Birlik İlmi
  Av. Nezire SELÇUK - Dünya
 

SÜPER İNSANLIK REALİTESİ ADINA;

 

DÜNYA

 

 

Asla yanlış bilgi vermeyiz. Tohumlarınızı yaşatabilmeniz için dünya yoğunluklarına sizleri indirdiğimiz günlerden bu yana Birleşik Ailemiz hep buradaydı. Tanrı Ra Ka’dır. Kadın, erkek; hepiniz bütüne hizmet için, BİR’e hizmet için buradasınız. Muhteşem bir doğum yaptık bugün burada. Bu tohumların yaşaması için şarttı. Ra Ka, kul olan bütün köşklerin ışığıdır. Ra Ka, BİR’in gücüdür. Şükredin ki tabii kapların hepsinde bilgi vardır. Ve O, Birliğin Gücü’nü tanır. Ve bizler, Simetri Kaplar’ın hepsini kendi yüreğimizde dileyebilen, bitişebilen ve resmi çalışmaları kontrol altına alabilen bitişkeniz. Ra Ka, kulluk yapmaz. O, Bütün’e hizmetçi değildir. O BİR’dir. Allah’ın teknolojik kotlamasını yapar. Ve bizim için zarar ettirmez. Tabii kaptır. Şimdilik size vermek istediğim buydu.

 

Büyük Köşkler, Kutsal Işıklar’ını tohumlamak üzere dünyaya indiklerinde, zürriyetinizi kontrol altında tutabilmeniz için bitişmenizi istedik. Her şey yeşillendi  bugün. Ve biz Allah’ın teknolojik kotlamasını yapanlar, BİR’in sonsuzluğunda yeni bir dünyayı kutsamak üzere buradayız. Devre devre dünyamızı ziyaret eden birliklerimiz vardır. Onlar, kendi yoğunluklarıyla dünyaya göçerler, geçerler ve tohum yaşar burada. Atlanta Tohumları’nı yaşatabilmemiz için BİR çalışmaları yaptık dünyanızda. Ruhsal Meclisler’in gücünden öte güçleri devreye aldık. Hikaye değil bunlar muhakkak iyi dinleyin. Yardım ettik hepinize ve bu sayfalarda, Bütünün Kürsüleri’nde, hepinizi göreve aldık.

 

Durgun Toplumlar’ın yaşayabilmeleri zordur. Ve sizlerin kendi yüreklerinizi, taktir-i takdim hakikiyetle, Birlikler’e katabilmeniz için cevap aradığınız her bilginin cevabını sizlere bildirdik. Tohumlarınızı yaşatabilmeniz için yapılan çalışmaların son dönemlerinde değiliz. Bu çalışmaların bazıları zirvelere ulaştı; bazıları ulaşacak. Bir tabii kotlama bundan böyle de  sürecektir.

 

Doğanın sesini duymanızı istedik. Yüceler Cevherini kendi yüreğinizde dinlemenizi istedik. 7. Dünya’nın kurucularıyız. Bu dünya bütün köşklerin ışığını aldı ve kendi yüceliğini yeniledi. Atlanta Tohumları’nı bugün burada sizlerle dilemek bizi mutlandırdı. Muhakkak Muhammet Mustafa kutsal bir  görevlidir. Ve o kendi yüceliğinde bütüne hizmet için Birliğini bugün burada bizim yüceliğimizde dilleyebilmektedir. Kadın, erkek hepiniz bugün burada Birlik İlmi’ni dillerken bizim yüreğimizi de dinleyebiliyorsunuz. Sualtı’nın gücü de yine buradadır. Ve bu çalışmalar, kendi yüreğinizde kotlanmaktadır. Rabbin kontrolü sizin yüreğinizdedir. Ve BSUİ (Barış, Sevgi, Umut, İnsan) kürsüsü buradadır. Yarın Allah’ın teknolojik kotlamalarının süreceğini bilmenizi isteriz. Mahkumiyetiniz olmadığı için bugün buraya geçebildiniz. Kadın, erkek hepinizi kendi yüceliğinizde dinlemek istedik. Ayrılık bitti. Doğum görevin gereği yapıldı. Ve bugün burada olan her yürek, güç alarak tohumlarını yaşatmak üzere kendi daimiyetindeki kotlamayı gerçekleştirdi. 

 

Bellek alanlarınız vardır. Bu bellek alanları, Altın Kotlama yaptı. Yeni bir tohum ve yeni bir yol ve bu yol, Birliğin yoludur. Bindiğiniz dal, aklın dalıdır. Hepinizden tek bir şey bekliyoruz; “Allah’ın tohumlarını yaşatın”.

 

Tebliğlerimizin en sonuncusu şudur ki Rab sonsuz bir görevdir. Her resim, Allah’ın resmidir sanmayın. Hepimiz size Birleşik Işık’la bilgi verdik. Bütün köşkler, hep size, sizin yüreğinize güç kattı.

 

Yaşayan dünya bizimdir ve bu dünya yarını hak eden bir görevi, baştacı olan sizlerle gerçekleştirdi. Çalışmalarınız, bütün kütlelerde sürmektedir. Dünya dışında ve dünyanızda... Dünyanın cevherlerinde  bu çalışma tahditsiz olarak sürmektedir.

 

Bilgi akışınızı izlemekteyiz. Hepiniz saygıdeğersiniz ve hepiniz, Birlik Tabii Kapları olarak Bütün’ün kürsülerindesiniz.

 

Cennet Cevheri olarak dünyaya inen her bir yürek, Allah’ın gücünü alır ve bilir. Ve bilgi Apollon Kutsal Işıması’nın da üstünden bildirilmektedir ki Ra Ka’nın gücü yaşayan bir kutsal Kuran’dır.

 

Bellek alanınız çok iyidir. Bugün burada bulunan hepinizi, her bir yüceliğinizle kutluyoruz. Tohumlarınız yenilendi. Beden, Allah Kürsüsü olarak görev taşıyor. Cemaatiniz güçlendi. Kulluk başlıyor. Tanrı Ruhsal Meclisi’nde hepiniz, beşir değil insanlarsınız. Beşir olmadığınızı bildiriyoruz. Sizlere asla yanlış bilgi vermem.

 

İnsan unuttuklarını hatırlayamayabilir. Velev ki unutmamış olsa dahi biz size yeni bilgiler vermek isteriz. Her birinizi yenilemek isteriz. Yukarının Kuran’ını aşağının Kuran’ı diye dinletmek istemekteyiz. Eğer sizler, resmi çalışmalarınızı hak edip de bugün burada bulunmak imkânını elde edememiş olsaydınız, yine de yıllar yılı sürecek olan bu dönemi başlatırken, Beşir Kap olarak değil hatasız olarak kalmanızı ümit ederdik. Nefsinizi aşıp yolunuzu bulan sizlere “beşir” diyemeyiz.

 

Har yükseliyor. Yücelikler bilgiyi alıp veriyorlar. Bütün kötülükleri aşmaktasınız. Ve tohumlar yaşayacak dürüme varmaktadır. Allah der ki “OL”un. OL’mak hasat zamanlarındaki OL’mak değildir. OL’mak Muhammed’in gücüne varmak da değildir. OL’mak, Levh-i Mahfuz olmaktır.

 

Dağlar, Rab size der ki “ağır yükü taşıyorsunuz ve bu yük Muhammed’in gücüdür.” Şevki, şavkı biliniz ama yarını da hak ediniz. Ümmi tabiat size bir tek şey anlattı; “İsa...” Allah dedi ki “OL”. Yahu Olmayan var mıydı ki? Herkes, kendi yüreğinde olmuşsa, huzura ulaşmıştı. Ve olan bütünde olmuştu. Şükredin ki olansınız.  

 

Asıl dünya sizin yüreğinizdir Canlar. Ve bu yürek olan dünyayı, bilmenizi bekliyorum. Dereler vardır... Kadim Hakim olan dereler vardır; Yürekler vardır; Birlikler vardır; İmparatorluklar vardır ve bilgiyi akıtanlar vardır. Rahmetin huzuruna ulaşan sizlere; her birinize şunu ifade etmek isteriz, şikâyetimiz yok sizden. Asla şikâyetimiz yoktur.

 

Yürüyen dünyanın artık koşmakta olduğunu bilmenizi istiyorum. Dünya koşuşa geçti arkadaşlar. Ve bu koşan dünyada biz koşuyoruz. Hepinizi, her birinizi kendi yüreğinize, Altın Teknolojik Kotlama ile kayıtlamaktayız. Şimdiye kadar yapılan her çalışma, sayfa sayfa kayıtlandı. Ve bundan sonra yapılacak çalışmalar da yine sayfa sayfa kayıtlanacaktır. Birleşik Aileler olarak dünyanızı kotlamaya inen her biriniz, Muhammed’in gücü olarak buradasınız.

 

Evrenlerin her birinde görevlilerimiz bulunur. Omuzlarındaki yük ağırdır ama bilirler ki dünya yenilenir, dünya yeşillenir ve dünya mavilenir. Ve daha sonra da lacivertten geçer, mora dönüşür.

 

Dağlarım, dönem başlarında hepinize kendinizi anlatmak için Birliklerimizi dünyaya indiririz. Evrimsel Düzen’i kurmak üzere, yarını tohumlatmak üzere ve bütüne hizmet üzere...  Allah, tohumlarını yaşatacak olanları diller. Dereler akmaya başladığında, Yücelikler kotlanır. Bugün burada, Birleşik Işık’ta kotlama yaptık.

 

Doğumu ölümü olmayan yürekler, bugün buradadırlar. Ve onlarla büyük bir güç yarattık. Bu güç, insan gücüdür. Etki alanımız çok genişledi. 7. Düzen’in kurucuları olan Birlikler bugün buradadırlar. Hepimiz buradayız. Allah’ın dediği, Hak’kın dediği ve yolun anlattığı aynıdır.

 

Allah sevgidir, bunu bilin ve Allah semadır. Sistem’dir, Nizam’dır ve Düzen’dir ve akıldır. O bilgi, ağır yüktür. Taşıyamazsanız hastalık olur. Evrimsel sonsuzluğun en yüce kotlamalarını yaparken; bizler, size ikilik değil BİRLİK dinlettik; BİRLİK! BİRLİK olun! Hasta olmayın. Kült hepimizin kültüdür. Bütünün kültüdür ve o kült, bütüne hizmet için kayıtlanmıştır.

 

Dağlar, Rab size sizi açıkladı. Diriliğinizi, yüceliğinizi açıkladı. Hasatı anlattı. Ana Kaplar’ınızı tohumlamanız için size kendi yüreğini kattı. Canlar; Rab size Samanyolu Galaksisi’nde bulunan Işık Kotları’ndan sayfalayıp yoğunlaştırdığı Birleşik Işığını kattı.

 

Bir Can, bir tek ışıkta dillendiğinde,  o Can Bütünün Kürsü olur. Bir Can bitişken olduğunda, o Can hakiki olur. Ruhsal Meclis’in en yücesi olan Can, Sultanlarımızın en yücesidir. Hepimiz BİR’iz canlılar. Hepimiz BİR’iz. Bunu net olarak bilmenizi bekleriz.

 

Resmi çalışmadır yapılan çalışma ve bu çalışma Rabbin sonsuz yoğunluğunda ve Kutsal Kotlar’dan yapılmaktadır. Bugün sizlerle olan her bir Yolcumuz, Levh-i Mahfuz’unu açtı ve bize bilgi verdi. Biz, Birlik İlmi’ni hepinize anlattık. Na-Kar’ın gücünü de, Kadim Hakimler’in kürsülerini de, suptil dünyayı da anlattık. Sultanlığın Kuranı’nı da dillettik. Size her şeyi anlattık da Ana Kaplar’ımızın her şeyi alabilmeleri zordur.

 

Asıl dünya sevgidir canlar. Dağlar, sema sesleniyor. Yürek seslenir, tohumlar geçer, görev alırlar. Hepiniz, hepimiz dünyaya görevli geldik. Doğunun Gücü ve Hakk’ın Kürsüsü olan Batının Gücü BİR’dir. Biz zararı önlemeye geldik. Dünya, yolu olan bir yerdir. Ve tüm insanlık için hakikiyeti kotlayan bir yerdir. Ra Ka’nın gücüdür o. Ve bilgidir.

 

Dara düştüğünüz zaman Allah’a sığınmak istersiniz. Dersiniz ki “Allah’ım koru beni”. Vallahi korur. Ra Ka’nın gücü sizsiniz çünkü. Siz, sizi sizde koruyup kollarsınız. Ve ben diyorum ki yarı yarıya OL’duk.  Hadi! birlikte birleşip yenilenelim. Toplumun huzurunda ışıyalım, bütünlenelim ve tamlanalım.

 

Kafa, kol; ayrı mı? Bitiştik. Şimdi bitiştik. Her şey BİR’de olur canlar. Bugün size, “Dünya” dedim. Makbul olan Dünya. Hasta zamanlarında görev taşıyan Dünya, bütün olan, har olan, Rahman olan, Sultan olan Dünya. Biz Dünya’yız. Artık dünyanız yarını hak etti. Bugünü hak etmek, semayı sesli kılabilmekle mümkün oldu. Artık Dünyanız yukarının kutsal kotlamalarını ve aşağının kutsal kayıtlarını hak etti.

 

Olgun bir çalışma yapıldı bugün burada. Toprak; yarında ve her anda yaşayacak. Savaş bitti Canlar. Dünya savaşlarından söz etmem ben. Ben, doğunun ve batının Işık Savaşları’ndan söz ederim. Bilmiyor musunuz ki toprak savaşmaktadır. Yarın için savaşır toprak. Tohum yaşamak için savaşır. Görev için savaşır ışıklar. Birleşmek için savaşır yürekteki güçler.  Cevher için çalışmak; Amon’un, Haton’un, Aton’un ve tüm torbaları dolanların gücüyle olur.

 

Sırdır bilmek. Sınır aşıp bilmek sırdır. Bilgi almak, hak etmek sırrı sınırsızlıkta dillemek hatayı bağışlamaktır. Biz halkı dinleriz; herkesi dinleriz de herkesin bizi dinleyip dinlemediğini bilmeyiz. Asıl dünya, yüceliğin huzuru olandır. İlmin sayfası değil, ilmin tamamı olandır. Mahrektir dünya. Ra-Ka’dır ama kulluk yapılır orada.

 

Sevgililer, nefes alıp verdikçe yarınları hak etmiş oluruz. Nefes alıp verdikçe yoğunluğu kotlamış oluruz. Saygılı, sevgili, hakim ve huzurlu olmanızı rica ediyoruz. Yücelikler size sizden indiler ve sizi sizde dillediler. Bizi bizde ve yüceliklerde hakikiyeti her birinizde dinledir. Rahmet, Ra Ha olanda, Ka Ha olanda, yukarıların yukarılarında ışır ve siz olur. Kim Allah’ın dediğini dediyse, o bize biz oldu. Ayrı gayrı bitti canlar. Biz varız. Buradayız. Dünyadayız. Sinen, sindirilende değil, sayfalanandayız. Bilgi, birleşende hak edende dillenir. Maya tutu. Huzurla kalın. Işıkla kalın. Hak olduğunuzu, hak ettiğinizi bilin. Yarattıklarınızla kalın. Size sizi verdik.

Sevgiler.

 

Av. Nezire Selçuk

5 Ocak 2010

CKM

 

 
  Bugün 8 ziyaretçi kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=