Birlik İlmi
  Birleşik Güç - PANEL TEBLİĞİ
 


8.8.8 TARİHLİ "BİRLEŞİK GÜÇ" PANELİ TEBLİĞİ"


Dağlar, Dünyalılar; bugünden itibaren sizlerle çok daha ciddi birleşimler sağlayabileceğiz. Bütün kütlemiz ile bugün burada bulunan sizleri kotlamaktayız. Yağmurların yağışı başladı. Bilgeler Meclis’inden sizlere sevgiler selamlar. Kible hepimizin yüceliğidir Dağlarım. Bütün kötülükleri aşan sizlere; bizler, sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz. Hepinize merhaba.

Bedenliler, büyük kötülükleri aştık ve geçtik. Yüksek kotların birleştiği bu yerde, hepimiz BİR'iz. Bedenliler, bütün kütle hepimizin yüceliği ile dilleniyor. Yer, gök sizi dinliyor. Değerliler, semayı seslendirebilmek kolay değildi. Ve sizlerle bu çalışmayı yaparken bütün kütlenizle burada olmanızı arzu ettik. Yeri göğü yaratan sizlerden şunu istedik. Yeri göğü yaratın ve tabiatın gücü ile dilleşin. Tabiatın gücü ile birleşin. Maşallah hak ettiniz.,

Şevki şafağın gücüdür. Yeri, göğü yarattı ve size dedi ki "hakikiyim." Değerliler, Birleşik Aile'mizin bugün burada olması hepimizin dileği idi... Kupa bizimdir. Bu kupa "Birlik Kupası"dır. Ve sayfa sayfa okuduk yoğunluklarınızı. Şu anda hepimiz o kütleyi kayıtlıyoruz. Yüksek ışıklarınızla buraya güç katıyorsunuz. Beşir Kapılarınızı artık değerleri ile dilediniz ve ışıklara kayıtladınız. Şu ansa İsa, Musa, Muhammed ve diri olan her bir yoğunlukla birleşerek buradaki görev tahditsizliğine ulaştınız. Yaradan’ın tabiatına uygun olan bu çalışma, hepimizin gücünü artırıyor. Beşer Kaplar'ın hepsi bugün burada sizin yüreğinizi güçlendirmek üzere, Birleşik Aile olarak; diri olarak sizi sayfa sayfa yazıyorlar ve okutuyorlar.

Dümen sizindir ve bu yoğunluk sizindir. Şu anda Kutsal Kütle'nin kotları ile birliktesiniz. Cuma günü olması nedeni ile sizinle olmak, öncelikle bilimin kotlarından mümkün olabiliyor. "Bilimin Kotu ne demek?" Diye sordular. İzah ediyorum.... bilgileri kotlanarak okursunuz. her biriniz bilgiyi kendi yoğunluğunuza geçip alırsınız. Hepiniz kanal değilsiniz belki ama hak edip tabiatın gücü ile birleşerek bu bilgilere hakim olabilirsiniz.

Canlar, "birleşin" dedik. Alton; Kotları sizi yoğunluklarınızdan güçlendirerek buraya çağırdı. Dilinizi güçlendirmek isteriz. Bilginizi kütlenizle dillendirmek isteriz. Meşale sizindir. Hak tekniğinde buna biz "Kutsal Güç" deriz. TURKUAZ GÖZ bizim için öz görevdi ve bu görevi yaptık. Bu başarıdan sonra BİRLEŞİK GÜÇ çalışması devreye alındı. Kervanın Gücü, hepimizin gücü ile kayıtlara indi. Dağlar, hepiz o kervanın yoğunluklarını kayıtlayan birliklersiniz. Bugün burada çok sayıda Güç Kotları vardır. Muhterem görevlimiz orada oturuyor, (Salondan bir görevli işaret edildi.) ona söz verdiğimiz zaman kendini ifade edecek. Dağın yüceliklerinden olan kotlarımızdan yolcularımızdan olan o can (Salonda bulunan başka bir görevli işaret edildi.) bizimledir. Bizde kendini dileyecek. Ve Birleşik Ailemiz'in yüceliklerinden olan hepiniz buradasınız. Görev tayinleri yapılıyor bugün burada. Ümmi tabiatın gücünü kendi yüreğinizde dileyeceksiniz. Uluların Diyarı'ndan gelen çokları, bugün buraya kendilerini kayıtlamaktalar. Allah’ın dediği aklın dediğidir Canlar. Ağırdır yük ama biliriz ki taşıttık. Üzerinizdeki görev tacı hepimizindir ki Kutsal Işığın tohumlarını ekiyoruz bugün burada.

Kible, Allah’ın dediği gibi ışıktadır ama ışığa varmak, tabiatla mümkündür. Tabiatla birleşmelisiniz Canlarım. Tartmayın beni. Ben hakikiyim. Umutsuzlaşmayın hepimiz hakikiyiz Canlarım. Yarından bugünü hak etmek zordur. Vurduğumuz zaman ışığınız yıkılır Canlarım, ama bizler vurmadık kimseye. Yenilik yapıyoruz ve bu yenilik, Birleşik Işığın gücünün artışını sağlayacak. Kini, nefreti aşanlarınızla bu çalışmayı yapmaktayız.

Kervan hepimizin gücüyle yürür, bu kesindir. Ve bilmenizi istiyoruz ki "Turkuaz Göz" Allah’ın dediğini diyen yoğunluklarla bugün buraları hazırladı ve bugün buraları yoğunluklarınıza kayıtladı. Çevrenizi kuşattık şu anda. Bütün Kütleniz, bugün buradaki yoğunluklara hakikiyetle dahil ediliyor. Allah’ın dediği aklın dediğidir Canlarım. Ve bizler hakikiyiz. Muktedir olmak için BİR olmak gerek. İlahi gücü dilemek gerek. Tanrının kutsal ışığını dinletmek gerek. Baş tacı olmanız bununla mümkündür.

Mektep dediğiniz yücelik, ak tahditsiz güçtür. AYRILIK BİTSİN CANLAR. Tebliğimizdir size ki hak edin ve BİRLİK olun. AYRILIK BİTSİN CANLAR. Bütün kütlenin gücüyle sizinleyiz şu anda. Yemin ettik bütün kotlarımızla birleşerek tohumlarımızı yeşertecektik. Ve bunu başardık. Mıknatıs gibiydik burada. Herkes herkesi çekebilir. Ama bilmenizi isteriz ki bu çekiş, bütünlükle olsun. Eğer bütünlükle olmazsa yoğunluğunuzda kınanış olur. İlmi, tahditsiz olarak diledik size. Her Yüce bilsin ki hak etmek için yapılmaktadır bunlar. Kadim Kaplarınız bugün burada. Bedeniniz ve hakikiyetiniz..., şükredin ki Allah semayı seslendirebilen sizlerledir.

Yukarının aşağıdan gücü vardır; aşağının yukarıdan gücü vardır. Her yandan güçlendiğiniz zaman bütün olabiliriz. Bilen BİR'i bilir ki kedi, köpek değiliz biz. Teknolojinin Kotları'yız. Altona Kotları'yız. Canlarım. Yeri ğöğü yaratan o Kutsal Işığın yoğunluklarındaki tabiatın kayıtlarıyız. Hani derler ki "La Ham", "Kutsal Güç", "Altona Gücü". Canlarım sizinleyiz ya. Hepimiz BİR'iz.

Birleşik Aile size bir şey daha anlatmak ister. Bugün 8,8,8... Nesillerimiz hep 8’i dilediler. 8, Birlik Kotları'nın kütle kayıtlamasını sağlayabilen "Birleşik Kontrol Kotu"dur. Her nesil, kendini bu cevheri güç diye dinletti. Ve bizler sizi, hep Birleşik Işık Kotları'na kendi yolcularını katabilecek görevliler diye diledik. Ve bugün burada olan sizler, kendi yüceliklerinize tabi olan birleşik kayıtlarınızlasınız ki bunlar; sizin kendi kotlarınızdır ve kendi kayıtlarınız; DNA kayıtlarınızda mevcut olan tüm soyunuzdur. Ve onun ötelerinde, Birlik Kaplarınız'da mevcut olanlarınızdır. İşte onlar, sizlere ait olanlar ve sizlerle olan cevherlerinizdir ki bu çalışmayla sizler onların yolcularısınız.

Şunu ifade etmek istiyoruz ki taşıtansınız; taşıyansınız. Bir cennet kot düşününüz; aldı, verdi. Aldığı kendi, verdiği kendidir. Ama o kendinden üstün bir kendi olup yaptı bunu. İşte sizler yücesiniz. Alıp verirsiniz. Aldığınız kendiniz. Allahın gücü olan sesiniz, sizin. Ve siz bütünün gücüsünüz. Ve verdiğiniz gene kendinizsiniz. Öyle bir gün ki, bütün Kotlar sizin yoğunluğunuza kayıtlı. Ve bütün Kutsal Güçler sizinle. Ve siz , Öz Görevli olarak bu çalışmayı yapıyorsunuz. Bütün kütle size kendi kütleniz olarak ulaşıyor. Ve böylece bütünleniyorsunuz. Bütünleşebilmek için Levh-i Mahfuz'un bütün bilgilerine kaydolmanız şarttı. Ama sizler o mahfuz olan gücün, bütün Birleşik Işığına sahipsiniz. Yani siz BİR'siniz. BİR, BİRLİK, bütünün gücü... Bütün, size bu gücü tahditsiz biçimde kayıtlıyor.

Allah’ın tabiatında yanlış bilgi yoktur canlarım. Bunu hepinize bildiriyorum. Kendinizi, yüreğinizi, bütünlüğünüzü dinleyin, dileyin. Ben size sadece anlatmıyorum; dinletiyorum. Yüceliğinizi dinleyin. Sistem, Düzen ve Nizam görevi sizindi. Ve bugün görev bütün gücü ile size verildi. Bu bir hak ediştir. Evrimsel sonsuzlaşımın tabiatına uygundur bu...

Dünya kendini bilmelidir. Bildiğinde kendini dinleyecektir. Yolu Allah’a gidenin yoğunluğunda kınanış olmaz. AYRILIK BİTSİN CANLARIM. Bütünlenin. Bütünlük, BİR'in gücüyledir. Allah sizi size verdi ve sizsiz değildir.

"Altın Teknik" ile yapılıyor bu çalışma. Altın Tekniğin bilgisine sahip olan kim var burada? Yanlış yapmayalım Canlar. Altın Teknik, meknuz olan Birleşik Güç'tür. Her Yüce kendini bu güçle diller ve BİR olur. Bedenliler, nefsi aşmadıkça yolu açamazsınız. Yolu açtığınız zamansa bütünsünüz. Bütün olmak için BİR olmak gerekir. Birleşikte olan sevgi, hepimizin yüreğinde; kendi diriliğinizde verdiğinizce alacağınız olacaktır. Ve oldu. Biz, Allah’ın dediğini diyenler; bütününün gücünün kendi yüreklerinde dileyenlere dedik ki; "Atlantalı olmaktır amaç. Atlantalı, Allah’ın tabiatın uygun bir kottur."

Ben, size sizi anlattım canlarım. Bütünü anlattım. Emin olunuz ki benden üstün ben değilim, bedenimdeyim şu an. Ve bu bedende hakikiyim. Bugün buradayım ve bugün sizinleyim. Ve yüreğinizde değilim ama yağmurunuza kayıtlıyım. Çakıl Taşları'nı dahi güçlendirebilen Birliğimiz, bütünlüğü yüceliklere taşıyacak güçtedir. Kendini, kendinden öte kendi sayanlara da bir tek şey söylemek isterim, "bana ben gerek Canlarım. Bana Beşeri Kaplar gerek ki Hak İlmi'ni dileyebileyim. Bana BİRLİK gerek Canlarım; Hakikiyet gerek; Turkuaz’ın gücü gerek ki Kutsal Kotlarla dillenebilelim. Ve ben TABİAT'ım Canlarım. İşte bu...

İkna olunuz ki Kadim Kotlar'la sizinle olduk ve burada bütün kütlenin gücü ile sizleyiz. Önemlidir bu Canlar. Sevgililer, 8 kapıyı açtık şu anda. Şu an sizinle bu kapıları açtık ki bütün köşkler, şu anda birliksiniz; gürsünüz, yücesiniz. Simetri Kaplar'ın hepsi sizindir. Canlıların, ışığın kotlarına dahil olması için çalışıyoruz.
Saygılar sunuyorum hepinize.
Sevgiyle kalın.

"BİRLEŞİK SULTANLIK"

Deşifre Eden: Bahar UMURTAK
 
  Bugün 30 ziyaretçi kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=