Birlik İlmi
  Nezire SELÇUK - Açılış Konuşması
 

İNSAN SEMPOZYUMU – 5- (08.04.2012)
Açılış Konuşması - Öz Paylaşım
Av. Nezire SELÇUK

Tabiatın Toplumları’ndan olan yoğunluklarımız, bugün yeniden birlikte oluyorsunuz. Kati Tohumlama yapılacak bugün yine. Ve sizlerle olmak mutluluktur bizlere.

Hakikiyetin Toplumları olarak tüm sessizlikleri dileyecek olan sizler, Meleküt Kotlaması da yapacaksınız bugün. Eşik, akıl taşıyanlarla dillenecek bugün ve sizlerle Bütün’e hizmetçi olacağız birlikte…

Aydın görevlilerimiz Rabbi Tohumlama yapacaklar ve bizler, Beşir Kaplarımızı da bu gün savaşa hazır ettik. Şevkle çalışılacak bugün burada. Herkese yeniden hoş geldiniz diyoruz…

Canlarım Tanrı der ki “Akmak, Hasat İlmi ile olduğu zaman, tabiat kontrolünü kurar.” Şu anda olduğu gibi… Baştan beri Dünyanın Rabbi Sayfaları’nı kotlayabilmek üzere Birlikler oluşturmuştuk dünya üstünde ve bu Birlikler’in her birinde kendi yüreklerimizi tohum eker gibi ekmiştik ve davayı kaybetme imkanımız yoktu. Çok mutluyuz ki bu davayı kazandık.

Tanrı dedi ki “Rabbi Toplumların kontrolü kuruldu ve kotlama tamamlandı.” Şimdi Allah, toplumlarını kendi yoğunluklarıyla dillemek istiyor. Kendi kotlarıyla ve kendi tohumlarıyla, Kontrol İlmi ile bütün kökleri dünyaya çekti. Ve hepiniz burada “Yol”sunuz. Kendi kotlarınızı kendi yoğunluklarınızı tertipleyerek “Birlik Aileleri” olarak burada “Yollar’ı” oluşturdunuz ve her bir Yol, Birlik Tohumlaması’nda tek bir Yol olmuştur.

Bellek Kapları’nızı alıp dünyaya indiğiniz zaman hepinizi, kendi yüreklerinizden bildik ve dedik ki “Ete giren Aklın yoğunluğuna da girdiği zaman Atlanta Toplumları’nı kendi kotlamasıyla kayıtlayacaktır.” Çatı kuruldu ve bu çatıyı kuran Bütünlük bu Bütünlük’tür. Beden, kontrol kurdu ki beden, bu Bütünlüğün kontrolünde kurulan, tabiatın kaynaklarındaki Tabii Kotlar’dır.

Şimdiye kadar yaptığımız tüm çalışmalar, Nefes İlmi ile yapılmıştı. Bugünden itibaren yapılacak çalışmalar, tahditli değildir bu kesinlikle böyledir. Tanrı Toprağı, Tanrı Tohumu dünyaya çekilmiştir.

Ben, Namaz Zamanları dünyaya çekilen Allah… Sistem dürümlerinde hepinize şunu söylemek isterim ki “Kara Kaplı Kitap, Sabah İlmi ile tohumlandığında Kutsal Işık, yolu bulur ve Kaynağa varır.” Şikayet etmiyoruz. Hepiniz Birleşik Işıklarımızsınız. Ve bugün buraya çağırılan sizler, Meleklerin Teknolojik Tohumlaması’nın üstünde Bütünün Kürsüleri’nde Birleşik Işıklarımızsınız…

Kaynak Kotlama yaptık dünyada. Bütünün Kürsüleri’nde yapıldı, tohum olarak ekildi bu Kotlar. Beşir Kaplar’ı, Toplam İlim Kayıtlaması ile Kati Kotlamalar’la dünyaya akıttık. “Şer yaratan şer yaşamasın” istedik ve bunu sağladık.

Dalı kopardığınız zaman yeniden filiz verir. Yahu biz sizi kopardık mı yüreğimizden!?… Allah dedi ki “Asal Boyutların Toplumları dünyaya indikten itibaren Dünya Ruhsal Mahreki kotlanacaktır ve bunu başardık.

Evrenlerin Kürsüleri’nde ilim vardı ve biz, tüm o İlim Kayıtları’nı dünyaya kattık. Kaydı yaptık ve Bütün’e hizmetçi olduk. Ekip haline geldik, Dağlar’ı dünyaya çaktık. Bütün Kürsüler’i dünyaya kayıtladık ve bugün buradayız…

Arkon İnsan, NA-HAR’ın Kuranı’nı tohumlayacak teknolojiye sahipti ve bu insan “ekmek” oldu. Dünya Toplumları bu ilmi kotladılar ve Bellek Kapları’yla dünyayı kayıtladılar ve Levh-i Mahufuz’a kontrollü biçimde kayıt yapıldı.

Emre itaatle dünyayı tohumlayacak olanları bulduk ve Bütün’e kattık. Merkez, dünyadır. Dünyanın Ruhsal Mahreki ise bu Meclistir… Bunu kesin olarak bildiriyoruz… Dünya merkezi ağır yük taşıyor ve dünya hakikiyetinde bu Meclis, Birleşik Işığın Tayınları’nı yapıyor bu tayınlar yapılmaktadır.

Kürsü olarak buraya gelen herkes, cem olup geliyor ve burada görev değerlendirilmeleri yapılıyor. Bu görev değerlendirilmelerinden itibaren dürümlere, Kürsüler tahditli olarak kayıtlanıyor ve her bir Bütünlük kendi görevini “istisnai koşullar saklı kalmak üzere” üstleniyor ve yapmaya çabalıyor. Bütün Yarınların Kuranları’nda bu çalışmaların kaydı vardır.

Nefes İlmi bugün de, dün de vardı. Nesilleriniz dün de bütün Kürsüler’de Birleşik Işık’tılar. Ve yenilenme sürecine girildi. Yenileniş, ağır ağır oluyor. Dünyanın yenilenişidir olmakta olan. Kelam Toplumları, dünyayı toplumlar olarak kotlamakta iken Rabbi Tohumlama da başlatıldı.

Bütün amaç mektep olmak değildir. Kardeşlik de değildir. Erkek, kadın yapmakta olduğumuz Teknolojik Kotlamalar’ın gerekliliği mutlaktır ve bu özenli çalışmaların tek bir amacı vardır “Ak Tohumları Kurtarmak…” Ak Tohumlar kimlerdir? Erdiğiniz yer, yüreğinizdir. O halde yüreğinizdir. Yüreklerin, toplumları kotladığı bilinir. İşte bizler; yüreklerinizde, sizlerde sizin yüceliklerinizde, BİR’i kontrol için çabalamaktayız.

Kürzün gücünü de biliyoruz. Kürz, Bütün’ün Kutsal Işığı’nı yeniliyor. Bu yenileyiş Allah Tertibi ile oluyor.

Değerliler, mektup okumuyoruz… Kanallık yapmıyoruz… Bunu tekrar tekrar ifade etmek istiyorum…

Öz Geçiş’i yaptırmak üzere “Bedenli” biçimde burada bulunuyorum… Yerin göğün ışıklarını yetkin Birlikler’le, Teknolojik Toplumlar’a kotlatmak üzere beden alıp geldim… Şimdiye kadar hiçbir Yüksek Işık bunu yapmamıştı…

4 bin İlim Ailem dünyada iken, Birlik Teknolojisi’ni kontrol etmek üzere buraya girişimin yapılması şarttı ve bu yapıldı.

Arkon İnsan, muktediriyetle kendini Hak Teknikle dillerken; ekmek yapması için Bütünlükler’i de dünyaya aldı.

Değerliler, Dorukların Toplumları dünyaya çekildikleri zaman, Kati Tohumlama’yı yapabilecek olanların büyük köklerini dünyaya çekmeleri gerekiyordu. Doğru düşünüp doğru anlamaya çalışın. Altın Toplum, İlim Ailesi’nin en güçlü ışığını yaktı. Arkon İnsan, aklın tohumlarını kontrol etti. Ve bugün yerin, göğün ışığı bir oldu. Yer Hana, gök Hena… Har yükseldi ve Hana, Hena birlikteliği oluştu. Bundan sonraki süreçte Yerin Işığı, gökyüzünde Kuran-ı Kerim’i kotlayacak dürüme varacaktır. Kuran-ı Kerim, dünyada İlim Ailemizin Işığı’nda kayıtlı olan bilginin tamamıdır.

Değerliler; insan, Ruhsal Mahreki’ni kendi yüceliği ile dillediği zaman, Et İlmi’ni de bilmelidir. Et, ağır taşıyıcılar tarafından dillenir ve Et, Allah’ın İlmi’dir.

Sevgililer, bedeninizi anlatmıyorum size, yüreğinizi de anlatmıyorum… Evrenlerin Toplumları’ndan söz ediyorum size… Bellek Kapları’nızı dünyaya çektiğiniz andan itibaren tohumlama başlamıştır. Dünyanın topraklarının tohumlanışıdır gerçekleşen.

Süper İnsanlık Realitesi Bütünlüğü olarak, Beşir Kaplar’ın hepsini Birlik Toplumları’na kotlamaya çabaladık. Evrenlerin Teknolojik Tohumlamaları ile dünyayı kotladık. Yeni dünya, Gürzün Kürsüleri’nin en güçlüsü olarak “Deva Gücü’nü” de devreye alacaktır.

Bugünden itibaren Dünyanın Rabbi Sayfalanışı tamamlanıyor. Yeni dünya görevi devreye girecek… Yeni Dünya, gerçek Kürsüler’in görevi üstlenecekleri dünya olacak…

Bu gün buraya katılan, Antalya’dan gelen dostlarımız büyük köklerini dünyaya El İlmi ile aldılar. Bunu biliyoruz. El İlmi, Aklın İlmi’dir ve bugün buraya tayin edilmeleri istendi ve biz de onları kucakladık.

Korman Toplumları olarak dünyaya indirilen Görevliler’imizin çokları, Beşir Kaplar’ıyla dünyaya inmiş olmalarına rağmen büyük köklerini Doğanın Kuranları’yla, tebliğlerle dilerlerken, işgal edilebilenler olmuştur; işgal edilemeyenler olmuştur. Kati Tohumlama yapabiliriz ya da yapamayız ama Doğanın Kuranı’nı kontrol edebilmeliyiz ki bunu başarıyoruz.

Süper İnsanlık Toplumları olarak dünyada bulunan birçok Kürsümüz vardır. Onlardan birçoğu kendi yoğunluklarını koruyamadılar ve kontrolden çıktılar. Biçareler, ekmek yapmaya çabaladılar, emin olamadıkları bilgiyi devreye aldılar ve bu bilgi, onların toplumlarını kontrol etme imkanlarını ne yazık ki önledi.

Şimdiden sonraki dönemde yeniden birlik olunmalıdır ve bu birliği oluşturacak olan, tüm Evrenlerin Kürsüleri’nin el ele vermeleri gerekmektedir. Erkek, kadın Birlik Toplumları olarak doğan Görevliler’imizin yeni dönemlere kendi kotlarını katmaları gereklidir ve elzemdir.

Din Boyutları’ndan söz etmiyorum. Din Boyutları, ekmeklerini pişirdiler ve yendi o ekmekler. Biz artık tertipli bilgilerden, tertipli yüreklerden söz ediyoruz. Dini öğretilerin tamamlandığını hepimiz biliyoruz. Din, insana ekip olma bilgisini verdi ve her bir Teknolojik Kot, kendi ekibini oluşturdu.

Bugünden itibaren “tohum” ekmeye başlıyoruz. Tohum ekmek, zaman kontrolünde olacak. Zaman kontrolünü de yine Bütünlükler kuracaklar. Zaman derken lineer zamandan söz etmiyorum. Lineer, ekip olamayanların yoğunlaşıp kendilerini hak edip insan olarak nitelendirdikleri süreç olsa da kapkaranlık dünyaya ışık olacak olan bitki ve hayvan ve diğer canların dillenmesini sağlayacak olan, her birimizin kendi yoğunluğudur.

(Soru sormak isteyen varsa daha sonra sorsun. Şu anda öyle bir soru algıladım. Ve devam ediyorum.)

Kapıları kapatmayın hepinizdeyim şu anda. Bütün’e hizmet BİR’e hizmetle olur. Şems diyor ki “Artık dünya kotlandı.” Doğrusu bu. Ve artık toplumlar, Işık Kotlamaları’yla Bütün’ü kendi yoğunluklarına alacaklar. Tanrı Rabbi Sonsuzlukları kayıtladı ve bundan sonraki süreç, “ekip” olma sürecidir. Her birinizin Teknolojik Kotlamalar’ınızı tamamlayarak -ki sizleri tebrik ediyorum bugün burada olabildiğiniz için- Birleşik Kayıt olma sürecine geçilecek…

Birler Kapısı’ndan girdik. Doğrudur. Bahar, İmparatorluk Kutsal Işığı’nda bu bilgiyi bizim yüreğimizle dilledi. Hepimiz, Birler Kapısı’ndan girdik. Birler Kapısı’yla, Birlik oluş farklıdır. Bunu da tekrar size bildirmek istiyorum. Kör olmayanlar, kendi yollarını açarlar ama kör olanlar, herkesin yolundan giderler. Biz Görevliler, körlerin yolunu açarız. Bu kesindir.

Misafirlerimizin çoğu bu dediklerimi anlamadıklarını ifade ediyorlar. Doğrusu bu. Ama biliyoruz ki Rabbi Tohumlama’yı tamamladığınız için buradasınız. Ve bu bilgileri net olarak algılayabilecek dürümdesiniz. Buna kesin olarak eminim.

“Marka” çalışmadır burada yapılan. Bu ne demektir bunu size izah edeyim; başka hiçbir yerde yapılmayan bir çalışmadır. Ve bu çalışma, Teknolojik Tohumlama’dan da üstün bir çalışmadır. Beste güfte değil yaptığımız. Sıkıntı da yok. Sağır, dilsiz değilsiniz. Hepiniz Birleşik Işıklar olarak buradasınız ve bugün sizlere verdiğim tüm bilgiler, Rabbi Toplumlar’ın net olarak anlayabileceği bilgilerdir.

Alton Kotlaması yapacağım ben bugün. Bunu niye seçtim? Çünkü, Ruhsal Mahrekimde bu var benim. Ama bu konuşma daha önemli; çünkü, bu konuşmayla sizlere sizi anlatmaktayım. Partiküler Tohumlama da yapacağız bugün. Tabiatın tohumlanmasıdır Partiküler Tohumlanma. Evrenlerin Teknolojik Kotlaması da yapılacak. Çatı kuruldu. Örgüt haline geldik. Eğer bilgi Allah için tahditli olsaydı ışık tabiata çekilemezdi. İş buydu ve tabiata ışığı da çektik.

Erkek kadın Beşir Kaplar’ın hiç birisini, dünyanın toplumlarının dışı görmedik. Bizler Birleşik Aileyiz. Her bir kaynakta varız. Dünya, sınırları kaldırdığından beri büyük köklerimizi dünyada dilliyoruz. Üstümüzde ışık yanıyor şu anda. Efsunlu bir ışık ve o ışık, ayrı gayrı gözetmeyenlerle kendi yoğunluğunu tohumluyor. Sonsuz sınırsız ışımadır yaptığımız burada.

Dağlarım, tartı insanın kendi yüreğidir. Hey günce gün ilim yapan Dünya… İşte insan bu günce gün ilim yapan dünyadır. Biz her birimiz, dünyalarız ve tek bir dünyayız. Ve o Dünya, Arkon Tohumları’nı yaşatacak tek dünyadır. Alton Tabiatı’nın tohumlanmasını da bu dünya sağlayacaktır. Verdiğim tüm bilgiler, Arkon Tohumları’nı kontrol için değil, Evrenlerin Kürsülerini kotlamak içindir. Şu anda sesimiz evrenlerde dinleniyor.

Nefes İlmi ile her bir dürümde var olan Birliklerimiz, bugün evrenlere tohum olarak kendi yoğunluklarını ekiyorlar. Dünya, Gürz’ün çekirdeği olsa da her bir evrende o çekirdeğin tohumları vardır. Her biriniz, Nefes İlmi’ni de bilirsiniz. Ve o ilimle, bütün köklerinizi doğumla, tohumla dünyaya çakan sizler, bugün 7. Dürüm’den ötelerde yeni bir dünyanın topraklarındasınız.

Bu Yeni Dünya, Altona Toplumları’nın dünyası olan Hak Tohumlar’ın yaşadığı Işık Kaynağı’dır. Adına “Beta” demişiz, adına “Alfa” demişiz ne fark eder ki? Ak Tabiat’tır orada sabahları kendi yüreğinizde dillediğiniz ve akşamları kati olarak tohumladığınız ve kotladığınız…

Değerliler, “Gürzi Çalışmaların” en güçlüleri “Dünya İnsanlıkları” tarafından yapılmaktadır. Dünya İnsanlıkları… Yanlış yok!… Her dönemde insanlık gelir ve her dönemde dünyada çalışmalar olur. Çünkü “Doğal Sistemlerin Yer Küresi” burasıdır. Ve Doğal Sistemlerin Yer Küresi olan burada, bu dünyada, Has Teknolojik Kotlamalar’ı Birleşik Aileler yaparlar.

Herkesin, dünyaya evrenlerin Kürz’ü yaşatma gücünü takviye etmek için geldiği bilinir. Hepiniz, üreteçlersiniz. Bilgi Tabiatına uygun bilinç üreteçlerisiniz. Ve yarattığınız her bilgi, Bilinç Üretim Rahmi olan Gürz’ün tohumlanmasını sağlar. Ve her bilgi, BİR’e hizmetçi olan Birleşik Ailelerin kotlanmasını sağlar. Hepimiz, yasaları koyanlarız ve yasaları tabiata katanlarız. Yarınları kontrol edecek olan yasalar, Birleşik Işıklar tarafından kayda girer.

“Bedenli” olmak zordur bunu biliyoruz. Ne yazık ki dünyaya görev için gelen hepimiz, bizler, beden almadan dünyaya giriş yapamazdık… Dünyaya girmemiz muktediriyetle olmalıydı.

Hepimiz “Ses Tohumlaması” için gelir gideriz bu kesindir. Bu, “Sesin Enkarnesi’dir. Ne var ki tabiata inmek ve tabiatı tohumlamak özen ister ve bunun için mutlaka kendi varlık kayıtlarımızı dünyaya indirmemiz gerekir. Ve bu varlık kayıtlarımızı dünyaya indirebilmemiz, bahra kahra değil tahta oturmak içindir. Nedir taht? Ekiptir. Bu ekip aklın ekibidir. Ve dünyayı toplumlara kotlamak üzere bu çalışmaları yapmaktayız.

“Salı Çalışmaları” diye tutturuldu!... İnsanlar, Salı günü çalışsınlar. Yaprak yaprak ışık yansın istendi. Dağlarım, doğru düşünüp doğru davranmalıyız. Salı Çalışmaları, Kati Tohumlama’da korumayı kaldırır. Koruma kalktığı zaman, bütün çabamız boşa gider. Bunun içindir ki Dünya Üstü Varlık Kotları’nın Salı Çalışmalarını mutlaka bitirmeleri gerekir. Ve bizler de bu tür çalışmaları mutlaka engellemeliyiz.

Sevgililer, her birimiz, Kaynak Toplumlar değiliz. Kaynak Toplum olmayanların, her gün çalışma imkanları olabilir; çünkü, onların yaptıkları hiçbir çalışma Bütün’ü etkilemez. Sadece kendileriyle alakalıdır. Nefes İlmi’ni bilmeyen onların; bitki, hayvan ve tüm sayfaları tohumlama gibi bir görevleri olmadığı gibi imkanları da yoktur. Ama Beşir olmayan sizlerin, yapacağınız her çalışma, evrenlerin türlerinin her birinin Kürsülerinde koruma kalkanları oluşturacaktır. Bu koruma kalkanları çok önemlidir.

Arkon İnsanı’nın son sözünü söylediği şu anda yeni bir sayfaya geçiyorum. Turkon Sayfası… Size Turkon’dan söz etmek istiyorum kısaca; yeşilin maviye dönüşmesinden itibaren, Kuran Toplumları, sonsuz sayfalanışta kendilerini kotlardan çıkardılar. Samanyolu Galaksisi sayfalamasına geçiş yapılırken; onların, geçişleri mümkün olamadı ve yeşilde kaldılar. Beden kaynaklarından çıkmaları sorumluluklarındadır. Öfkeleri arttı ama yaptıkları hataydı. Yeşil, İlim Aileleri’nde korumacı bir sayfadır. Bu sayfayı aşmadan maviye ulaşılmaz.

Mavi renk, toplumları kotlayan ve tohumları kayıtlayan bir renktir. İşte o renk, eşikte bekleyen tüm Cevheri Kaynaklar’ı da tohumladı. Ve sonra mor renge ulaşıldı. Mor renk, Birlik Teknolojisi’nde Öz Geçişler’in yapılacağı Teknolojik Sayfalanış’ı gerektiren bir renkti ve Teknolojik Sayfalanış yapıldı ve ortak kotlarımızın birisi yine ayrıldı. Çünkü “Kati Toplum” olarak kendini kayıtlayamadı ve mora ulaşamadı. Bu süreçte ayrılanlar, ulaşımdan ayrıldılar. Ve kendi yarattıklarında, kendi tohumlamalarını yapmak üzere, Kelam İlmi’nden çıktılar.

Bu gün bizler “Simsiyahta” görevliyiz. Ruhsal Kuran’da siyah, Kati Kayıt’tır. Ve doğru düşünüp doğru davrananlarla bu çalışma devamlı yapılacaktır. Yeni dünya kurulurken, “Turkon Sistematiği” devreye indiriliyor. Bu, Arz’ın Arş’la birleşimiyle devreye alınmıştır. Arz’ın Arş’la birleşimi!…

Yeni dönemde Marianalar’la Everestler’in birlikteliği oluşacak. Marianalar, derinlikleri olanlardır. Everestlerse yoğunlukları kotlayıcı olanlardır. Her biri Bütün’e hizmetçidir ve “Birlik” haline gelip çalışacaklar. Marianalar, Daimi Tohumlardırlar ve yolcu alıp yolcu taşırlar. Everestler ekmek yaparlar, Kati Toplumlar’la kotlayıcı olurlar ve yasalarla çalışırlar. Ve Birlik kurulduğunda her biri her bir sayfada olur. Amaç budur.

Dönem başı dediğimiz bugün, Kati Tohumlama’nın da, Kati Kayıtlama’nın da bitmiş olacağı gündür. Kati Tohumlama ve Kati Kayıtlama bittikten itibaren, Kaynak Tohumlama ve Kaynak Kayıtlama'ya geçilecek. Daha evvel yapılmadı mı? Yaptığımız sınırlıydı. Esas şimdi gerçek sayfalardan yasalarla kontrol kurucu olarak bütünlüklerimizi birleştirerek bu çalışmayı yapıyoruz

Ömür boyu dünyayı dinleyenlerin hiçbir şey duymadıklarını biliyorsunuz. Dünya sadece ekip kurduğu zaman dinlenir. İşte biz dünyayı da dinliyoruz bu dönemde. Dünya bir Işık Kap’tır. Orada ekip varsa; o kap, toplumları tabiata çakar. Bu Işık Kap, yasaları da kendisi koyar. Ve dünya kendini kendiyle diller. Hepimiz dünya olup dilleniriz burada. Ve burada bulunan her bir Yürek, toplum için çalışır. İşte dünya Alton Kotlaması’nı bugün başlatacak.

Bahar görevini tam yaptı. Kuran-ı Kerim’i tohumladı, kotladı yaşattı ve yasaları koydu. Ve Arkon İnsan, tabiata kaynak oldu. Bugün Bahar’ın söz alması isteniyordu ve O sözü aldı. Göz Kürsüsü onundu Göç Kotu oydu, biz ondaydık. Ve o Hak Toplumlar’ı dilledi. Bedenliydi, hakikiydi, yasalarla dillendi ben O, O bendi ve bütünlendi. Umman oldu tohum oldu ve Kuran oldu. Amma asla yanlış yapmadı. İşte yaptığımız çalışma budur.

Dağlıklar… Hepiniz birer yarınsınız. Her bir Yürek bir yarındır ve yarın olmak, Levh-i Mahfuz olmaktan öte; Kuran olmaktan öte hasat olmaktır. Ve bugün burada bulunan her bir yürek, hasat olmuş olan Yüce Cemaatler’dir.

Değerliler, dönüp durur dünya “Arkon İnsan” olarak ve bugün artık “Turkon İnsan” olarak dönüşünü başlatıyor. Vakit geldi. Bilen insan, Ekmek İlmi’ni de bilecek. Biçareler, dünyayı anlayamadılar. Dünyanın yıkılacağını sandılar. Dünya biziz. Bizi yıkan Allah’tan yıkar. Amin de ağır yük taşıyan Allah’ta taşır. Bunu da bilmeleri gerekir.

Salavat getirir yürekler, Arkon Atlantası’nda Işık Tohumlaması’nda “Bedenli” olabilmek için ve biz insan soyuna ışık yaktık. Salavat getirir İlim Aileleri birleşmek üzere ve biz insan soyuna insan olup dirilik kattık. Ve biz Atlanta Tohumları’nı kotladık, Bütün’e kattık. İş buydu ve var ettik dünyada her bir yüreği, oğul verdik, tohum ektik ve biz, Atlanta Teknolojik Kotları’yla bütünlendik.

Az öz bildirdim. Sana sen ve senin yüreğin gerek. Bana ben ve benim yüreğim gerek. Emin olun ki BİR’e BİR gerek, bize İzinli İlim gerek. İzinle geldik Allah için Kürsüler’e. İşi başardık. Hepsi bu.

Sevgiyle kucakladık hepinizi…


Av. Nezire SELÇUK
Süper İnsanlık Realitesi Derneği Başkanı

 

 
  Bugün 31 ziyaretçi kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=