Birlik İlmi
  Nezire SELÇUK - BİRLİĞİN KONTROLÜ
 

BİRLİK KONTROLÜ:

Burada bugün konuşmacı olarak 8 bütünlük var ve bunların dışında başka bütünlük temsilcileri de var. Bu toplantıların amacı nedir sizce? Sadece birbirimizi dinlemek mi? Yoksa biz burada bir araya gelerek bilgilerimizi paylaşarak bir fonksiyonu mu yerine getiriyoruz? Biz bir şeyler yapıyorsak; bu çatı altında yaptığımız nedir? Arkadaşlar, dünya üzerinde birçok odak var; dernek var, spiritüel, metapsişik, kozmik çalışmalar yapan. Ve bu çalışmalar gittikçe bilinç alanlarını genişleten, gittikçe kendi bellek alanlarını oluşturan ve daha sonra birleşik alanlarla etkileşim içine giren ve giderek dünya üzerinde bilinçleri etkileyen bir konuma gelen ve onun da ötesinde... fakat dikkat edin tek başımıza yapmıyoruz bunu. Hepimiz birlikte yapıyoruz.

Bilinç; genişledikçe genişliyor ve neticede düşünce gücünün devreye girdiği; birçok yetimizi fark ettiğimiz bu süreçten sonra kendimizi okumaya başlıyoruz. Bilinç kotlarımızı açıyoruz, DNA kayıtlarımıza giriyoruz ve bu DNA kayıtlarından geçmişe yolculuklar yapıyoruz. Dikkat edin. Biz kendi içimizde yolculuk yapacak bir düzeye geliyoruz. Dahili bilgilerin ötesinde sonsuz sınırsız bilgilere, alanlara ulaşıyoruz. Evet, beynimizin sadece %5’ini kullanmadığımız zaman; bu sınırları aştığımız zaman birçok bilinmeyenle yüz yüze geliyoruz.

Bunu hepimiz başarabiliriz. Başarabilmek, üstün bir yetenek gerektirmez. Biz hepimiz kendimizi idrak düzeyimizde görev taşıyoruz. Ben, bu mekanda bulunan herkesin kendisini idrak içerisinde olduğunu düşünüyorum. Evet, evrimsel bir çalışma var dünya planında. Dünya insanı erginleşme dönemine girdi. Ve bu bedenlerdeki bizler, artık beşeri değil insani bilinçler olarak bu çalışmaları yapıyoruz. “Deneyimleme” kavramını çok doğru bulmuyorum. Çünkü bizler belirli idraklerde olan bilinçleriz ve bilerek dünyaya geldik. Dünya için şöyle derlerdi: “Gelişi olan, dönüşü olmayan” Evet, artık dünyanın gelişi de var, dönüşü de var. Dünyaya gelişimizin bir nedeni var. Dünya diğer planetlere, bütünlüklere benzemiyor. Dünyamızda ilm-i hak dediğimiz bir sistem var. İlmi hak ne demektir? İlm-i Hak dualiter sitemin işleyişidir. Bu sisteme göre eğer savaş olmazsa barışı bilmezsiniz. Ama bu diğer dünyalarda, bütünlüklerde yok. Yine dünyada “Tanrısal Evrim” dediğimiz evrim yapılıyor. Bu evrim beşer bilincin yaptığıdır ve yine sadece dünyada düzen kotlaması var. Cevheri yaratıda son sözü söyleme yeteneği sadece dünyada var ve o sözü söyleyen insandır.

Biz, bizi keşfettikçe bilgiyi algılayabilmekteyiz. Bilgiyi algılayabilen kişiler olağanüstü bir şey yapmıyorlar. Herkesin yapabileceği şeyleri yapıyorlar. Hiç bir bütünlük “biz çok farklıyız” dememelidir. Bunu dediği zaman büyük bir yanılgı içine girer. Bu dönem çok farklı bir dönemdir. Bizler uyanıyoruz. Dünya planına kapalı şuurla gelen insanoğlu artık kaba maddeyi idrak etme ve erginleşme dönemini yaşıyor. “Mezarların boşaltılması” diyoruz. Hani kutsal metinlerde var ya... Mezarlar, sizin bellek alanlarınızdır, bedenlerinizdir. Ve sizler, artık bedenlerinizden çıkıp kendi mezarlarınızı boşaltmaya başladınız. Bu çok önemlidir.

Belli idrak düzeyinde bilinçler var burada. Burada bulunan hiçbir arkadaşımın dünyaya evrim için geldiğine inanmıyorum. Sizin evrime ihtiyacınız yok. Mustafa Kartal Bey 100 maymun hikayesini anlattı. Aslında dünya planındaki bilinç açılışı çok hızlı gerçekleşiyor. Atılan her bir adım, her birimizin attığı adımdır. Gelip gidip reaksiyonlarla, reenkarnasyonla evrim yapmamız bana çok akılcı gelmiyor. Kuantum sıçraması denilen olayı burada yaşıyoruz. Biz hepimiz biriz zaten ve bu birlik içinde böcek de bizdir, çiçek de bizdir. Her bir zerre bizdir. Biz sadece bu form içinde kendimizi ferdileştirirsek; kör bilinçlerimiz ile kendimizi diğerlerinden ayrı görürsek, biz noksanız. Biz yarımız ve bu anlayışta ferdi evrim anlayışına sarılırız. Bunun idrakinde olmalıyız. Bunu idrak etmek zor mu!? Hayır değildir.

İlm-i Hak sistemini anlatmaya devam ediyorum. Dualiter sistemdir. Barışın ve savaşın olduğu bu sistem, Dünya sistemidir. Savaş, barışın müjdecisidir der bilgilerimiz. Yurdaay arkadaşımıza katılıyorum. Bazı şeyleri idrak edebilmek için dualiter sistemi deneyimlemek gerekir. Burada kör ve sağırız. Kapalı şuurlu olmak, kör ve sağır olmaktır. Bunu aksini iddia edebilir miyiz? Dualiter sistemde kendimizi uyandırmaya çabalıyoruz. Ama bizler, tüm genetik zincirimizin, tüm insan ırkının ve tüm yaratılmışın son noktasıyız bu dönemde. O halde bizim atacağımız adım, bizden sonra atılacak adımın habercisidir, alt yapısıdır.

Burada bulunan her bir bütünlük, Hakikiyet Boyutunda bir tek kottur. Her bir kotu, o bütünlüğü temsil eden Birleşik Işıklar oluşturur. Her bir bilinç, o bütünlük içerisinde bir ışıktır ve diğer ışık bilinçlerle birleşiktir. Hakikiyet boyutundaki her bir Birleşik Işık, “Hakim-i Hak” bilinç düzeyine ulaşandır. Bu düzeyde, o artık hakim bir bilinçtir. Hakim bilinç olabilen bir bilinç, Birleşik Kotlar'ın her biri ile yani Hakikiyet Boyutunda bulunan her bir bütünlük ile kendi değerlerini kaybetmeden, o bütünlüğün bilgisi ile bütünlenebilir; ona kendisini bütün olarak zerk edebilir.

Yani Hakikiyet Boyutuna ulaşanlar ki biz onlara, “Zaman İlmi”ni öğrenerek “Işık İlmi”ne ulaşabilenler de deriz. Bu bilinçler hakikiyete ulaşabilmiş olan bilinçlerdirler. Bu boyuta, bazı öğretilerde “Rahman Boyutu” da denir. Ancak, buralara ancak birleşerek ulaşılır. Ve her bir kot, yeni “Birleşik Işıklar Bütünlüğü” kendi dahili değerlerini, “NÜSA SERVETİ” diye ifade edilen, bir servet yaratım tablosu olarak Hakikiyet Boyutu'nun ta kendisi olan “ÖZ”e katma imkanına sahip olur.

Yarınları, bütün adına, bütünün hayrına yapılan bu çalışmalar yaratır. Ki bütünün zararına Birlik Çalışması olamaz. Birleşik Kot çalışmaları, yarınların daha güzel, daha yaşanır dünyasını yaratmak adına yapılır.

Canlar; dünya, bütünün kütlesinde Hak Tekniği ile yaratılan BİRLİK'tir. Ve biz; bu birliği, bütünlüğün kontrolü için yarattık. Ruhsal Meclis’lerin hepsi, kontrolü kendi yoğunluğunda dilleyebilen bütünlerdirler. Birleşik Aile, bütünün kütlesini kendi kotları ile diller. Başınız eğilmemelidir. Hepimiz, dünya sonsuzluğunda Işık Kotları'yla birleşerek var olduk. Kör, sağırdır. Hak tekniği ile kontrolü kurduk ve birleştik. Yoğunlukları, kendi kotlarımızla dillemekteyiz. İnsan sayfalarını okuyabiliyoruz artık. Her resim size sizi anlatır. Ve bize bizi anlatır ama hepimizi hepimize anlatır. Daimi kaplarımızı aldık ve buradayız. Birleşik Aile’mizin hepsi kendi yoğunlukları ile buraya indiler. Şu an Doğal Sistemler devrede. Dahası Doğal Görevliler devrede. Sultanlıklar burada. Birlik Kotları, Birleşik Kotlar hepsi Yüceliklerin kendi kütlelerinde mevcutturlar.

Değerliler, dünya sevgi, saygı bekler sizden. Dünya, bir Can’dır bunu biliniz. Dünya kutsal bir ışıktır. Ve O, biz ve biz O’yuz. Her birimiz bir Adem’iz. Her birimiz bir Havva’yız.. Dünyayız. Canlı, cansız her şey bitişkendir.. Turkuaz Çalışmamızda, bütünü kütlesiyle kayıtladık. Birlik Kütlesi'nde baş tacı olduk. Birleşik Işık çalışmasında yine birlikteyiz. Dün bütünlüklerle birleştik. Bugün gene birleştik. Herkes yenilendi. Levh-i Mahfuz kendi yoğunluğunuzla kayıtlanıyor. Bunu bilmenizi bekliyoruz. Yaratan, insan soyudur. Yarattığı gene insan için yaratılan kendi kotları, kendi yoğunluklarıdır. Birleşik Aile, kutsal bir ışığı kendi yoğunluğu ile yetkinleştirerek dünyaya indirdi. Sistem, Nizam ve Düzen görevi başlıyor. İmparatorluğun Görevlileri bugün hepinizle dillendiler, birleştiler.

Teknik tabiat, Sistem, Nizam ve Düzen görevini kontrol altında tutar. Yardım edildiği zaman hepiniz birsiniz Can’lar. Işığınızı kotladık bugün sizlerin. Doğanın sayfasını okuduk. “OL” dersiniz olur. İyi ki hak ettiniz. Hak ettik, işte bu...

Kısa bir akıştı. Şunu paylaşmak istedim sizlerle. Biz boşuna toplanmıyoruz. Bu bütünlükler boşuna bir araya gelmiyorlar. Hakikiyet düzeyinde bir yaşam çiçeği olarak devreye giren bu çalışma, şu anda BSUI bitişkenliğinde yarınları kayıtlamaktadır. Durgun topraklar artık kotlandı ve kontrol edilebilir hale geldi. Kontrol şarttır. Evrim Sayfaları'nın kontrolü şarttır. Eğer bilinç kontrolsüz kalırsa, yüreğinizde kırılış başlar. Işığınız solar. Dağın, taşın gücünü almış, yolu bulmuş olan Sistem İlmi tabiatta hırs yapar. Ve yaratılan her şey boşunadır artık. Hak Tabiatı'nda, Teknik Tabiat görev taşıdı. Bilmenizi dileriz ki beden sayfalarınız güçlüdür. Ve bu sayfalar bütünün kütlesindedir.

Her birimiz, BİR'iz arkadaşlar. Değerliler, hepinizle, hepimizle birleşebildik. Evet, sizler çok özelsiniz arkadaşlar. Bizim size bir şey anlatmamıza aslında gerek yok. Çoğunuz kendi özünüzden algılıyorsunuz. İçinizden herhangi birinizi seçsem ve buraya çağırsam biliyorum ki özü akacaktır. Çünkü, hepiniz dolusunuz. Evet, aslında biz hepimiz birlikte konuştuk. Ben konuşurken hepinizle konuştuk. Arkadaşlarım konuşurlarken, hepinizle konuştular burada.. Biz birlikte dillendik burada.
Hepinize Saygılar, Sevgiler


 
  Bugün 31 ziyaretçi kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=