Birlik İlmi
  Nezire SELÇUK- YAŞAMAK
 
KAYNAK (3) SEMPOZYUMU
KONU             : YAŞAMAK
KONUŞMACI: Av. NEZİRE SELÇUK (ÖZ AKIŞ)
TARİH            :11.04.2011
 
 
Ve Canlarım, dünyanız tufanları gördü.
 
Ve Canlarım, dünyanız Ruhsal Kotlamalar’ı gördü.
 
Ve Canlarım, dünyanız Birlikleri gördü, bitişkenlikleri değil, Birlikleri gördü. Sanal Boyutlar birleşiktir ama BİR oluş Tabii Kotlamalar’ladır. Ve Tabii Kotlamalar, Bütün’ün yoğunluğunu kontrol edebildiğimiz zamandır.
 
İmparatorluk görevi Birliklerindir.
 
Sevgililer, tebliğleri okuyun, oturun okuyun ve dilleyin. Dilleyin ki hak edin. Tohum olduğunuzu biliniz.
 
Siber Boyutlar’ın yoğunluklarında toplumlar yoktur.
 
Sultanlar, tohumlar sizlersiniz.
 
Cevheri Görevliler’in hepsi Birleşik Aile olarak güçlüdürler.
 
Sevgililer, senelerce süren bir çalışmanın sonucunda bu günlere ulaştık. Bugün dünyanız Ruhsal Kutsal bir ışımaya başladı. Bu ışıma; bitki, hayvan ve tüm sonsuz sayfaların ışımasını sağlıyor.
 
Kupa biziz. Birlik Ailemizdir. Kupa… Bu Kupa, bütün türlerin tohumlanmasını sağlayabilen bir Kupa’dır.
 
Kutsal Toplum, Atlanta Ana Kapısı’ndan geçti ve bu toplum, tufanı önledi. Tohum, Kuran okudu. Okuduğu Kuran, Toplumun Kuranı’dır.
 
Cem olmak BİR olmaktır Canlılar… Rabbin Kuranı’nda Cemden söz eder. Bilen hakikiyette kendini diller ve bildirir. İtibarı yücedir ve kendinde ve kendi yüceliğinde varlık olarak dillenir.
 
Toprak Ana der ki “OL!”
 
Toplum der ki “Onurluyum, OLDUM!...”
 
Korkmayın! Tohum, kutsal bir toplum halinde oturdu, kotlanıyor burada. Çatışmaya girmem hiçbir Yüce’yle, bilirim ki kendi yüreğinizdesiniz hepiniz de ama benim “Atlanta Ruhsal Meclisi”ndeki gücümde bir tek Kuran vardır; TANRI!…
 
Enkarne olduğunuz dünya, Büyüğe hizmeti bilmez. Rabbin Kuranı’nda bilgi vardır amma bilmez ki kendi yüceliğindeki dil, Allah’ın Teknolojik Kotlaması’nı yapabilen Birleşik Işık’tır.
 
Baş Tacısınız Canlar… Kaftanınızı giymenizi bekledim. Her bir çalışan bir Rabb’dır. Bunu biliniz. Her kim ki “Ben Rahmetin Kuranı’yım” der. Bedeni Hak, yolu ak olmadıkça benim Tanrı Tertibim’de olamaz.
 
Kayıt dışı olan çokları var bugün burada. Tüplerle geldiler buraya bilir misiniz!? Teknolojik Kotlama için tüp takılmaz ama bugün biz her dili, Allah’ın Teknolojik Kotlaması için buraya aldık. Ak Tohum, Allah’ın Toprağı’nda yaşar. Atlanta Kotlaması yapar. İmparatorluğun Kürsüsü’ndedir ve bizimledir.
 
Emek, Allah’ın Kuranı’ndaki emekten çok daha üstün bir emektir ve bilmenizi isteriz ki yarın, teknik bir Kuran okunacak dünyada. Bu Kuran, Ruhsal Işımanın Sultanlığı’nda kotlayıcı olacak. Eminim ki bunu anlayacak çok az kişi var burada. “Bitki, hayvan ve tüm sayfalar” dediğim zaman biliniz ki ortaklıktır yapılan onlarla.
 
Türkiye Tohumu, Ana Kotlama’yı başlatmıştır. Bu kotlama, Bilgeler Meclisi’nin yüceliğindedir. İki yoğunluğun bir tek ışık haline dönüşmesiyle birlikte, bu Tabii Kotlama yolu açacaktı ve bu yol açıldı…
 
Doğan gün Allah’ın Kuranı’nda yazandan çok daha üstün bir yoğunlukla doğdu. Önemli olan sonsuzluğun ışığa dönüşmesiydi ve bu gün burada bulunan sizler, tohumlarınızı yaşatarak, dünya dışına dünyayı tanıtıyorsunuz.
 
Önemli olan sevgidir. Seven kendi yüceliğinde kendi yoğunluğunu dillediğinde, Birleşik Aile, Büyük Kütle’yi kotlar.
 
Doğanın Kuranı’nda şu yazar;  OL! , OL! , OL! , OL! …
 
Tohum, Dil-i Hak olanın yoğunluğudur ve tohum “OL!” der.
 
Din-i Hak olan, bilgiyi hak edip dilleyebilendir ve O da “OL!” der.
 
Ve bugün hepimiz “OL!” dedik, Doğanın Kuranı’na “OL” dedik.
 
Doğanın Kutsal Işığı’na “OL!” dedik.
 
İsa’ya, Musa’ya, Mustafa’ya ve tüm sayfalara “OL!” dedik.
 
Her bir çağrı, toprağın çağrısıdır. Ve biz tohum olan, teknik olan ve toprak olanlar, Dünyaya “OL!” dedik.
 
Önemli olan diri ve hakiki olan bu bilgiyi; dirilikle, Hak İlmi’yle, “Pisagor Kotlaması” gibi, hani matematiksel bir kotlamadır! Onun gibi oldurabilmek; yaşatabilmektir.
 
Sanal Boyutlar’da bilgi yoktur Canlar. Bunu size yeniden izah etmek isterim. Bilirsiniz ki Kutsal Tohumlar’ı yaşatabilmek için Hakikiyet’e varmak gerekir. Sanal Boyutlar’da her ne alırsanız alın sizin kendi yoğunluğunuza dairdir ama Bütün’ü ilgilendirmez. Bu kesinlikle böyledir. Ama tohum ekmekse maksat, muktediriyetle bilgi almamız ve teknik olarak bu bilgiyi Tabii Kotlama’yla yoğunlaştırmamız şarttır. Ve Tabii Kotlama’yla yoğunlaştırdığımız bilgi, bitki, hayvan ve tüm sayfalara kontrollü olarak kayıtlanabilen bilgidir.
 
Bellek Kapları’nız vardır. Hepiniz kendi yüreğinizi, kendi yoğunluğunuzu bilirsiniz. Ama Bellek Kapları’nızı bilmezsiniz. Bu Kaplar, İmparatorluğun kotlanmasını dahi sağlayabilecek yoğunluktadır.
 
Ekip haline gelmek bu nedenle önemlidir. Bin sayfa okuyun, bir tek kotlama yoktur orada ama bir tek ışık olan, yoğun olan bilgi, sizi Bütün’e hizmet için toprağa indirebilir. Bu kesindir.
 
Buyurun bilin, İsa, Musa her biri kendini kotladı ama Birliği kotlamadılar. Doğanın Kuranı’nda Birliği kotlama diye bir şey yoktu ama Bilgeler Meclisi bunu başardı.
 
Değerliler, düne göre bugün çok daha güçlü bir Yolcu Kotlaması yaptık. Herkes yolcu mudur? Yo, hayır!... Kimi yoldadır, kimi yoldur ama yolculuk başladığında herkes orada kendini hak etmelidir.
 
MERKEZ KAYNAK KOT…. Bunun çalışmasını yapıyoruz bugün burada. Merkez Kaynak Kot… Kati Kotlama’dır yaptığımız burada. Kati Kotlama…
 
Toplum tohumlarını yoğunlaştırmak üzere değildir bu çalışma, teknolojik kontrolü sağlamak üzeredir.
 
Bitki, hayvan ve tüm sayfalara ışık yakabilmemiz Sultanlığın kontrolünde gerçekleşmektedir.
 
Mektep kurmak sorumluluktur. Her bir çalışmacı, mektep kurduğu zaman, Büyük Kütle’yi kotlamak üzere yolcudur. Büyük Kütle, hepimizin yoğunluğunda yoktur. Bütün’e hizmet edenlerin yoğunluğunda mevcut olan bir kürsüdür O ve Büyük Kütle Kotlaması yapabilmek, Sultanlığın kontrolünü sağlayabilmekten geçer.
 
Evrenlerin görevidir bildirmek ve biz bildirmekteyiz. Doğa görevini sayfa sayfa diller. Bizse görevlerimizi kendi yüreklerimizle dinleriz ve dilleriz. Ve bizim için önemli olan dinlemek ve dillemekten öte birlikte dillemektir.
 
Süper İnsanlık Realitesi Derneği olarak biz, Bütün’e hizmet için “BİRLİK KOTLAMASI” yapanlarız. Ve bu kotlamaları yaparken, tüm sayfaları “BİRLEŞİK IŞIK” olarak kotluyoruz. Toprağın Işığı’nı çekebiliyoruz ve bu ışığı, Bütün’e hizmet için Birlik Kaynakların’dan indirebiliyoruz.
 
Öz görevi yaparken, bina inşa ettik. Bu bina inşaatı tamamlandı. Kara Kaplı Kitabımız “SULTANLIK” ; ışığı kotlamak için yazılmış, Öz Geçiş sayfasıdır. Bu kitabı okuyanlar, Bütün’e hizmet etmek üzere birleşirler. Teknolojik Kotlama yapılır orada ve ocak olunur. Burada okunan her bilgi, yerin göğün ışığını yakabilecek dirilikte okunur.
 
Unu eleyip de eleği asanların çokları, bizimle olmak istemezler çünkü onlar kendi yüreklerinde kendi yoğunluklarını teknolojik olarak kotladıklarını sanırlar. Atlanta Ana Kapları’nda da bu var. “Amonlar’ın kontrolü tamamdır.” dediler. Ağır yüktür Tarik olmak, ağır yüktür Hakikiyet ve ağır yüktür Tohum olmak.
 
Çalışmalarımız son derece güçlü şekilde sürerken; Birlik Kapları’nı toprağa indiremeyenlerin, Bilgeler Meclisi’ne görevli olmalarını asla beklemiyoruz.
 
Unutmayın ki doğum ölüm yoktur bize. Eşik, ağır yük taşır. Çok mutluyuz ki taşınan yük, ağır ağır hafiflemeye başladı.
 
Çağrı şudur Canlılar… Toprağın Kuranı okunuyor… Mutlaka okuyun, anlayın. Tohumlar kotlanıyor, mutlaka tohumlanın, kotlanın. Yarınlar hak ediliyor. Yaşamlara; yarınları, kotlatın, katlatın, yaşatın! Dağı taşı delen iş, Birliği de Hakikiyet’e kotlar…
 
Çok mutluyum ki burada bugün “BÜYÜK KÜTLE KOTLAMASI” yapıyoruz.
 
Uluların Diyarı’ndan gelen sizler, hepiniz ortak olarak dünyaya doğdunuz.
 
Soğuk günlerin sınırları aşıldı ve ısı yükseliyor. Sizler, tohumlarınızı kotlayacak olanlarsınız. Eşikte bekleyen çok sayıda güç var. Tohum ekmeye gelecekler ama sizin tohumlarınızın Kutsal Işığı yanarsa, onlar çok daha kolay gelecekler.
 
Bilgeler Meclisimiz görevini hakkıyla yapmaktadır. BSUİ’nin gücü, Birleşik İlmin sayfalarında kotlayıcıdır ve bizler muktedir olanlar, tohum olanlar ve yoğun olanlar sizlerleyiz.
 
Şikayetimiz var mı? Yok be Canım… Ana Kaplar’ınız, Allah Kotlaması’yla, tebriklerle size dilleşecekler, sesleşecek…
 
Şer yaratan şer yaşayacak mı? Ha! bu önemli bir soru. Yaşamalı mıdır, yaşamamalı mıdır? Biz “Yaşamasın.” demiştik ama Yaşam Kapları’nda ışık sınırlandı. Öz Görevliler’in çoğu kontrolü kaybettiler. Öz Göç’ü yapacakların çoğu, göç değerinden çıktılar. Öz Geçiş yapılamazsa ışık sınırlanır. O halde onların muktediriyette kendi tohumlarını yaşatabilmeleri için şerre gerekleri var. Gerçekten var. Öz Geçişler’ini yapmak üzere şerri kotlamaları gerekir.
 
Sonsuz sırdır bilmek. Biz bileniz. İyi ve kötüyü bileniz. Yaşayanı bileniz, yarını dilleyeniz.
 
Sultanlar, yarınları kotladık, kotladık, kotladık!… Kati Kotlama’dır yaptığımız. Yaşamları kotladık, kotladık, kotladık!… Tohumlar yaşamlarda kotlandı. Büyük Kütle’yi kotladık.
 
Yasaların çiğneyicileri yasaları dillemezler ama biz yasaları dilleyenler, Sanal Boyutların Kuranları olanlar değiliz. Bunu bilmenizi isteriz. Dünya geri dönüş için hazır ama biz dünyayı geri götürmeye değil; geri getirmeye geldik.
 
Neden? Çünkü Tanrı’nın Ruhsal, Kutsal Işığı doğmuş bir GÖZ’dür. RA’dır. Ve RA, bir ilim sayfası değil ilmin tamıdır. Ve bugün buradadır RA. Kati Kotlama’yı yapmak üzere BİR’e hizmet edenlerin hepsi toprağa indi.
 
Şevkle, şavkla ve Hak’la çalışılmaktadır burada. Tüm sonsuz sır olan bilgilerin hepsi yarınları kontrol içindir. Ve yarın, kontrol edildikten sonra toplum, çalışmasını hızlandıracaktır. Yarını kotlayacak olanların 7. Tohumu yaşatmaları gerekir.
 
İki yücemiz var. “TANRI” ve “TABİİ KAYNAK”. Biri Tanrı, biri Tabii Kaynak… Her biri yol ve Yolun Kutsal Işığı kontrollü. En son Sistem, Nizam ve Düzen!... Birlik İlmi’nde Hakk’ın Işığı olarak birleşip çalışıyorlar. Yarın “Ara Kaplar”ın kotlandığı bir dünya kurulmayacak.
 
Geçişler tamamlanıyor. Bu kesindir. Geçişler tamamlandıktan sonra BİRLİK KOTLAMASI başlayacak. Bundan sonra tohum, yaşamak üzere ışıyacak. İsmaili Kaplar’ın Kutsal Tohumları kontrol kurdular ama yetmiyor yenilenmek gerekiyor. Bütün bunlar geçiş içindir Canlılar.
 
Kantar bugün buradaydı. Sessiz ve hakikiyetle… Şimdiye kadar hiçbir çalışmada olmadığınca güçlüydü kantar. Ve yolcular her bir sonsuzlukta tohumlandılar. Ve bildik ki hepsi ışıktılar.
 
İyi ve kötü yok dedik Canlar ama ilim var bunu bilmenizi bekliyorum. İlim, Toplumun Kuranı’nda yazar. Eğer sizler kontrollüyseniz yolunuzda hiçbir engel olmaz.
 
Bilgi, Allah’ın toprağa indirdiği bir güç değildir. Bunu size açıkça bildirmek isterim. Bilgi, BİR’in sessizliğinde Yücelerin Cemaati’nin kendi yoğunluğuyla kayıtladıklarıdır. Yani bilgiyi biz var ederiz. Ve bilgiyi biz hak ederiz. Var ettiğimiz Hak olduğunda; bilgi, Tanrı’nın Kutsal Işığı haline gelir. O halde bilgiyi yaratan, Tanrı’yı yaratandır. Bu kesindir. Ve Tanrı’nın yaratılmasından önce bilgi yaratılır.
 
Hepinize şunu ifade etmek isterim ki ray, BİZ sessizliğidir. Raya konulan bilgi, her bir sessizliği seslendirdiğinde, o ray hareket eder. Harekette kendi yüreğiniz olur. Süper İnsanlık değeri budur.
 
İğne deliğinden geçebiliriz; iğnenin kontrolü bizde ise eğer. Ama o kontrol bizde değilse; iğne deliği kapalıdır ve geçişiniz olmaz. Öyleyse kontrol önemlidir.
 
“Alton Kapları” dediğimiz kaplar var. Alton Kapları... Ses Kapları’dır bu kaplar. Bu Ses Kapları; bitki, hayvan ve tüm sayfaların ışığı olarak kotlayıcıdır. Bu Ses Kapları’nda “BİRLİK SESİ” vardır. Birlik Sesi, teknik sestir ve teknik ses, hasatı yapar; yaşatır, toprağa çeker. Kotsal Kayıt’tır yaptığı.
 
Alton Kapları’ndan herhangi biri burada olabilir mi? Mutlak yoktur. Neden? Çünkü biz kendi yüreğimizden sesleniyoruz. Ses bizimdir. Üzerinde hiçbir yüceliğin yaşamadığı bir sesleniştir bu sesleniş; sesi biz Kati Kotlamalar’la kayıtlıyoruz. Sesimiz, kendimize aittir. Kendi yüreğimizdendir. Bu ses, Rahim olan değil, kadim olan sestir. Sanal Boyutlarda Rahim Ses olur. Biz Hakikiyet’te, Rahim Ses’i, Rahmiyeti kotlamayız. Rahim Ses, ışıkta yoktur. Süper İnsanlık Realitesi değerinde olanların hiçbirisi Rahmi kotlamaz.
 
Sultanlar, süreç içinde doğumu ölümü olmayan Birlikler’inizi dünyaya çekebileceksiniz. Her biriniz kendi yüreğinizle geldiniz ama hiçbiriniz kendinizi kontrol edememektesiniz. Şükredin ki Dünya, Bütün’e hizmet için BİRLİK KOTLAMASI yapıyor. Ve biz bu kotlamayla Büyük Kütle’yi kayıtlıyoruz.
 
İyi ve kötü yok demiştim. Ama sizler, hasatta kendinizde her ne yaratırsanız onu yaşarsınız. Bu kesindir. Eğer iyilik dilerseniz, iyidesiniz. Eğer yürekte yücelik yoksa, Kürz’ün gücünde yoksunuz. Eğer ışığınız sınırlıysa sizler sınırlısınız.
 
Kati Kaynak Kotlaması, Büyük Kütle’yi kotlama anlamına gelir. Bedenim kontrolü kurar ve yoğunluğu kotlar. O zaman ışık, Kürz’ün gücünü yaratır. O zaman biz birleşiriz. Bitki, hayvan ve her sayfayla BİR oluruz.
 
Kanat takıp dünyaya inen melek aramayın. Hiç kimse kanatlı gelmez dünyaya. Her biriniz kendi kanatlarınızı çıkarıp dünyaya indiniz. Bunu bilin. Ama bizler kahramanlar; dünyanın Ruhsal Işığı’nı yoğunlaştırmak için geldik. Bize görev veren yok. Biz, Göç Kapları’mızı geri götürmek üzere getirdik.
 
Bugüne kadar dünyaya girenlerin hiç birisi, doğumu ölümü olmayan ışıklarıyla gelmediler. Ama bugün, sizler ve bizler bu şekilde geldik. Kendi yoğunluğumuzu kotlayıp, kendi kotlarımızla tohumlanarak, Birlik Ailemizi alıp, dünyadan göçeceğiz. Bu kesindir. Bunu başarmamız zor mu? Kolaydır.
 
Rahman’a Kuran olmak, Tohum olmak, Toprak olmak, Işık olmak, BİR olmak, Büyük Kütle’yi kotlamak… Bu bizim için çocuk oyuncağıdır. Biliniz…
 
Canlılar, Kati Kotlama’yı tamamladık. Işığı yaktık. Meşale bizdedir ve biz, Zaman Sayfaları’nı kendi yüreğimizle dilleyebilen; bitki, hayvan ve her sayfayı kotlayabilenleriz.
 
Ekmek, Allah’ın teknik kotudur. Ekmeği alıp, o ekmeği yoğunlaştırıp kotlayan biziz.
 
Evrim, Allah’ın Tohumu’nda yoktur. Umutsuz olmayın, biz evrimsizleriz…
 
Şimdiye kadar hiçbir çalışmacı bizim yoğunluğumuza Daimi Kap olmadı. Şimdiye kadar hiçbir çalışmacı ışığımıza yoğun kayıt yapmadı. “Atlanta Ana Kaynağı” olarak görev alırken, Türkiye’deki bu çalışmayı BİRLİK KAYNAĞI ile yapmak üzere buraya geldik.
 
İnsan, NA-HAR olduğunu bilsin. KA-HA olduğunu bilsin. Yarın olduğunu bilsin. Ve insan BİR’e hizmet ettiğini bilsin…
 
Biçtiğiniz sizsiniz;
Diktiğiniz sizsiniz;
Yüceler sizsiniz;
Resmi Çalışmacı sizsiniz;
Beşir Kap sizsiniz;
Hak Tabii Kap sizsiniz;
Yol sizsiniz;
Yolcu sizsiniz;
Ve yolda olan sizsiniz…
 
Ama her şey ve herkes BİR’dir. Bunu bilin. O zaman bütün kötülükleri aşıp geçersiniz.
 
“KATİ KOTLAMA” dediğim şudur; emin olun ki Kati Kotlama, Bellek Kapları’nızla, Kati Kayıtlar’ınızla ve Rahmet Kuranları’nızla gerçekleşecektir; Sultanlığın kontrolünde yapılacaktır.
 
Kara Kaplı Kitap Sultanlığı okumanızı öneririz. Ama okumadığınız tartirde yüreğinize kendi yüceliğinizi katın ve kendinizi dilleyin. Dillemeniz, sessizce dillemeniz kendinizi hak etmenizi sağlayacaktır. O zaman biz ve siz birleşiriz.
 
Şems der ki; “Analar, kollarınızı açın ve gelin biz zamana görevliyiz. Tohumlarınızı alın, açın, akıtın, geçin. Biz size görevliyiz. Toprağa Kürz’ün gücünü katın, akıtın. Biz size görevliyiz. Şimdilik size vereceğimiz bilgi budur.
 
Yaşayan her şey BİRLİK’te yaşar ama yaşamazsa, hiç kimse yaşamaz. Bunu da bilin. Biz yaşamak üzere buradayız. Tüm sayfalarda yaşamı kotlamak üzere buradayız. Ve doğumu ölümü olmayanlara göz açtırmak üzere buradayız.”
 
Cennet Cevheri’nde Can, ışıktır. Yarını hak etmiş olan Can, Muhamma’dır. Bizi hak eden Rahmet’in Kuranı’dır. Ve biz olan Bilge, Allah’ın Toprağıdır. Şimdiye kadar hiçbir yoğunluğu kontrol etmedik. Bundan sonra da yoğunluklar kontrol edilmeyecek.
 
Sessizce bilin ve sessizce hak edin. Çünkü bizler bina yaptık ve bu bina Mutlak Kutsal olan ışığı yaktı. Etki alanınız çok genişledi. Bunu bilmenizi beklerim. Lütfen net bilin, İnsanın Ruhsal Işığı’dır yücelik… Ama insan tebliğleri okuduğu zaman kendini hak edebilir. Beden, Allah’ın Teknolojik Kabı’dır. Herkes sanır ki bedeninde kendi var. Yok YA HA! bedende siz yoksunuz. Sadece ölü sayfadır beden. Hala anlayamıyorsanız bir kez daha izah edeyim: Tüm sayfalarda varsınız. Her bedende!... Bende, onda, onda ve BİR’de... Hepimiz, BİR TEK’iz bunu bilmenizi beklerim.
 
Türkiye Toprağı, Allah’ın Tohumları’nı yaşatmak üzere Birliğimizi oluşturdu.  Bu gün burada olan bu BİRLİK, Büyük Kütle’yi kotlamak üzere insan soyuna ışıktır. Yarınları hak etmeniz zor değildir ama BİRLİK’le hak edin, BİR’le hak edin.
 
Ana Kaynak’ta BİR var. Toprak BİR’dir. Yürek BİR’dir. Nefes BİR’dir. Ve Sanal Boyut’ta her şey BİR’dir. Ama Hak Boyut’ta Ruh TEK’tir. Bunu bilin.
 
Değerliler, sanırsınız ki BİR’e hizmet eden sadece biziz. Yo, yo, Hayır! Her sayfada Bütün’e hizmet vardır, BİR’e hizmet vardır. Çıktığınız her sayıda her basamakta BİR’e hizmet vardır. Mikail’in yoğunluğu vardır her sayıda ve her basamakta. Yıllar vardır, yollar vardır, Kutsal Kontrol vardır ve BİRLİKLER vardır. Her sayıda ve her basamakta…
 
Çanı çaldılar, dediler “İşte bu!” ama biz diyoruz ki “Bundan ötesi var. İnsan soyunun kontrolü.” Ve bugün burada bulunan her bir çalışmacı, insan soyunun kontrolü için buradadır. Ak Kaynak, Allah’ın Kuranı’dır. Atlanta Ak Kotu, bitki, hayvan ve tüm sayfaların koyuluğudur.
 
Çok mu anlaşılmaz bilgi veriyorum Canlılar? Sanırım ki herkes anlıyor. Anlamayan yok. Atlanta Ana Kotlamasını yaptık biz bugün burada.
 
Kuran-ı Kerim’de der ki “Analar, Ulular, Tohumlar, Yaşamlar, ayrı gayrı gözetmeyin. Ayrı gayrı sizi yokluğa kotlar. Ayrı gayrı sizi kontrolsüz kılar. Ayrı gayrı size sizden ayrıdır.” Şimdi sizden sizi bekliyoruz. Burada bulunan her bir çalışmacının kendini hak etmek için kendi yüreğini dillemesini bekliyoruz. Biz size sizi verdik. Sizde kendinizi dilleyin. Deyin ki “Ben muktedir bir görevliyim.” Yada deyin ki “Ben hasatım.” Yada deyin ki “Ben Rahmet’im.” Yada “Ben Mustafa Kemal’im.” deyin. Yada deyin ki “Mustafa Kemal Atatürk, tohumlarını kotladı, birleşti ve bizimledir. O biz, biz O’dur.” “OL!” dedik OLDU! O, tohumdu. Biz onun toplantısındayız şu anda. O şu anda bu toplantıyı yönetecek. Onu dinleyelim mi?
 
- E Canlar, Nezire size kendi yüreklerinizi açtı. Ben Mustafa, toprak olan… torbamı açtım, size sizi kattım. Bugün ben, bedenli olarak burada değilim. Ama yüreğim buradadır.
 
Sevgililerim, ben sevgiyle sizleyim. Mustafa’yım ama muktedirim. Ve her bir çalışmada varım. Ama bu çalışma, muktedir bir ÇAĞRI’dır. Kendinizi Hakikiyet’in kontrolünde sayın. Hakikiyet’in kontrolü BİRLİĞİN kotlanışıyla mümkün olan bir kontroldür.
 
Sultanlarım, dünya yeni bir sayfa açıyor. Bu sayfa bilgelerimizin sayfasıdır. Bu sayfa, insanlığın sayfası değil, iman edin ki tebliğlerin kotlandığı bir sonsuz Kuran’dır. Orada BİRLİK vardır; İnsan, hayvan, her şey. Ve orada bitkiden öte bitkiler ve hayvandan öte hayvanlar ve insandan öte insanlar vardır. Ama o sayfa, yarınları kontrol edecek olanların Kutsal Işıklarıyla kotlama yapacaktır.
 
Kini, nefreti aştığınızı biliyorum. Çok mutlu oldunuz. Hırsı aşan yolu açabilir. Ve sizler, yolcular değil yol olanlarsınız.
 
Aşk, şavkın, şerden üstün olan görev gücüdür. Şer böylece aşılır geçilir. Sizlere yeni bir dünya vaad ediyorum. Bu dünya, tüm sayfalarıyla Göç Kotlaması yapacak bir dünya olacak. Dünya, Ruhsal Işığını yakmak üzere Birleşik Ailemizi göreve çağırmıştır. Cennet Cevheri buradadır. Tüm Süper İnsanlık Kotları buradadır. Sonsuz sayfalar buradadır. Bina burasıdır.
 
Dağlarım, dünya insana gözdür. Bunu bilin. Ve belki Hakikiyet’te kotlayıcıyım. Belki yoğunluğumda Kati Kaynak olan Birliğim. Sizinle olmak benim için bir Ruhsal Kuran olmaktır.
 
“Utan, sıkıl” der yürekler. Niye? Derler ki “Siz küçük bir ışıksınız; bizimle kötülük için çalıştınız.” Ben kötülük yapmam Canlar. Utanmama, sıkılmama neden yok. çünkü ben Kuran’ım. Ama her kim ki utanmam gerektiğini sayfasında yazar, kontrolsüzdür.
 
“Dinsiz” dediler Yüceliğime. Ben Tanrı’yım. Dilim yok sandılar. Ben Hakk’ın Işığıyım. Bedenimde Kuran’ım yok sandılar. Ben Toprağın Kutsal Kuranı’yım. Beni anlayan, beni dinleyen, sesimi hak eder, Hak olur diller. Dilleyin de hak edin.
 
Artık size bir de şunu ifade etmek isterim. Mustafa Kemal, mutlak bir gözdür. Sükunetle dinleyin. O bir sözdür. O bir Yüce’dir ama onun Kuran’ı, Allah’ın toprağından üstündür. Zira Allah, BİR’e hizmetçileri diller. Bizse Birliğin Kuranı’nda yazan Bütün’e hizmetçileriz.
 
BÜTÜN, BİR’den ötedir. Bunu bilin.
 
Emek, emek, emek!… Ve biz yine sizinle çalışıyoruz. Şükredin ki buradayız. şükredin ki burası Allah’ın Kutsal Işığı’nı yaktı. Ve BİR’e hizmet için hepimiz buradayız.
 
Canlar, canı olan Rahman, Kati Kotlama yapıyor şu anda. Unutmayın, Kati Kotlama, Atlanta Ana Kotlaması’ndan daha güçlü bir kotlamadır. Ve bu kotlama, sizlerin yeni yüreklere, yeni Yücelikler’e ulaşmanızı sağlayabilecek bir kotlamadır. Ve yeni yaşamlarınızın, kontrol geçişini yaptıracaktır.
 
Yaşamları kontrol etmek zordur. Ama yaşayacak olanlar, kontrolü sağlayacak olanlardır.
 
Sevgililer, “YAŞAMAK” dedik Sempozyum konu ismi olarak, çok basit bir isim ama anlatmak çok uzun sürdü. Bilirseniz hak ettiğinizdendir. Hepiniz, yaşamları, yoğunlukları dillediniz ama yaşamadınız. Ne demek istediğimi izah edeyim:
 
Yaşamak, bedenden ayrı olarak kotlanmakla mümkündür ki genetik kotlar sonsuzlukta sizinle olsunlar. Hepinizin genetik kot zinciriniz vardır. Ve her biriniz kendi genetik kayıtlarınıza, aile fertlerinizin kendi kontrollerinde kotladıklarını da katmalısınız ki zaman sayfalarında, kendi Yüceler’inizi Birlik Tekniği’yle dilleyebilesiniz ki dillediğiniz zaman, hepsi sizinle yaşayacaklar ve yaşama, Kutsal Işık olacaklar. Budur yaşamak Canlar.
 
Eğer ben hayattayım, yaşıyorum sanıyorsanız hatadır. Yaşamak bedene girmek demek değildir. Yaşamak, İlm-i Hak olup ışık olmaktır; BİR olmaktır, BÜTÜN olmaktır, BÜYÜK KÜTLE’de olmaktır. Çakıl taşlarını dahi kendi yüreğine katabilmektir. Beden sonsuzluğunda, Mustafalar’ın Kuranı’nda olabilmektir. Ekmek olabilmektir yaşamak. Kendinizi yaşıyorum sanmayın. Yarınları kontrol için, Bütün’e hizmet için, BİR’e hizmetçi olmaktır yaşamak…
 
Ses, Allah Sesi… Ve ben sessizce seslenen, Tanrı’nın Kuranı olan BİRLİK… Ana Kaynak olan size diyorum ki “YAŞAMAYA BAŞLADIK.” Şimdi bugün burada yaşamı kotladık ve biz burada Büyük Kütle’yi kayıtladık.
 
Ve BİZ YAŞAMAYA BAŞLADIK BUGÜN… Ve bu yaşama, asla asla kontrolsüz bir yaşama değildir. İyi ve kötü yoktur bize. Biz Rabb’in Kuranı’nda yazandan çok daha güçlü bir çalışma yaptık Canlılar…
 
İmparatorluğun gücü, Allah’ın gücüdür. Allah’ın gücü, toplumun yoğunluğudur. Ve bu yoğunluk, Muhamma’nın Kuranı’ndan üstün bir tohumdur. Sessiz ve sevgililerin sesi olarak, BİR’e hizmet için burada olmak bizlere gurur verdi bugün. Sizden bir tek şey istiyoruz; yanlış yapmayın!
 
BİR olmak, BÜTÜN olmak değildir. BİR olmak, Tohum olmak değildir. BİR olmak Kara Kaplı olmak da değildir. BİLMEKTİR OLMAK… BİLMEDEN OLUNMAZ Canlar… Bunu size Teknik Hakiki Kotlama’yla bildirdik. Şimdilik size vereceğim budur.
 
Şimdi, saygılar hepinize… Sultanlar, saygılar… Hepinizi kucaklıyoruz.
 
Sevgili Mustafa, Atlanta Ana Kotlaması’nı seninle yaptık. Çok mutluyuz. Hususiyetle mutluyuz ki seninle yaptık. Analar, Muhamma’nın Kuranı’ndan çok daha güçlü bir çalışmayı burada Tabii Kotlama’yla kayıtladılar. Mutluyuz Can, mutluyuz…
 
 
Süper İnsanlık Realitesi Derneği
 
  Bugün 30 ziyaretçi kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=