Birlik İlmi
  Nezire SELÇUK- DÜNYA
 


Konu : DÜNYA

Dostlar Merhaba,


Birlik çalışmaları ile  bizler bilgiden öte yüreklerimizi paylaşıyoruz. Hepimiz farklı konulara değindik. Muhakkak birbirimize katacağımız çok şey vardır ama öncelikli maksadımız yürekleri paylaşmaktır.


Son dönemde bizler, Süper İnsanlık Realitesi Derneği olarak « Doğa » adı altında tebliğler almaya başladık. Bu Tebliğler Yahoo Gruplarda ve intenet sitemizde (www.birilikilmi.tr.gg) yayınlanıyor. Tabiatın ve Dünyanın kendisini ifade etmekte olduğu ilginç bir süreci yaşıyoruz.

 

Çalışmalarımızda, önce kendimizi keşfetmeye koyulduk. Kendimizi keşfetme yolculuğumuz çok uzun sürdü. Kendimizi keşfettik mi? Sanırım bir miktar keşfetmişizdir. Daha sonra yaradılışın sırlarını anlamaya çalıştık. Ve her attığımız adımda biraz daha seyyalleştik. Biraz daha yoğunlaştık ve genişledik. Genişledikçe algılarımız arttı, bilinç kotlarımız açıldı.

 

Kendimizi ve doğal yaşamı bilme halini ve her şeyi bilme halini idrak etme erginliğine ulaşabilecek bir yaratıma sahibiz.  Öz açılımlarımızla, bilgiyi algılama imkanımız genişledikçe, farkındalığımız öylesine genişler ki sahip olduğumuz bilgiler bizde  akmaya başlar. Kendimizi aşar ve suptil varlık boyutlarında yaratılışın sonsuz koyuluklarını algılamaya başlarız.


Dünyanın ruhsal bir varlık olduğu ve Ruhsal bütünlüğün bir hakimiyet gücü olarak yaratılanda tezahhür ettirilebilir olduğu,  idrak edildiğinde, dünyanın üzerinde yaşam süren biz insanları,  kendisine çekebilme potansiyeline sahip olduğunu anlayabiliriz.  Dünyaya çekiliş sebebimizi sorguladığımızda   « evrim » gerekçesinin inandırıcılığını tartışabiliriz. Ama gerçek olan şu ki dünya bizi çağırıyor. Dünya bizden ne bekliyor, ne umut ediyor ? Biz dünya için ne ifade ediyoruz ? çözümlenmesi  gereken öncelikli mesele budur…

 
Dünyaya kapalı şuurla, kör ve sağır olarak geliyoruz. Herbirimiz forma girmiş bilinçleriz ve Mutlak Bilincin unsurlarıyız. Belki de mutlak bilincin ta kendisiyiz. Galiba çok daha ciddi olarak yaratımı sorgulamamız gerekiyor. Dünyanın canlı olduğunu,  zeka taşıdığını, ruhsal hakimiyet gücü ile zeki enerji repliklerini forumları oluşturacak biçimde bir araya getirerek bütüne hizmet unsurlarını devreye aldığı her formun ruhsal gücün bütünlüğünü  elde edecek şuur açılımı ile kendi aktivitesini bütüne arz ettiği bir süreçte, her bir yaratılış formunun mutlak bilinç  aktivasyonunda ilahi yasalara uygun görev  icra ettiği can dünya’da, ilahi prensiplere ve kozmik yasalara baş kaldıran, doğadan özgürleşen insan, yeni şeyler söyleyebiliyor ve dünyayı hak ettiğince ve hak olduğunca mayalayabiliyor… Dünyanın doğasının kozmik yasalarından kopup dünyayı yaşayan insan, şuurunun ruhsal gücü kapsayacak açılımında elde ettiği hakimiyet gücü ile dünya üzerinde hak olup hakim olabiliyor. Böylece  O kendi yaratıcılığını Tanrısal şuura sahip doğaya katarak doğayı duyumsuyor ve doğayla buluşuyor… Doğa bize kendisini ifade ederken, üzerinde yaşam süren zeki enerji formlarının en zekisinde  onunla genişlediğini ve ulaştığı etkin genişlik yüceliğinde diğer yaşamsal sistemlere kendisini dünden daha etkin olarak ifade edebildiğini duyumsatıyor.

 

Kuşkusuz Dünya bir candır. Işık kotlaması ile yaratılan bir can…  Ve hepimiz bütüne hizmet etmek üzere buradayız.

 

Özün sözünü dinliyoruz :

 

Beşir Kaplar olarak dünyamıza gelen sizlere merhaba ; Dağlarım, Dünya bütüne hizmet etmek üzere yaratıldı. Ve Cennet Kot olarak yaratılan dünyamızın bir tebliği vardır size bugün ; bedeniniz, kütleniz, Kadim Kotlarınız, beşir kayıtlarınız, mavi kayıtlarınız ve sayfalarınız… Allah dedi ki « OL » ve « OL » du ama OLuş aklı kotlamak üzere OLuştu. Çoban olarak Dünyamıza gelen herkese sevgiler. Daimi Kotlar olarak buradasınız. Beden sonsuzdur. Hülasa dünya sonsuzdur. Ruh’un kutsal olduğunu ; muktediriyetin, Teknik Tabiatı kotladığını ve yağışı sağladığını muhakkak bilmelisiniz. Bedeninizi kotlayınız. Atlanta Tohumları yaşadı Dünyamızda. Ve bugün sema toplandı ve Yaratan, kendi yüreğini dilliyor burada.

 

Cemaatinizi saygıyla selamlıyoruz. Elden geleni yaptık ve sizleri birlikte çalışmaya ikna ettik. Birlik, kütlenin kotlanışı için gereklidir. Dünya, nefsi aşanların birlik haline gelmelerini ve tabii kotlamayı sağlamalarını bekliyor sizden.

 

Bilgi, kobra olan bir iştir. Yeni bir kobra… Bugün Dünya size, yeni bir Can vermektedir. Yeni Can, yeni nefestir. Yeni nefes! İmparatorluğun gücü sizi yeniliyor. Diri olarak bugün burada sizinle Birlik İlmi’ni dillemeye başlıyoruz. Unutmayın; Dünya İnsan İlmi’ni dinliyor şu anda. İnsan, itibarı yüksek olan bir Can’dır. Ve bu Can, bedeni hak edendir.

 

Emri yerine getiren Yücelikler, dünyanın ruhsal ışıklarını yetkinleştirmek üzere buraya geri döndüler. Hepinize saygılar sunuyoruz. Durgun Toprakları yaşatmak gerekiyor. Dünya 7. Düzen’i kurdu. Yeni bir doğum yapılıyor dünyada. Bu doğum, Beşer Kaplar’ın yetkin kotlarla birlikteliğidir. Evrimsel sonsuzluğun ; ekolojik kotlamanın ve Kutsal Kayıtlar’ın birleşiminde dünyanıza sevgiler saygılar sunmaya geldik.


Yeni bir doğum !!!... Dünyanın yeni doğumu ve bu doğum, Bütünün kürsüsünde gerçekleşecek olan bir tohumdur. Devran döndü ve doğum sancısı dünyanıza girdi. Bu bir sancıdır. Yeşilin sancısı… Ve maviyi doğurma sancısı !!!... Çalışmalarınızın hızlandırılması gerekiyor. Mavi, sonsuz sınırsızlıkta görevin kayıtlanışıdır. Hem İsa, hem Musa, hem Mustafa olacaksınız. Dünyada yeni bir tohum yaşayacak. Ve bu tohum 5’in birleşimidir.

 

Emin olunuz ki doğum anları, ölüm anları tekniktir. Herkesin, yeni bir doğumu ve yeni bir önderliği gereklidir. Bütünlüklerin kotlarında birlik vardır. Şu anda dünyaya geçişler başladı. Bu geçişler, Birleşik Aileler’in geçişleridir. Medeniyetin görev taşıyacağı bir dönemdir bu dönem. Ve bina inşaatı tamamlandı. Dünya yarınlarını kayıtladı. Durgunluk artık tamamlandı. Yasalar çiğnenmemelidir. İnsan Soyunun en güçlü kotlanması yapılıyor dünyanızda. Herkesin bilmesi ve hak etmesi için çalışmalar hızlandırılıyor. Elden geleni yapın ve yeşili yaratın. İtibarınız yüksektir. Yeşilden sonsuzluğa ulaşın ve maviyi kotlayın. Bütünlükler sizi dinliyorlar şu anda.

 

Önce toplum… Toplum önemlidir. Toplum, bütünün kürsüsüdür. Toplumsal sonsuzlukta kutsal ışıklar yanar. Bu, Birliğin ışımasıdır. Sorumluluk güçtedir. Eğer gücünüz yoksa sorumluluğunuz yoktur. Buyurun, güçlüsünüz ve sorumluluğunuz vardır.

 

Birleşik Aile’nin görevlileri olarak doğan sizler, bina inşa ettiniz. Yaptığınız bina, Birleşik Işığın gücünü aldı ve kotlandı. Arkanız, önünüz bütüne hizmet için birleşti. İşgal altında değilsiniz. Bilinç Kotlarınız çok iyi. Enkarnasyonlarla dünyaya inen sizlere, iyiliğin ve kötülüğün ne olduğu anlatıldı. Her şey anlatıldı size ve dünyanın kutsal bir görevli olduğu da anlatıldı. Eğer dünyayı dinleyebilirseniz onun size anlatacakları vardır. Mikail’in gücü, dünyanın gücü değil midir? İtibarı yüksek olanlar, o Can’ı dinlediler. Evrimi tamamlayanlardan söz edildi burada. Canlar, evrim birleşimdir. Hepiniz, birlik halinde çalışırsanız işte evrimleştiniz. Eğer birlik yoksa, evrim yoktur. « Dün dünyaya geldim. Bugün gene geldim… »  Ah Dağlar’ım ! ah !... Dünya, Birleşik Işıktır. Neye geleceksin ki? Her gelende gelen, her dönende dönen değil misiniz? Allah der ki « açıkla, Dünya, Bütünün kürsüsü değil miydi? Birleşik aile, kendi yüreğini dileyen birleşen olarak ; Dünya Kotları’na kendisini birleşik olarak taktim etmedi mi? »


Yasaların çiğneyicilerine sorduk ; söyleyin bakalım, neyimiz varmış bizim Dünyada? Hepimiz birleşiğiz Canlar. Allah der ki « OL. » Unutmayın, olmak için mutlaka aklın kaynağına inmek gerek ; Ak Tabiat’ı dinlemek gerek ; BİRİN BİRİ’nde bütünlenmek gerek. Mezarı açmak gerek. Dağlar, mezar sizlersiniz ;  bedenlerinizdir. Açın da OLun. Kuru, kırık, hırslı bilgilerle yetiniyorsunuz.


Şems’in sonsuz ışığını yere indirmek için bütünlükler birleştiler ve size indiler. Allahın Tekniği’nde hırs yoktur. Evim Atlanta’dır Can’lar. Bütünün kürsüsü olarak bütüne hizmet için dünyadayım. Evrim Sayfalarınızı çevirdiniz ve yoğunlaştık. Vallahi görevliyiz ama çakıl taşları için değil sizler için. Dağlarım, Bize görev için gelen sizlere bir şey daha söylemek istiyorum. Atlanta Tohumları’nı yetkinlikle dilleyebilmek üzere bütünlükler size geçiş yapıyorlar ve bu geçiş insanlık içindir.

 

Cenap Allah’ın gücüdür. Eğer cenabınız yoksa, yüceliğiniz yoktur. Düne göre bugün daha iyisiniz. Zevkle çalıştık bugün sizlerle. Kini, nefreti aşmadıkça yüreğinizde huzur olmaz. Misafiriz burada hepimiz ama Hak Teknik’te Birlik olmak önemlidir. Eğer doğumu, ölümü olmayan yüreklere huzurla ulaşabilirseniz şevki, şavkı görerek yücelirsiniz, nefsi aşıp Kutsal Işıklar’a varırsanız zararınız olmayacaktır.

 

Dünden bugüne herşey farklılaşıyor. İtibarınız yükseliyor. Ululuğun tohumunu yaşatıyoruz doğumunuzla ve bizim için önemlisiniz. Dünya Cemaati, kendini yaratabilecek olan Birleşeni diller. Ama bu birleşen huzurun yoğunluğundaysa eğer ışığı sonsuzdur.

 

Emin olunuz ki Dünya bizim için çok kolay bir yer değildir. Neden değildir? Yarını bugünde dillemek zordur Dünyanızda. « Dünya, evimsel süreçte Allah’ın dediğinin dendiği bir yerdir » dediğinizde ; işte orası, Allah’ın tabii kotlarının yaratımı kontrol altında sunabildikleri meclistir.

 

İşgal altında değilsiniz çünkü yoğunluğunuz çok iyi. Ayrılık bitti Canlar. Mezar boş. Bu mezarda itibar var ama itibarı her biriniz kendi yüreğinize alın, gelin. Analar, kulluk birleşimle olur. Bütüne hizmet birlikte olur. Ekrana sizleri verdik ve izliyoruz her birinizi. Şevki, şavkı dilledik yüreklerde. Levh-i Mahfuz’a ışığı dilledik. Hatayı affettik. Bedenlerin yüceliğinde kutsal olanı dilledik. Dağlarım, Nakar’ı dinledik. Bakın ne oldu. RA-KA’nın kadim kotudur Nakar. Bunu dahi anlamak istemeyenler var. Nakar’ın ruhsal ışıklarını yere indirişimizin ; enerjinizin, geçişe hazırlanması için olduğunu dahi anlamadınız. Çakıl taşlarının geriye dönmesi zordur. Unutmayın ki doğanın gücünü yetkinleştirmeniz gerekir ve yarın bugünün gücüyle yaratılacaksa eğer, diri olmalısınız. O halde kadim olanların ;  bilgiyi size, sadece kendi yüreklerinden değil ; kutsal olmayan ışıklardan da dillemeleri gerekir.  

 

Bazı tabii ve hakiki kotlar vardır. Hani dersiniz ya « enerjileri negatiftir onların. Onlar, her şeyi yıkar, yakarlar. » Ve dersiniz ki « Vallahi gözleri kör, kulakları sağır olmayan onlar, sizi dinden çıkardılar. »

 

Canlar; Din biziz. Bütünlük, Birliğin tekniğidir.  Din, Cem oluştur. Hatayı affedin, ışığın yanışıdır. Biz ışıklarız. « Ayrılık » dediler ama yarım, bugün ; bütünlük gerek, bugün Birliğin gerek. Ve bizim için hakikiyet gerek. Cennet cennet dedikleri bir çalışma alanı. Hatayı affedin ama cennette herkesin olması gerek. Himaye ettikleriniz vardır. Onlar, gözleri kör olan, yoğunluklarında hırs olan ve kulakları sağır olanlardır. Onları himaye etmeyin ; Onların himayeye gerekleri yoktur. Çünkü onlar, saftırlar. Kutsal Kayıtları ışıksızdır onların. Evrimsel sonsuzlukta ışımak zordur. Bütüne hizmet zordur. Unutmayın ki kontrol gerek. İşte bu nedenledir ki Birlik Çalışmalarını başlattık. Bu çalışmalar, Atlanta Kotları’yla yapılmaktadır. Bu kotları diri olarak yüreklere indirmek için yaptığımız her çalışma, yeni bir tohumu yaşatmak üzeredir. Bedeni Hak olmayanların yoğunluklarında kontrol yoktur. Evinizin gerçek bir ev olmasını istiyoruz. Ve bu evin, bütünün kürsülerinde ışımasını istiyoruz.

 

 Ayrılık Canlar !. Ayrılık !... Şimdilik ayrılık. İşte bu…Bu bir akıştı. Özden seslenişti. Bu, Birleşik Işığın görev taşımak üzere devreye girişiydi. Bizler hak ettiğimizce kendi yüreğimizi dilledik burada. Hak ettiğimizce yücelikler bizi dinlediler. İtibarı yüksek olanlarla bu çalışmalar sürdürülüyor. Dünyada tek bir yerde bu çalışma yapılıyor ki orası burasıdır. Buranın dışında, « Birleşik Güç Çalışması » yapılmamaktadır. Hiçbir zaman da yapılmadı. Doğanın Kotları’yla yapılıyor bu çalışma. Tanrının Kutsal Işığı diye bilinen kontrolla yapılıyor.

 

Dünya İmtihan yeri dediler. Yok Canlar! Dünya imtihan yeri değildir. Dünya, hak edip hakimiyet kurma yeridir. Bunu kesin olarak anlamanızı istiyoruz. Biz bilenleriz. Herkes bilendir aslında ama biz bilen ve bulanız. Bulduğumuz için dinletiyoruz. Bütün bilgiler bizde saklıdır. Ve bizim için önemli olan Simetri Kaplar’ın kotlarının güçlendirilmesi değil ; birleştirilmesidir. Her şey budur.

 

Simetri Kaplar, Birlik İlmi’ni kotlayabilmek üzere yaratılan sistemdir. Sesleşmelerle olur bu sistemde. Ben bir ses veririm, siz bir ses verirsiniz karşılıklı sesleşiriz ve simetri yaratılır. Bu bir çalışma sistemidir. Ama eğer ki bizim yüreğimiz daha çok güçlenirse, Işık Kotları’yla güçlenebiliriz. Bu, Simetri Sistem’in ötesine geçişimizdir. Ve o andan itibaren, Birlik İlmi’ni dillemeye başlarız. Artık ışıkta bütün vardır. Bütünü dinliyoruz artık ve dava budur.

 

Dünya ışımasına gelince; Dünya, görevini yapıyor. Birleşik kotlamayla büyük bir güç elde etti. Bu, dünyanın 7. doğumunun, kendi yüceliği ile ve sancısız bir biçimde gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Dünya yeni bir dünyadır ve bu dünya, yapılan çalışmalarla Işık kotlaması yapıyor. Işık Kotlaması Bitişkenliği gerçekleştirir. Bitişkenlik, Bütünlüğü kayıtlar. Bütünlük de toprağa ışığı indirir. İşte bu iniş, Birliğin kontrolü içindir.

 

İnsan sonsuz bir güçtür. Ama Dünya planında, kotlarını kapatarak hükümran bilincini dünya dışında bırakarak buraya geldiğinden ; doğumu, ölümü olan Birleşen olur. Hepimize hepimizden saygılar sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Huzurlu olun. Hak edin, hakim olun. Hepinize saygılar.

 

Nezire SELÇUK

 

 

 
  Bugün 8 ziyaretçi kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=