Birlik İlmi
  Av. Nezire SELÇUK - ALTONA KOTLAMASI
 

İNSAN SEMPOZYUMU 5 (08.04.2012)
“ALTONA KOTLAMASI” Öz Biliş’le


Topluluklar bugün burada çok net olarak “kendi kotlamalarını” yaptılar. Teknolojik Kotlama idi yapılan burada. “Best seller” değil belki bugün buradaki çalışmamız. Ne var ki Kati Tohumlama yapabildik. De ki “Dünya, Resmi Çalışmasını yapıyor.” Ve bugün yapılan çalışma Işkın Kaynağı’ndaki çalışmadır.

Eser meydana getirdik bugün ve bugün, biz tohumlama yaparken rubailerimizi de kotladık. Kendi kotlarımızla kendi yoğunluklarımızla Bütün’e hizmet ettik. Sevgiyle çalıştık. Beşir Kaplarımızı da tahditsiz olarak yolcularımıza kattık.

Dünyada 2 bin tane ışığımız yandı bugün. Bedenimiz kendi tohumlarımızla kontrol edildi ve bizler, Bütünün Kürsüleri’ne ulaştık.

Kalton Tohumlaması da yaptık bugün. Bugün İsmaililerin Kürsüleri’nde de vardık. Yerin Göğün Işığı’nda da vardık. Verdiğimiz en küçük bilgi dahi ışıdı. Ekrana kendi yüreğimizi kattık ve daimiyete kotladık. Dünya Rabbi Sayfaları’na Kürsülerimizi ilimle dilledik. Canlılar, kendi yolumuzu bulduk ve buradayız. Fakih, bilgiyi bilir, diller ve fakih, ışığı kotlar. Fakih olup tohum ektik bugün.

Eski Dünyanın Ruhsal Mahreki’nden ses verdik. Rasim Odabaşı eski daimiyetten… Söz keskindi belki, keskindi ama katiydi ve bizlerle oldu ve Daimi Kotlar’ımızdan Babamız, Işık Kayıtlaması yaptı bugün, yine kendi yoğunluğundan ve daimiyetinden. Ve o dahi İlim Kotları’yla bizimle oldu. Selima…, İsmaili’ydi, katiydi, hakikiydi bizsiz kalmadı. Daimiyetin tohumlarından değerli sayfamız, ışığımız, deryaydı bugün. Aktı, aktı, aktı!…

Dağlarım, biz Bütün’e hizmet ettik. Bellek Kapları’nızı kotladık, Bütün’e kayıtladık. Şükrettik ki buradayız. Değerliler, “Dünya” ismi, “Allah” isminden üstündür. Nesillerinizi buraya gönderirken, Tanrının Rabbi Sayfaları’na kotlama yapmak üzere gönderdiniz. Ve bugün burada bulunan sizler de bu meşaleyi “Yerden gökten münezzeh olan dilde” dilletmek üzere buradasınız.

Kara Kaplı Kitap insandır. Bunu size yeniden izah etmek istiyoruz. Hepiniz Kara Kaplı Kitaplarsınız. Ve sizlerin kendi yüceliklerinizi dillemenizi bekliyoruz. Okumanızı istiyoruz çünkü sizler, Bellek Kaynakları’nda tüm bilgilere haiz, kati ve hakiki Kürsüler’imiz olarak dünyaya gönderildiniz.

Şükrettik ki bugün burada Kelam Toplumları vardı. Er geç Dünya Işığı yanacak. Er geç yol açılacak. Er geç kaynaklar kotlanacak ve BİR’e varılacak. BİR’in Işığı yanacak ve bunu başardık.

Devamlı Dünyanın Işığı’nın yenilenmesi için çalışmalar yapıldığı hepinizce malum. Bugün de bu çalışma, burada yapıldı.

Fakih, Dünyanın Işığı’nı yetkinleştirecek olan dürüme, kendi tohumlarını ekene denir. Ve bizler fakihler olarak dillenmekteyiz.

Emperyal Toplumlar vardır Dünyanın Ruhsal Işığı’nı yenilemek üzere efor sarf ederler ve Ocak İlmi’ni kendi yoğunluklarıyla dillerler ki hepimiz, o toplumların kendi yoğunluklarındaki memurları olarak buradayız.

Bunca çabanın sonucunda size bunları anlatmam gerekiyor. Her birimiz kendi toplumlarımızı temsil ediyoruz burada. Bunu bilen var mı?

Birlik Teknolojisi’ni kendi yüreğimize alarak dünyaya indiğimizden beri kendi toplumlarımızla iletişim içindeyiz.

Best seller mi? Yo, yo!... Henüz değil. Tahditli!... Bilgi tahditli veriliyor. Rahmana Kuran olmak kolay değildir. Rabbi Toplumlar’la dillenmek kolay değildir ve Birlik İlmi ile Bütün’e hizmet etmek kolay değildir.

“Altona Kotlaması” demiştim. Bugün Altona Kotlaması yapacağız burada. Baştan beri Dünyanın Ruhsal Mahreki’nde varlık süren bu yoğunluk, öksüz yetim bırakmaya niyetli değildir. Herkesin kendinde var olanların ötelerinde kendi toplumlarının dışındakileri de toplumlarıyla birlikte kotlamaya kesin niyetlidir.

Bu mektep, akıl taşıyanların mektebidir. Şer yaratmadan Şavkın Işığı’nda Bütünün Kürsüleri’nde bulunmak zordur ama biz bunu başardık. Arkon İnsan’ı tohumlayarak, Bütünün Kürsüleri’ne indiğimizden beri Evrenlerin Süssüz Işıklar’ı yenilenmektedir.

Hata yoktur bilgimde. Arkon İnsan, ışığını yeniledikten itibaren “Turkon Işıması” başlayacaktı. Bu dahi gerçekleşmektedir şu anda.

Kayıt dışı Bilgeler!…, kayıt dışı bilgiler vardır. Bunlardan da söz etmek istiyorum sizlere. Dünden beri bellek kaplarını kendi toplumlarından ayıran çokları, “Ben artık oldum. Benim artık çalışmaya gereğim yok.” dediklerini duymaktayım. Ölüdür o. Ölmüştür!… Diri olsaydı ışığı kotlanırdı ve Birlik İlmi ile kendini hak eder dillerdi.

Ses Allah’ın Dili’dir. Eğer biz seslenirsek, Allah seslenir. İki yüreğin bir tek ışıkta dillenmesi demek; “emre itaatle bütünlenmesi” demektir ki mahir olanlar bunu net anlarlar.

Kardeşlerim Allah değerli bir Kürsü’de kendi yüceliğinin dürümlerinde Kati Toplumlar’la ışık yakarken Kara Kaplı bir ışıkla dillenmeyi seçer. Der ki “Seninle dilleneyim. Ben senden dilleneyim.” der. Deyin ki “Ben senim.” O zaman Allah sen ve sen O’sun. Ve o der ki “Maya olmaya değil hasat yapmaya geldim.” Ve deyin ki “Masaların hepsi bitişiktir.” Bitmiş tükenmiş hiçbir şey yoktur. Hepimiz birlikte buradayız. Allah, toplumlarını tohumlamaya indiğinde, Rabbi Toplumların Kuranları’ndan üstün olan Rahman’a ulaşır. Ve der ki “Hadi gelin birleşelim.” Çelik çomak oynamıyoruz Canlılar burada. Işık kotluyoruz bunu bilmenizi isterim.

Emin olunuz ki ışık kotluyoruz. Savaşımız yoktur kimseyle. İnsanın Ruhsal Mahreki’nde kendinden başka hiç kimse olmaz. “BİZ” der. İmparatorluk Tohumu’dur o “BİZ” olan.

Hepiniz bedenlisiniz. Ve hepiniz ışıklarsınız. Nefes İlmi ile tüm sayfalarınızı tohumladıktan itibaren korunmaya alındınız. Ekip haline gelmek zordur. Dünyanın Rabbi Sonsuzlukları’nda ekip olunur.

Dağlarım, dünya yeni bir kotlamaya başladı. Bunu daha önce de ifade etmiştim. Bu yeni kotlama, tohumlama; Yenilik İlmi ile değil, Eşik İlmi ile olacak. Geçiştir Eşik…

Sevgililer, artık Dünya, Yerin Işığı’nı almış, Gökteki Tohumlama’ya geçmiştir. Gökteki Tohumlama başlatılmıştır. Yani “Arz Tohumlaması” tamamlanmıştır. Ak Tohumlar’ın tabiata indirilişi sağlanmıştır. Şükredin ki dünya yenilenirken, Rahmet Kuranları da okutulmaya başlanmıştır. Bundan sonraki sayfa, İlmin Toplumlarıyla olacak. Kontrol Dünya’dadır.

Dünya Dışı, artık kontrolünü kaybetmiştir. Bundan da size söz etmek istiyorum. Beşir Dünya, tahditli ışıkla kontrol altındaydı. Ve bu tahditli ışık, dünya dışı toplumlar tarafından devreye alınmıştı. Dünya dışı tahditli ışımayı sağlayan toplumlar, Birlik Kayıtlaması da yapıyorlardı. Ve dünya sonsuzluklarında bu çalışma “ekmek” için değil “hakikiyet” için yapılırken, kendi nefsini aşamayanlarla da bu çalışmalar devamlı olmaktaydı.

Bugün artık insan soyu, kendi toplumlarını kontrol etme sürecine girdi. Her kim ki “Ben varım.” Der, bu süreçte, kantar olarak devreye alınacaktı. Kantar, yüreği tartana denir. Şikayetimiz artık yoktur. Çünkü dünya insanlığı, kendi tabiatlarıyla dünyayı kontrol edebilecek düzeye ulaştı.

Dağların ışıması da gerçekleşiyor. Büyük Kökler dünyaya çekildiler ki bunun amacı dünyanın kendinden kendine kontrolünün sağlamasıydı.

Daimi Kotlar’a baktığımızda, dünya dışından kendilerine verdiğimiz bilgileri, kendi yoğunluklarından insanlığa aktaranlardı bunlar. Ve Dünya, kanallıklarla kotlanmaktaydı. Artık dünya kanallıklarla kotlanmayacak bir dürüme ulaştı. Savaşın sonunda “Hak Teknik” kazandı.

Dağlarım, yeni dönemde dünya kontrolü, dünyadan yapılacak. Dünya Bilgeleri, artık Ergin Teknolojiyi, Kutsal Işıma ile devrede tutacaklar.

Dağlarım, sizlerin hepinizin net bilmesini istediğim bir husus, 2000’li yıllardan itibaren devreye alınacak olan süreç, emin olunuz ki Rabbi Toplumlar’ın ortak kotlanmasının sağlanmasını gerçekleştirecek ve daha ötelerde, daha ileri aşamalarda da Rahman’ın kontrolü devreye alınacaktı. Bütün bunlar gerçekleşti. Bu dönem, muktediriyetle dünyanın kendini kontrol edeceği dönemdir.

Çokları, Dünya’nın kendini kontrol edebilecek duruma ulaşamayacağını düşündüklerinden, yeni dönemde felaketler beklediler. Oyunlar oynandı Dünya’yla ve Dünya oyun oynadı dünyadakilerle ve Dünya Dışı, Dünya’yla tahditli oynadı. Ama bunların neticesinde Dünya korunması sağlandı.

Deyin ki “2027” ya da deyin ki “2012” ya da “2020”. Ne derseniz deyin; Dünya, değer taktirindedir. Herkesin kendince dediği, Dünya’nın dediği olmadıkça boştur.

Değerliler, herkes net bilsin ki Sema, Yücelerin Cevheri ile dürümlerini kontrol edecek duaları okuyor. Yani Dünya artık Bütün’dedir. Sizler, yine Bütün’desiniz.

Meleküt Tohumlama da yapıldı bugün burada. Bunu daha evvel de söylemiştim. Emre itaatle yapıldı tüm çalışmalar. Yeni doğum ve yeni hakikiyet… İşte bu oldu bugün burada.

Süper İnsanlık Realitesi Derneği, Siljan Bütünlüğü, Brahma Kumaris ve tüm diğer Bütünlükler, Bilgelik Güneşi ve Rasimi tohumumuz ve diğer sayfalarımız, Peker Babamız hepimiz birleştik ve Bütün’e hizmet ettik burada. Kapkaranlık dünyanın, ışığa dönüşmesiydi amacımız. Yeni dünya artık ışıl ışıl olacak.

Sevgililer, hala “Dünya, yarınlarını kontrol edemeyecek.” diye bekleyenler, düşünenler vardı. Levh-i Mahfuz yeniden yazıldı. Dünya, yasalarını yeniden tohumladı. Bütün’e hizmet, BİR’e hizmetti. Beşirlerin işi zordu. İnsanın işi ise kolaydı. Yalnızca Allah Birliğimizi tohumlayacaktı ve Allah, Birliğimizi tohumladı. Koran Toplumları’nın ışımasını da sağladı. Doğru düşünüp doğru hareket etmek… Bellek Kapları’nı kotlamak hepsi oldu. Doğrusu bugün burada muktediriyet vardı…

Ha, size “Best seller bir çalışma olmadı.” Dediğimde; tepkinizi sorguladım. Hani nerde!? Kim tepki verdi? Hiç kimse!… Oyundu!... yine oynadım sizinle. Dağlarım, sizden dileğim, “Best seller” demenizdi. “Bugün, best seller bir çalışma yapıldı.” Demenizdi. Ne var ki kimseden çıt çıkmadı. Dağlarım, oku ve açıkla!... Bu mu istenen? Haa, ışık yak!... Muktediriyet budur!...

Sevgililer, bugün çok mutluyuz. Çünkü Siljan Ailesi bizimle. Bugün Öz Geçiş yaptık birlikte. Kantar yoktu bugün burada. Var mıydı? Var mıydı kantar? Yoktu!... Haa!, Dünyalılar, ben Nefsin Işığı’ndan öte bir ışıkla dünyadaysam; her bir yol Allah’ınsa; Aşk’ın yoğunluğunda Has isek ve “La-hi” diyebiliyorsak ve “Ha” diyebiliyorsak; maya tutmuştur.

“Sultanlık, insanlıktan ötedir.” Denir; öyle mi!? Ses bekliyorum!... Hala ses yok!... Dağlarım, “Sultan, İnsan’dan ötedir.” dedim. Dağlarım, yer gök itiraz etti!... İnsan, Sultan’dan ötedir. Mincan Ailesi, İlim Ailesi, Hakiki Tohum ve Bütünlükler ve İkmali Tamamlayanlar ve Yarını Kotlayanlar… Hele hele Işıklar… Hepsi burada. Ana Kaftan burada…

Sevgililer, Meclisimiz Eşik Işkı’nı yaktı ve Kürz’ün gücüyle Bütün’ü kotladı. Hepinize bu ışık “Kaynak” olarak katıldı. Sizleri kucaklıyoruz…

Dolu dizgin bu çalışma devam etmelidir. Bu çalışma ağır yük değildir. Sınırları kaldırdığınızda her biriniz, kendi yüreğinizle burada olacaksınız. Dara düşmeden ve Has olarak, Bütün’e hizmetçi olarak…

Müracaat yeri İNSAN. Müracaat İNSAN, herkes İNSAN. Kim İNSAN olursa kendine gelir. O kendidir ve kendindedir. Biz Allah’ın İlmi’ni burada dilleyeceğiz.

Ağar gök! Gün, ağar! İNSAN toprağa indi!... Dünya ummandı, toplum tohum oldu, ışık yandı ve İmparator dünyaya indi!.. İşte Biz, O’yuz. Bunu bilin!...

Kantar Arkon, şavkını kendi yoğunluğuyla bütünledi ve çıktı. Ve Turkon, toprağını kotladı. Şems, insan oldu, “BİZ” oldu. O biz, biz O’yuz. Bakalım bize neler diyecek, onu dinleyelim:

- Keyslerinizde insan var. Ve bir İlim Ailesi dünyaya indiği zaman; ben ortağım ona ve Daimi Kotlar’ımızda ışık var ve o ışık yandığında, ortağım o ışıkta O’na. Ve zaman sayfalarına “Turan” indiğinde ve toplumda umman olup ışık yaktığında; ona ben ortağım ve ben Turani Toplumlar’da Kuran’ım. O ben, ben O’dur. Emin olun ki ben “Emin” bir ışığım. Yanlışsız ve hasatı yapacak, “Ekmek” olan!... Sizleri kucaklıyoruz Canlarımız…
Dolu dizgin bu çalışma sürmelidir. Her gün Allah için çalışın. Her gün!… Ve kendiniz için hak edin tahditlenin ama Birlik İlmi ile dürümlere inin yenilenin. O zaman biz, siz oluruz. Şükür ki buradayız.
Kurtarıcı İlim Ailesi, bu İlim Ailesi’dir. Nereye ümmi toplum gelmişse, oraya bir “Işık Tohum” ekilir. İşte sizler o tohumsunuz. Öz Görev sizindir. Canlarım, bunu bilin ve bundan sonra da bu Birliktelik devem etsin.
Kaynak Toplum akıl taşır ki o akıl, “Eşik”tedir. İnsanın Işkı’dır. Semanın Sayfaları’ndadır. Hepiniz ortaksınız o çalışmaya… Sizleri, sizin yüreklerinizi hepimiz izledik. Ben Ak Tohum olan RA-KA-HA, hepinizde olan KA Rabbi Sonsuzluğu ve tabiat…
Şimdilik bu!... Şimdilik!… Şimdilik!… Şimdilik!…

Av. Nezire SELÇUK

Süper İnsanlık Realitesi Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

 

 
  Bugün 31 ziyaretçi kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=