı yetkiler vereceğim ve bana izafeten, bana niyabeten yarattıklarım üzerinde bir takım tasarruflara sahip olacak demişti. Bu bir bakıma emanet hadisesidir. Emanet, güvenilen kişilere verilir. Allah insanına güveniyor demek ki. Bu husus Kuran’da 33. Ahzap Suresi 72. Ayette “biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ona hıyanet etmekten endişeye düştüler. Onu insan yüklendi.” Buyurmuştu.

Bu ayet, Hakk’ın işleri ve sözleri, sıfatı ve isimlerini, cümle tasarruflarını, insana yükletip bütün kudretiyle insan yüzünden zuhur ettiğini açıklamaktadır.

İnsanları ve hayvanları, yine insan terbiye eder; eğitir; rızıklar insan eliyle dağıtılır. İnsan, Allah’ın görür gözü, tutar eli, söyler dilidir. O’nun Halifesidir, naibidir. Yani emanet edilecek varlık demektir. Emenatlerinin sahibidir; bekçisidir.

Emanete gelince; emanet nedir? El, ayak, göz, kulak, dil, ruh ve şehvettir. İşte bu yedi emanet kapısı kötü huylara giden yollara açılır. Elle ayakla kötülük edilir. Gözle kötü şeylere bakılır. Kulakla fena şeyler duyulur. Dille kötü söz söylenir. Yani daha ne kadar kötü sıfatlar varsa bu kötü yoldan gelir. Bunları kötülüğe kapayanlar, Halifelik görevini yaparlar. İnsan olan, aldığı emaneti korumalı onunla kötülüğe değil iyiliğe yükselmiş olmalı. Bunun için de ruhu “nefis ve şehvete” söz geçirir hale gelmelidir. Yani bu hırsların tutsağı olmamalıdır.

Çünkü insan, Allah’ın görür gözü, tutar eli, söyler dili ve dahası O’nun halifesidir. Amin...

Peker SELÇUK
Süper İnsanlık Realitesi Derneği

 
  Bugün 32 ziyaretçi kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=